จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 720,000.00
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 490,000.00
กปภ. เขต 5 ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 1,747,654.00
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 11,507,443.40
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 8,977,525 กก. พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 18 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 186,619,724.53
กองจัดหา จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองภูมิสารสนเทศและห้องน้ำ – ส้วม 9 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2562 296,390.00
กปภ. เขต 5 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 8 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562 5,148,000.00
กองจัดหา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน 28 มิ.ย. 2562 3 ก.ค. 2562 16,441,224.10
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม 27 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562 1,063,152.00
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 25 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 14,832,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 17 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 70,734,276.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 240,322.00
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร-นครปฐม (ครั้งที่ ๓) 4 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2564 486,387,760.00
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) (ครั้งที่ 2) 28 ส.ค. 2563 2 ก.ย. 2563 49,220,000.00
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี-รังสิต-คลองหลวง-ธัญบุรี (ครั้งที่ 2) 2 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2563 573,716,880.00
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 224,978,200.00
กองจัดหา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563 321,158,360.00
กองจัดหา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563 287,577,480.00
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร-นครปฐม (ครั้งที่ ๒) 18 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 486,387,760.00
กองจัดหา โครงการจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา (ครั้งที่ 2) 18 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 205,298,760.00
กองจัดหา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 176,186,200.00
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๒) 17 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563 235,875,080.00
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ครั้งที่ ๒) 16 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563 284,264,760.00
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา-หาดใหญ่ (ครั้งที่ 2) 15 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 305,600,560.00
กองจัดหา จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี (ครั้งที่ ๒) 12 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 184,343,880.00