จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักงานงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาพนัสนิคม 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 620,172.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 487,278.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้) 10 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563 2,067,240.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ 4 สถานี 10 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563 584,733.60
กปภ. สาขาเมืองพล จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน(เดิม) ขนาด 400 มม.สถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 109,333.67
กปภ. สาขาท่ามะกา วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 234,366.00
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา งานย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสามแยกทางหลวงหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะช่วง กม.ที่ 9 +000-กม.ที่ 11+625 อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 793,940.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมากำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ สถานีผลิตน้ำบางพระ๑ และสถานีผลิตน้ำบางพระ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 9 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 2,874,020.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 9 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 967,468.32
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสำนักงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 9 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 995,228.40
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ แยกถนนพิทักษ์บุญยง ซอย 2 ถึง ทางหลวงหมายเลข 101 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 8 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 792,506.20
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเทศบาล 2 จากสี่แยกสาย ก ถึงโรงเรียนวัชระวิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 8 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 713,690.00
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยชากังราว ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 8 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 2,010,744.00
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเลียบคลองสวนหมาก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 8 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 527,510.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 8 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 630,000.00
กปภ. สาขาตราด งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานสายงานผลิต ระยะเวลา 2 เดือน ( ก.พ.63 - มี.ค.63) 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563 575,296.20
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ครั้งที่ 3/63) ระยะเวลา 2 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 8 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 365,458.50
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งวางท่อประปาให้ หน่วยทหารกองพลทหารราบที่ 11 ให้พื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 กปภ.สาขาพนัสนิคม 7 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 14,644,652.53
กปภ. สาขาศรีราชา กลาง งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4" ให้ บริษัท โกลด์ไชน์ จำกัด ชั่วคราว ม.10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปา-ส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	 7 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 191,078.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563 620,172.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์ จำนวน ๒ รายการ รวมทั้งสิ้น ๔ คัน ระยะเวลาเช่า ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 3,967,560.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม (ครั้งที่ 2) 6 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 787,348,800.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) 6 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 168,717,600.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม (ครั้งที่ 2) 6 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 674,870,400.00
กปภ. สาขาภูเก็ต งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant พรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต (1 ม.ค.63-31 มี.ค.63) 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563 115,560.00