จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุไหงโกลก – (ตากใบ) – (สุคีริน) อำเภอสุไหงโกลก – แว้ง – ตากใบ – สุคีริน จังหวัดนราธิวาส 23 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 37,450,000.00
กปภ. เขต 5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขากันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 11,770,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเขียว อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 10,798,440.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายปรีชา ประดิษฐาน หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 23 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563 138,733.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายโสภณ สตานิยม วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 2/47 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 148,897.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.บ้านสิริศาย์ วางท่อเข้าโครงการบ้านสิริศาย์ 10 เฟส 2 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 373,769.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 23 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563 295,041.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 206,485.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ - หน่วยป้องกันรักษาไฟป่า ณ ชุมชนสามแยก หมู่ 4 ตำบลร่อน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 327,615.00
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 22 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 11,361,260.00
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 22 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 12,016,100.00
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาจัตุรัส-(หนองบัวละเหว) อำเภอจัตุรัส-เนินสง่า-หนองบัวละเหว จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส-(หนองบัวละเหว) 22 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563 11,746,460.00
กปภ. สาขานครพนม จ้างวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับนายสกุล ณ นครพนม หมู่บ้านอัมพร 1 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 22 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563 131,607.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้การเคหะแห่งชาติ วางท่อขยายเขตประปาโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดระยอง (บ้านฉาง) ระยะที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 22 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563 936,344.00
กปภ. สาขาพะเยา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 3 รายการ และวัสดุถาวรที่ชำรุด 7 รายการ 22 ธ.ค. 2563 7 ม.ค. 2564 0.00
กปภ. เขต 9 งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณสถานีผลิตน้ำเขื่อนแม่กวง พร้อมวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) 21 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563 22,886,230.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนเทศบาล 1 / 2 หมู่ 4 (ซอยโรงชอล์ค) ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563 916,990.00
กปภ. เขต 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยเตย หมู่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563 5,047,190.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 22/1 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราช 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563 137,394.00
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท ก่อฤกษ์ บ้านและที่ดิน จำกัด บริเวณหมู่บ้านยิ่งรวย หมู่ที่ 4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563 736,600.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563 1,080,300.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในระบบศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 21 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563 2,277,738.96
กปภ. เขต 7 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กก. จำนวน ๓,๓๑๘ ท่อ พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 6,852,001.80
กปภ. เขต 3 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.สาขาปราณบุรี (สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563 7,062,000.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณพื้นที่ อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563 1,000,000.00