จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 7 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กก. จำนวน ๓,๓๑๘ ท่อ พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563 6,852,001.80
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวาง ท่อประปา สำหรับ บริษัท อินสไปร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563 550,790.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งาน ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563 513,068.00
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 11/2 นิ้ว สำหรับอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ถ.รัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563 120,290.00
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นางสายชล ชำนาญเนตร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 20 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563 189,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แสนสุข ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 424,048.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มงคลชัย บ้านและที่ดิน (2010) จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 499,852.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 465,813.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 471,992.00
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ (บ้านท้ายเรือ) หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2563 27 ต.ค. 2563 564,500.00
กปภ. สาขามหาสารคาม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าซอยข้างชลประทานจังหวัดฯ(สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม) 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 175,968.00
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านธาดาเลควิว มหาสารคาม เฟส 3 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 106,570.00
กปภ. สาขามหาสารคาม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพงษ์พัฒน์ธานี ม.21 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 199,541.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ชีล เคมีคอล หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 19 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563 257,293.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาจ้างงานเช่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าสระพักน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 312,000.00
กปภ. สาขาราชบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักบริเวณเชิงสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 16 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 1,099,982.00
กปภ. สาขาแม่สอด งานติดตั้งวางท่อประปาและ มาตรวัดน้ำ ของ น.ส.สีตลา เทพอารักษ์กุล 393 หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 16 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 167,582.45
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สนง.เทศบาลนครแม่สอด (ชุมชนแม่สอดวิลล่า) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 16 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 119,293.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 14 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 1,454,130.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 1) หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอวสามพราน จังหวัดนครปฐม 14 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563 452,008.00
กปภ. เขต 7 สารส้ม จำนวน ๒,๘๙๐,๖๕๐ กก. พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 22,331,427.51
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 2 (บริเวณบ้านนางมะลิ ทอมุด) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 140,492.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายภานุวัฒน์ จริยาพิทักษ์สกุล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 499,646.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายมนต์ชัย จริยาพิทักษ์สกุล หมู่ 5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 242,054.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 338,502.00