จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 6 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ 18 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 2,799,980.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายมานพ ถิ่นปรีดา วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ พีนัท ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563 479,842.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายประเสริฐ งามกาละ หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563 141,392.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายปรีชา พรเจริญโรจน์ หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563 127,817.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อินเตอร์ คอต จำกัด หมู่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563 308,766.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA สถานีผลิตน้ำเขาดิน 16 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563 0.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำบึงสำนักใหญ่ 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563 443,178.75
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาทำทุ่นรองรับแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563 343,870.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 15 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 210,931.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 15 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 200,201.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มหานคร วิลเลจ จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 15 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 470,030.00
กปภ. เขต 5 งานวางท่อ ส่งน้ำเสริมแรงดันบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินนราธิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบส่ง กปภ.สาขานราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 15 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563 25,252,000.00
กปภ. เขต 7 งบทำการ ปี ๒๕๖๔ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) วางท่อส่งน้ำดิบชั่วคราว HDPE ขนาด ๒๒๕ มม.PN.๖ จากหนองบ่อถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการหนองหาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีคัดเลือก 15 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 2,999,210.00
กปภ. เขต 1 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.1 (ครั้งที่ 2) 14 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563 31,612,080.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563 359,494.00
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำและวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้ำ นาหม่อม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ) 14 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563 17,655,000.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2563 16 ม.ค. 2564 472,388.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสุกัลยา เมธาวี หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 14 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563 358,702.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.นารชา พร๊อพเพอร์ตี้ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 67241 หมู่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563 242,910.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายธีรวุฒิ สมบูรณ์ทอง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 63/5 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563 216,732.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางทองเปลว สุขเกษม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 47015 ม.1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563 199,530.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563 212,343.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 11/2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 11 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563 305,959.00
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านสำราญบุรี ของ บริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด หมู่ที่ 13 บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 8 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 1,363,261.00
กปภ. สาขามหาสารคาม งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ Ø 3/4 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด) ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 8 ธ.ค. 2563 7 ม.ค. 2564 139,349.00