จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการสำรวจหาจุดรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 400,672.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมตู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ถังตกตะกอน โรงกรองน้ำ 2,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 281,303.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาชุดเกียร์ประตูน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 800 มม. (backwash) จำนวน 10 ตัว โรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 286,760.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 494,216.95
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 360,269.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์ วัสดุถาวร สำหรับงานทดสอบสารกรอง จำนวน 6 รายการ 27 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565 773,974.87
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นางภาวินี แดงกระจ่าง พร้อมพวก จำนวน 50 ราย ป.11040599781-11040600549 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565 131,692.00
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการนิรติ เชียงใหม่ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 9,659,000.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนข้างร้านดวงสโตน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565 298,244.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่ ที่ กม.226+428 ทล.304 ม.17 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565 332,941.00
กปภ. สาขาแม่ริม งนาวางท่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท ดี.เค.แอสเสทกรุ๊ป จำกัด โครงการอชิดา หมู่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2565 26 ส.ค. 2565 1,918,504.00
กปภ. สาขาบ้านหมอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 26 ก.ค. 2565 30 มิ.ย. 2565 181,977.94
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างสำรวจหาท่อรั่วในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565 440,305.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมางานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่ กปภ.สาขาสามพราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565 214,000.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ บ้านพฤกษา หนองมน-ชลบุรี (3) (PK139) หมู่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 25 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565 491,798.00
กปภ. สาขาอรัญประเทศ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนโนนจิก -อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331-กม.296+366 RT.(รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366) 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 794,042.50
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศักดิ์ เบ้าภาระ พร้อมพวก จำนวน 40 ราย ป.11040599165- 11040599763 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 105,200.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสามทางลด ขนาด 800 x 700 x 800 มม. สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 238,824.00
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำปีกผีเสื้อ บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการท่ามะเขือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 25 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 190,834.50
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาพัทยา (พ) 22 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565 5,774,629.50
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมแซมโครงทุ่นลอยรับส่งน้ำดิบ สถานีผลิตท่าตะเกียบ 22 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565 453,145.00
กองจัดหา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 22 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565 30,810,971.00
กปภ. สาขากำแพงเพชร จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ 21 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565 261,615.00
กปภ. สาขาย่านตาขาว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/2565 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565 1,250,970.74
กองจัดหา ซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการเข้า - ออก (CCTV & Access Control) อาคาร 4 (ครั้งที่ 2) 20 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565 2,654,000.00