จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำดิบขวัญสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 219,885.00
กองจัดหา จัดซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี 2564 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 46,278,663.00
กปภ. เขต 9 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 17,120,000.00
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 3,552,400.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 1 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 13,375,000.00
กปภ. สาขาแม่สาย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 2,262,800.00
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 6,954,500.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานย้ายแนวท่อ SP ขนาด Ø 300 มม.ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุยตอน 4 ระหว่าง กม.26+927 ถึง กม.27+454 (ขวาทาง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 497,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณปากซอยโพธิสารเพื่อหลบการก่อสร้างบ่อสูบ และท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 2,232,315.32
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหล่มสัก 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 4,280,000.00
กปภ. สาขาพังงา งานล้างมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว - 1 นิ้ว จำนวน 2,750 เครื่อง ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 1 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564 353,100.00
กปภ. สาขาแม่สอด ซื้อ Ultrasonic Flow Meter (Mobile Type) 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 513,600.00
กองจัดหา จ้างเหมาค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว-(บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 25 ก.พ. 2564 3 มี.ค. 2564 139,448,285.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณจากแยกทางหลวง 331 เข้าหนองไทร หมู่ที่ 14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 360,294.00
กปภ. สาขาโชคชัย โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าบ้านหนองพลวงใหญ่ ซอยนายมิ่ง ม. 3 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 25 ก.พ. 2564 26 ม.ค. 2564 58,494.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 KVA บริเวณสถานีสูบน้ำประปาท่าตะเกียบ (เขากา) กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 922,985.85
กปภ. เขต 6 งานวางท่อจากสระพักตะกอนไปหอแบ่งน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 24 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564 961,930.00
กองจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 24 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564 1,957,030.00
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยศรีบุญพัฒนา-เทศบาลทับคล้อซอย 1 (หน่วยบริการทับคล้อ) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 3,531,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตรวัดน้ำ (ฝั่งบก) จำนวน 1 เดือน (1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64) 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 154,000.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ถ่านกัมมันต์) ใช้ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำบางโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 481,500.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ปูนขาว) ใช้ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำบางโจและโรงกรองน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 293,180.00
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 2,675,000.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ระบบผลิตน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,800 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 59,813,000.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ บริเวณหน้าปั้ม PTT ชากมะกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 137,948.00