จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีผลิตน้ำบ้านปะโค) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,851,100.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีผลิตน้ำหนองบัว) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,854,310.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำสระใคร) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,851,100.00
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,744,100.00
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 866,700.00
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 885,960.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 927,690.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สถานีผลิตน้ำพระกลางทุ่ง) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 873,120.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำนาซ่าว) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 885,960.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบ ขนาด 800 มม. ความยาว 3.6 กม. จากสถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำเลยไปยังสถานีผลิตสำนักงาน กปภ.สาขาเลย โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 89,222,164.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 924,480.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 924,480.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,744,100.00
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 924,480.00
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อกีดขวางก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอนย่านซื่อ - ตำมะลัง กปภ.สาขาสตูล 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 11,749,670.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (เฟส1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 23 ม.ค. 2563 5 ก.พ. 2563 1,633,775.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๖๓๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรัตน ที่กม.๓๙+๒๓๐) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 23 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 148,730.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๘๐๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรันต ที่กม.๒๙+000) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 23 ม.ค. 2563 2 มี.ค. 2563 247,170.00
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนจิระ ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 811,060.00
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองนาคราช (คลองชลประทาน) ถนนสายวัดเขาปูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 746,860.00
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายชิตชัย ศิระกุลชัย โฉนดที่ดินเลขที่ 76568 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม(โครงการหมู่บ้านเฟอร์เฟค) 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 182,139.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณรอบวัดเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) 22 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 8,032,490.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 4 (บริเวณภายในหมู่ 4) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) 22 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 204,262.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ 12 (บริเวณภายในหมู่ที่ 12) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) 22 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 248,371.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 272,850.00