จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม./ชม. เป็น 140 ลบ.ม./ชม. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 7,490,000.00
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 2,224,209.00
กปภ. สาขาท่าวังผา จ้างงานติตดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายฉัตรสกุล การินเสน 290/4 หมู่ที่15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 7 ม.ค. 2564 10 ก.พ. 2564 172,270.00
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว 7 ม.ค. 2564 7 ม.ค. 2564 1,070,000.00
กปภ. เขต 2 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขานครราชสีมา สาขาปากช่อง สาขาครบุรี สาขาสีคิ้ว สาขาปักธงชัย สาขา โชคชัย สาขาพิมาย สาขาชุมพวง สาขาโนนสูง และสาขาด่านขุนทด 7 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 42,031,549.71
กปภ. เขต 4 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 30 รายการ 7 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 4,300.00
กปภ. เขต 6 งานซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100กิโลกรัม จำนวน 3,009 ท่อ พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 5,956,315.50
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 6 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 6,954,500.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร เหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แอคติเจน จำกัด 55/58 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 271,138.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท พีวีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 99/1129 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 139,333.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ น.ส.สลิลทิพย์ สารศักดิ์ หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 262,600.00
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงห้องทดสอบมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 209,720.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ชำรุด 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 154,130.65
กปภ. สาขาแหลมฉบัง ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ชำรุด 6 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 23.33
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจก.พรีวิชั่น เรียลเอสเตท 5 ม.ค. 2564 5 ม.ค. 2564 713,392.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 5 ม.ค. 2564 5 ม.ค. 2564 856,000.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564 240,143.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.214-บ้านดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 4 ม.ค. 2564 7 ม.ค. 2564 2,400,010.00
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนอิจันทร์ หมู่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย) 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564 944,810.00
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านของ บริษัท นาคบุตร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 4 ม.ค. 2564 7 ม.ค. 2564 1,478,232.00
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี จ้างเหมางานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RSM 02 PP สถานีสูบน้ำแรงต่ำโพธิ์พระยา กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564 227,375.00
กปภ. เขต 7 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกปภ.ข.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2563 6 ม.ค. 2564 9,640,700.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 30 ธ.ค. 2563 7 ม.ค. 2564 9,095,000.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อส่งน้ำจากบริเวณสถานีจ่ายน้ำรางกระทุ่ม-สถานีจ่ายน้ำโคกคราม ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 30 ธ.ค. 2563 7 ม.ค. 2564 15,183,300.00
กปภ. เขต 3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 29 ธ.ค. 2563 7 ม.ค. 2564 24,369,250.00