จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม.(โซนต่ำ) กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 492,200.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.กระสัง , ม.3 บ.บุ , ม.8 บ.โคก , ม.9 บ.โคกหนองหิน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง (น.หนองกี่) 16 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 2,563,720.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 16 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 2,996,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.โคกสนวน , ม.7 บ.หินโคน , ม.10 บ.หนองตาอยู่ ,ม.12 บ.หินโคนเก่า ม.14 บ.หินโคนกลาง , ม.16 บ.หนองม่วง ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 8,560,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ,14 บ.ห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 3,569,520.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.ก้านเหลือง , ม.10 บ.หนองตารัก ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 4,429,800.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองไม้งาม , ม.10 บ.งามเจริญพัฒนา , ม.13 บ.งามสะอาด ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 3,088,020.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 บ.ทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.ภูสิงห์) 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 4,179,420.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.กุดหวาย ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 3,745,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 4,740,100.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 บ.โคกเถื่อนช้าง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเดชอุดม 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 4,815,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หวาง และ ม.12 บ.หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 2,675,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 , 14 , 15 , 19 บ.ปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 9 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561 14,445,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองดุม , ม.9 บ.หนองม่วง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(น.กันทรารมย์) 9 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561 6,955,000.00
กปภ. สาขาระโนด จ้างเหมาเอกชนผลิตน้ำประปา 9 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 123,264.00
กปภ. สาขาระโนด จ้างเหมาบริการงานซ่อมท่อประปา 9 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561 115,200.00
กปภ. สาขาระโนด จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 9 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561 115,200.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561 738,300.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2 ส.ค. 2561 2 ส.ค. 2561 422,999.89
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และ สาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 1 ส.ค. 2561 1 ส.ค. 2561 683,516.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2562 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 423,459.99
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว - 4 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 853,506.90
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อปูนขาว จำนวน 145,600 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 16 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 1,121,120.00
กปภ. เขต 8 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จำนวน 20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(รวมหน่วยบริการ 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 87,357,630.48
กองจัดหา ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 64,842 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 27 มิ.ย. 2561 2 ก.ค. 2561 129,427,821.67