จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 14 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563 16,265,070.00
กปภ. สาขาชุมพร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ครั้งที่ 2 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 588,500.00
กปภ. สาขาชุมพร งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยพระคุณแม่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร ครั้งที่ 2 (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding) 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 553,190.00
กปภ. สาขานครพนม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับ บจก. เอส พร็อพเพอร์ตี้ 2560 โฉนดที่ดินเลขที่ 94218 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 492,544.00
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 14 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 653,556.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งซื้อขายน้ำ (Bulk Sale) ให้เทศบาล ตำบลมาบข่า บริเวณถนนสาย3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 129,496.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานสูบทอยน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 462,240.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 05 PT 1 สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ กปภ.สาขาพนัสนิคม 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 116,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 04 PT 1 สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ กปภ.สาขาพนัสนิคม 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 103,000.00
กองจัดหา โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade) 10 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 29,960,000.00
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้าน ที สเปซ พรีโม่ ของ บริษัท ที สเปซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถนนมิตรภาพ 11 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 10 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 919,426.00
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 1,739,820.00
กปภ. สาขาแม่ริม จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2564 2,903,980.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อำนวยทรัพย์วิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 224,238.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 3) 9 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 224,956,800.00
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง(ครั้งที่3) 9 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 337,435,200.00
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ น.ส.ปรานิศา อัญญโชติ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 9 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 1,150,838.35
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 9 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 3,584,500.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานย้ายแนวท่อให้ อบต.พานทองหนองกะขะ บริเวณหมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 138,600.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ทวีทรัพย์วิลเลจ จำกัด หมู่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 228,000.00
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 338,859.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมแซมระบบความปลอดภัยจากแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 9 เม.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 240,750.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณซอยถังน้ำประปาบาดาลเก่าและซอยชวนชม บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 8 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 224,830.00
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS๙) รวมถึงฉบับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS๑๖) ครั้งที่ ๒ 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563 5,253,700.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานกำจัดตะกอน 7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563 526,440.00