จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 5 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564 937,190.00
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ จำหน่วยครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมราคาหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ 5 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 1,318.33
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสาย ปข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บ้านหนองขอน อำเภอปราณบุรี ,หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 13+039 - 15+800 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 4 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564 12,807,900.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 4 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564 20,330,000.00
กปภ. สาขาภูเก็ต โครงการ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บจก.โบ๊ทพัฒนา โครงการซัมมาลา โซน แกรนด์ วิลล่า เฟส ๒ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 504,254.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 4 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564 2,372,190.00
กปภ. เขต 8 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ,หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย,น.ภูสิงห์,น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) (ครั้งที่ 2) 4 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564 2,033,000.00
กปภ. สาขาแม่สาย ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 โดยวิธีประมูลเหมารวมแบบวาจา 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 6,132.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ห้อง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564 3,745,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ส่วนบุคคล เนื่องจากมีท่อประปาเข้าที่ดินส่วนบุคคลบริเวณซอยบ้านไร่สุขบท ซอย 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีแบบเลขที่ 32/64 3 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564 167,056.00
กปภ. สาขาแม่แตง งานวางท่อเสริมแรงดันที่ ปายเฮิร์ป หมู่ 5 3 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 481,500.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงถังกรอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กปภ.สาขาพะเยา 3 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564 26,750,000.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำเขาระโอก ๑ ปี ๒๕๖๔ 3 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 293,180.00
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ 3 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 519.98
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 14 รายการ 3 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 280.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 2 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 18,725,000.00
กปภ. เขต10 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน) 2 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 4,718,700.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ เฟิร์น เฟส 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 450,613.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานย้ายแนวท่อออกจากเขตที่ดิน นางมัณฑนา มีเดช โฉนดเลขที่ 12489 เลขที่ดิน 10 ระวาง 4927I0640-2(1/2000) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 857,800.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านเบญจวัลย์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 2 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 10,165,000.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านมั่นคงซิตี้ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 2 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 12,840,000.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ป.11110224251 นางพรทิพา ตระกาโรบล ชั่วคราว ม.2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 165,709.00
กปภ. สาขาแม่ริม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564 107,469.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ เฟิร์น เฟส 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 450,613.00
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี ๒๕๖๔ 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 2,000,000.00