จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHON และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรสาร จำนวน 2 รายการ 8 ก.พ. 2562 8 ก.พ. 2562 484,496.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงระบบประปา โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านท่าศาลา กปภ.สาขาจัตุรัส 8 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 3,745,000.00
กปภ. สาขาขอนแก่น วางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านเป็นสุข เลควิลล์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นสุขแลนด์ ถ.ริมคลองชลประทาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 8 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 1,662,163.00
กปภ. เขต 1 งานบริหารสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 8 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562 6,034,800.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๕ รายการ 8 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562 900.00
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance : PM] กปภ.สาขาพะเยา 7 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2562 5,350,000.00
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายสาย สต. 3016 แยกทางหลวงหมายเลข 406 - บ้านกุบังปะโหลด อ.เมืองสตูล จ.สตูล กปภ.สาขาสตูล 7 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2562 1,891,760.00
กปภ. สาขานครปฐม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ Ø 6”และวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 7 ก.พ. 2562 7 ส.ค. 2562 298,663.00
กปภ. เขต 4 ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและประปาอาคาร กปภ.สาขานครศรีธรรมราช(หน่วยบริการร่อนพิบูลย์) 6 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 1,577,180.00
กปภ. เขต 8 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance : PM) การประปาส่วนภุมิภาคสาขาศรีสะเกษ(แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 6 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 1,926,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (แม่ข่ายโนนจาน) 5 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2562 2,600,100.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) กม.295+886 บริเวณสถานีคั่นกระได การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 4 ก.พ. 2562 6 ก.พ. 2562 497,550.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตก่อสร้าง ทางหลวงชนบท ตำบลกันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหนองไผ่) 4 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2562 2,311,200.00
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมาโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 1 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 250,380.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบท่อน้ำ จำนวน 2 รายการ 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 4,558,840.13
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) กปภ.สาขาเมืองพล 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 588,500.00
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากปรับปรุง ซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาวง - ต้นชด ตอน 2 ระหว่าง กม.9+794 - กม.10+218 และงานซ่อมสร้างผิวทาง สาย ตง.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านฉาง อ.วังวิเศษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 2,242,720.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ กรมการสัตว์ทหารบก ค่างทองฑีฆายุ ด้านกองรักษาการณ์ถึงหน้ากองบริการ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 392,690.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เดอะ มันนี่ จำกัด หมู่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 31 ม.ค. 2562 11 ก.พ. 2562 1,551,879.00
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากปรับปรุง ซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอนนาวง -ห้วยยอด ระหว่าง กม.1061+840 กม.1062+520 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด 31 ม.ค. 2562 5 ก.พ. 2562 2,045,840.00
กปภ. เขต 3 จ้างค่าซ่อมเครื่องทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก MASS FLOW CONTROL - AMMONIA 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 393,760.00
กองจัดหา เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กปภ.ส่วนกลาง) จำนวน 22 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 3 ปี 31 ม.ค. 2562 7 ก.พ. 2562 4,780,800.00
กปภ. สาขาระโนด งานซ่อมแซมแผ่นช่วยตกตะกอน โรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม กปภ.สาขาระโนด 30 ม.ค. 2562 27 ก.พ. 2562 263,220.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เพชรเกษม (ตรัง - ทุ่งสง) ต.ควนเมา อ.รัษฎา , ถ.เพชรเกษม (สายกระบี่ - ห้วยยอด) ต.นาวง และ ถ.เทศบาล 10 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 5,096,410.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ นางสาว กิ่งแก้ว อัตถากร ผู้ใช้น้ำเลขที่ 11110171208 จำนวน 1 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 818,717.00