จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ จากคลองห้วยยายร้า - อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 16 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564 294,250,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 3 ระยะ 3) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 16 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 347,197.00
กปภ. สาขากระบี่ จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง โรงกรองน้ำ 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำตลาดเก่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564 1,151,385.91
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานล้างถังน้ำใส จำนวน 6 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564 149,666.79
กองจัดหา เช่าบริการเครือข่ายเสมือนและระบบแจ้งเตือนและระบบแจ้งเตือนข้อความสั้น (SMS) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค 15 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 11,441,517.13
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นที่ต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ 15 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564 19,000.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๔ นิ้วให้บริษัท เคเอสเค ลมทะเล ชาเล่ต์ จำกัดบริเวณโครงการโรงแรมเมอร์เคียว ระยอง เลขที่ ๒๓๕/๕ หมู่ที่ ๓ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 260,987.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 14,980,000.00
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 10,700,000.00
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีเพิ่มแรงดันบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 12,840,000.00
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 730,810.00
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 264,504.00
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ(WSPกำจัดตะกอน) กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 12 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 214,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงขนาด 1250 KVA สถานีสูบน้ำขวัญสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 12 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564 162,747.00
กปภ. สาขาบางสะพาน ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ยี่ห้อ SIMENS สถานีผลิตน้ำช้างแรกและสถานีผลิตน้ำทับสะแก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 0.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุ ขนาด 7x12 เมตร และถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564 8,403,138.00
กปภ. เขต 4 งานป้องกันการพังทะลายของดินริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564 5,949,999.29
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มงคลชัย บ้านและที่ดิน (2010) จำกัด ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 477,173.00
กปภ. สาขาตะพานหิน งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านคุณสำราญ สนใจ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 117,700.00
กปภ. สาขาตะพานหิน งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเจริญสุข ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 116,630.00
กปภ. สาขาตะพานหิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านสายดงยาง-บ้านวังทอง (ซอยหมอแบน) หมู่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาตะพานหิน(น.ทับคล้อ) 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 520,020.00
กปภ. สาขาตะพานหิน โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan:WSP) กปภ.สาขาตะพานหิน 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 642,000.00
กปภ. สาขาตะพานหิน งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านนายศาตนันต์ สถิตย์ดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 180,830.00
กปภ. เขต 4 งานป้องกันการพังทะลายของดิน ริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564 5,949,999.29
กปภ. เขต 1 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิต สถานีผลิตน้ำวังสำลี ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาสระแก้ว 11 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564 12,840,000.00