จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านกุดโง้งน้อย บ้านกุดโง้งใหญ่ และบ้านคำตุนาง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 28 ม.ค. 2564 2 ก.พ. 2564 3,531,000.00
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนชยางกูรช่วงหน้า กปภ.สาขาอำนาจเจริญ - แยกมิ่งมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 28 ม.ค. 2564 2 ก.พ. 2564 2,075,800.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนตะนาวศรี ฝั่งตรงข้ามสถานีจ่ายน้ำประปาสวนผึ้ง ม.1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 28 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 6,402,880.00
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ช่วง กม.466+120 ถึง กม.466+517 กปภ.สาขาชุมพร 28 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 1,919,580.00
กปภ. เขต 6 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 28 ม.ค. 2564 2 ก.พ. 2564 13,499,120.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ไดมอนด์ พรอพเพอร์ตี้ โฮม (เฟส 1) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 28 ม.ค. 2564 3 ก.พ. 2564 379,276.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ ตำบลวังมะนาว ถึงถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 28 ม.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 5,350,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 28 ม.ค. 2564 4 ก.พ. 2564 1,196,260.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พลูตาหลวง32,33 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 28 ม.ค. 2564 4 ก.พ. 2564 1,588,736.00
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำปากแซง กปภ.สาขาจันทบุรี(ครั้งที่ 2) 28 ม.ค. 2564 2 ก.พ. 2564 5,136,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขามหาสารคาม 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 3,210,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาชุมแพ 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 1,915,300.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ปูนขาว) ใช้ผลิตน้ำโรงกรองน้ำบางโจและโรงกรองน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 27 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 118,128.00
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง) 27 ม.ค. 2564 2 ก.พ. 2564 205,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายประเสริฐ งามกาละ หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 27 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 488,107.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 8,560,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกเจ้าเงาะ ซอยศาลาแดงเชื่อมพลูตาหลวง 20 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 27 ม.ค. 2564 3 ก.พ. 2564 690,107.20
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสันตินิคมสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 27 ม.ค. 2564 3 ก.พ. 2564 1,026,472.40
กปภ. เขต 1 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 51,066,242.22
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการพัฒนาโปรแกรม การตัดจำหน่ายบัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบ SAP 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 2,129,300.00
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำพระสะทึง กปภ.สาขาสระแก้ว(ครั้งที่ 2) 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 5,350,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม 	จำนวน 1 เดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 241,318.15
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๗ รายการ 27 ม.ค. 2564 5 ก.พ. 2564 140.77
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๓ รายการ 27 ม.ค. 2564 5 ก.พ. 2564 660.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ขายทอดตลาดวัสดุถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๑๐ รายการ 27 ม.ค. 2564 5 ก.พ. 2564 37.00