จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 24 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 349,462.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบทอยน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564 370,316.30
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์แอนด์ รีสอร์ท จำกัด หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 399,463.00
กปภ. สาขามหาสารคาม งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวการก่อสร้าง บริเวณสะพานกุดนางใย ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เงินงบประมาณ 124,120.00 บาท 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 124,120.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RTM04BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 139,635.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ CVM10BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 156,006.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 495,945.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 3 สระ บริเวณสถานีผลิตน้ำพรุหน้าเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 147,000.00
กปภ. สาขาภูเขียว การขายทอดตลาดสินทรัพทย์ถาวรที่ชำรุด 23 มี.ค. 2564 7 เม.ย. 2564 2,729.56
กองจัดหา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี 22 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 29,043,662.70
กปภ. เขต 4 ซื้อติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน 22 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 2,889,000.00
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ ถนนพ่อขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 22 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 1,743,165.00
กปภ. สาขาบางสะพาน วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาภูมิภาค ซอยหมู่บ้านสบายชายทะเล หมู่ที่ 9 บ้านต้นทองหลาง ต.พงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 694,526.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่ อำเภอสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง ตำบลบางเสร่(บางส่วน) 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 64,037,404,262.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RVM11Kl สถานีสูบน้ำดิบบ้านค่าย 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 369,150.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อจากสระพักตะกอนไปหอแบ่งน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 19 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564 961,930.00
กปภ. สาขาพาน งานวางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ ต.แม่สุก หมู่ 2,7,9 และ 10 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 19 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564 806,261.00
กองจัดหา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 19 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564 24,146,904.00
กปภ. สาขาหนองเรือ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ 19 มี.ค. 2564 1 เม.ย. 2564 73,116.31
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 856,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท วีทีซี แมคคานิค ซิสเต็มส์ จำกัด 16/54 หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 161,373.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 18 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 18,725,000.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ขนาด 300 มม. บริเวณก่อนข้ามสะพานคลองยาง ถ.ทางหลวง หมายเลข 33 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร 18 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 144,343.00
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสรา้งงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 300 ลบ./ชม. เป็น 400 ลบ./ชม. สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขากุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 18 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 4,815,000.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)	 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564 201,906.86