จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) (จำนวน ๒ คน) ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 1 เม.ย. 2563 1 เม.ย. 2563 167,594.10
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ โรงกรองน้ำแม่ข่ายภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 1 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2563 376,000.00
กองจัดหา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) 31 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563 27,925,155.32
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนราชอาญัติ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ 31 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563 3,210,000.00
กปภ. สาขาชุมพร งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยพระคุณแม่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding) 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 588,500.00
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บจ.เคเอส คอร์ปอเรชั่น โครงการ ONE PREMIER ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 31 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563 1,012,893.06
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำ บ้านบางโจถึงธนาคารไทยพาณิชย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 30,816,000.00
กปภ. เขต 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563 1,311,820.00
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 31 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563 17,120,000.00
กปภ. เขต 1 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา 31 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563 67,306,988.75
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ หจก.โอพี เรสซิเดนซ์ บริเวณโครงการ โอ พี แลนด์ (มาบข่า) ถนนแหลมประดู่ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 379,718.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบสถานีผลิตน้ำเขาระโอก ๒๕๖๓ 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 163,656.50
กปภ. สาขาปักธงชัย งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 115,200.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 มี.ค. 2563 2 เม.ย. 2563 27,387,720.00
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพื่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ไปยังพื้นที่จ่ายน้ำบางวาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 30 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 50,000,030.00
กปภ. สาขาชุมพร จะ จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซีเฟสซอย 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 30 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 909,500.00
กปภ. เขต 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563 2 เม.ย. 2563 2,809,820.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563 7 เม.ย. 2563 2,140,000.00
กปภ. สาขาคลองท่อม จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ (กรณีเหมาจุด) ณ สถานีผลิตน้ำลำทับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 30 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 120,000.00
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม 30 มี.ค. 2563 2 เม.ย. 2563 10,165,000.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 30 มี.ค. 2563 9 เม.ย. 2563 232,564.50
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานผลิตน้ำ 30 มี.ค. 2563 7 เม.ย. 2563 697,693.50
กปภ. สาขาชุมพร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 588,500.00
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาท่าวังผา (เชียงกลาง - ปัว) อำเภอปัว - เชียงกลาง จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา 27 มี.ค. 2563 1 เม.ย. 2563 4,948,750.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 465,129.00