จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาพะเยา งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 กิโลวัตต์ และตู้ไฟฟ้าควบคุมพร้อม Overhaul Pump & Motor สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาพะเยา 15 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 1,640,310.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ในระบบ DMA ของ กปภ.สาขาพัทยา (พ) 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562 480,965.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 14 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562 1,592,160.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างติดตั้งมาตรรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ( ชั้นพิเศษ ) จำนวน 2 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 257,000.00
กปภ. สาขาท่ามะกา งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสถานีตำรวจท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 14 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 267,500.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ น.ส.สุรกมล รัตนสุข 54/13 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.91/62 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 108,455.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA (Flow Meter) สำหรับเฝ้าระวังและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพัทยา (พ) 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 209,292.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ DATA LOGGERการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 14 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 199,448.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายสุขิโต หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 13 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562 600,000.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายปรัชญา ดาโลดม หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562 359,622.00
กปภ. สาขาปากท่อ งานขุดลอกกำจัดตะกอนในสระเก็บน้ำดิบและบ่อซัม สถานีผลิตน้ำไพรสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ปีงบประมาณ 2562 13 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562 159,430.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนโดยรอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562 8,707,660.00
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 9 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562 2,419,300.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก (Master Meter) MM02. สถานีผลิตน้ำวังน้ำเขียว ขนาด 200 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562 156,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางณัชชา จันทอารักษ์ 355/1 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.81/62 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562 193,547.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม งานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณศาลาประชาคม-เขตท่าถ่าน หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2562 13 ก.ย. 2562 303,460.00
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางอิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562 427,141.00
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562 475,889.54
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 9 ส.ค. 2562 16 ก.ย. 2562 449,400.00
กปภ. สาขาบางคล้า ประกาศขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ 9 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 4,915.82
กปภ. สาขาบางคล้า ประกาศขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ที่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 22 รายการ 9 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 26,816.66
กปภ. สาขาพนัสนิคม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 3,495,579.77
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านสง่างาม ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 8 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 600,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 และถังน้ำใสเขาไม้หน้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 8 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 267,500.00
กปภ. สาขานครพนม จ้างงานติดตั้งและวางท่อ สำหรับนายชิตชัย ศิระสกุล โฉนดที่ดินเลขที่ 76567 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562 331,199.00