จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาศรีราชา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาศรีราชา 8 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565 940,530.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.เก้ามงคล กรุ๊ป (เฟส 4) หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 8 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565 433,481.00
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กองพันปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่าพระปิ่นเกล้า อาคารห้องพักข้าราชการจำนวน 1 แถว 10 ห้อง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 8 ก.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 194,990.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า MCP-01PT2,MCP-02PT2,MCP-04ST แบบ Soft start สถานีจ่ายน้ำพานทอง และสถานีจ่ายน้ำสระสี่เหลี่ยม 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565 209,666.50
กปภ. สาขาศรีราชา งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสิทธิเจตน์ ทักษ์เตชาโชตน์ หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 7 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565 146,308.00
กปภ. เขต 4 งานวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ จากวัดคลองท่อม (คลองท่อม) ถึงสถานีผลิตน้ำคลองท่อมเร่งด่วน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ระหว่างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว (โครงการชลประทาน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 7 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565 17,369,310.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ยูเนี่ยน เจ.พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด 85 หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565 97,429.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท คัลเลอร์ฟูล การ์เด้น เรียล เอสเตท 2018 จำกัด มิเตอร์ชั่วคราว ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.39/65 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565 401,488.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บ้านปัณณ์สุข พัทยา จำกัด 65/40 ม.6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.40/65 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565 189,297.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ RVM02DS สถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565 105,245.20
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565 362,671.04
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านเตาลวดโยง หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565 1,831,840.00
กปภ. สาขาเด่นชัย งานบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา บ่อหมักสารเคมี จำนวน 4 บ่อ 6 ก.ค. 2565 6 ก.ย. 2565 139,100.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาวางท่อพ่วงท่อป่ายุบใน กับท่อ By pass ส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำเพ 6 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565 471,242.98
กปภ. เขต 1 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28,000 เครื่อง กปภ.ข.1 5 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565 25,705,680.00
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ นายสมจิตร สุวรรณศรี ซอย 16 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565 135,037.00
กปภ. สาขาละงู โครงการงานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายกัลชาญ ชูแสง หมู่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565 196,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM02ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565 127,330.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานสำรวจหาจุดท่อรั่วในระบบจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ 5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565 490,060.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565 491,240.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้นางสาวรภิญา โชคธีรฉัตร หมู่ 6 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565 233,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม นางสาวนฤภัค ดิษฐ์สอน หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565 125,000.00
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาและบ้านพัก หมู่ 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จำนวน 57 หลัง 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565 109,638.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวจ่ายแก๊สคลอรีน และชุดมอเตอร์กวนสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565 187,961.55
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างกำจัดตะกอนสระพักตะกอน แบบขุดลอก สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ (ครั้งที่ 3) 4 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2565 449,078.05