จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาหมู่ ๕ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 16 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562 1,250,000.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 13 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 13,300,100.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 13 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 11,213,600.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 465,102.00
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายกลาง 1 - โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 13 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 181,916.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ(สูบขึ้นผลิต) RSM 03 ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 131,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง สูบน้ำแรงต่ำ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 142,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานขายทอด ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ 13 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 431,345.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ สถานีสูบน้ำดิบ/ผลิตน้ำบางพระ 1 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 182,756.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าบุญมี บริเวณสายซอยบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 1,071,000.00
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 2,711,808.00
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.บางปะอิน - อ. นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250.000 - กม.81+000.000 อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาท่าเรือ 10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 11,624,801.00
กปภ. สาขาตราด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด บริเวณซอยบัวทิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 10 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 690,560.00
กองจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 รายการ 9 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 1,109,590.00
กองจัดหา ถังดับเพลิง จำนวน 64 ถัง 9 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562 174,410.00
กปภ. เขต 1 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) 9 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 107,874,489.60
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว ให้กับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 41/12 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 9 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 1,590,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 9 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562 136,000.00
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว ให้กับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 41/12 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 9 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562 1,590,000.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก.วีพีเอ.เรียลตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 9 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 458,132.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายธีระ ฉิมตะวัน (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 268,988.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 5 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 298,000.00
กองจัดหา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 5 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 216,326,287.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562 309,006,370.00
กปภ. สาขาบ้านโป่ง งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ สำหรับบริษัท แสงตะวัน พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคท์ จำกัด ม.9 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 4 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 945,555.00