จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ ถนนพ่อขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 22 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 1,743,165.00
กปภ. สาขาบางสะพาน วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาภูมิภาค ซอยหมู่บ้านสบายชายทะเล หมู่ที่ 9 บ้านต้นทองหลาง ต.พงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 694,526.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่ อำเภอสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง ตำบลบางเสร่(บางส่วน) 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 64,037,404,262.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อจากสระพักตะกอนไปหอแบ่งน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 19 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564 961,930.00
กปภ. สาขาพาน งานวางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ ต.แม่สุก หมู่ 2,7,9 และ 10 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 19 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564 806,261.00
กองจัดหา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 19 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564 24,146,904.00
กปภ. สาขาหนองเรือ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ 19 มี.ค. 2564 1 เม.ย. 2564 73,116.31
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 856,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท วีทีซี แมคคานิค ซิสเต็มส์ จำกัด 16/54 หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 161,373.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 18 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 18,725,000.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ขนาด 300 มม. บริเวณก่อนข้ามสะพานคลองยาง ถ.ทางหลวง หมายเลข 33 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร 18 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 144,343.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)	 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564 201,906.86
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 500 ลบ./ชม. เป็น 700 ลบ./ชม. สถานีผลิตน้ำปลักแรต ตำบลปลักแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 17 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 8,560,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท บิ๊กเบน เคมีคอล จำกัด ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564 391,327.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564 201,752.00
กปภ. สาขาหลังสวน งานย้ายประตูน้ำลดแรงดัน (PRV) dia.๒๐๐ มม. พร้อมก่อสร้างบ่อ คสล. ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 17 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 347,750.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.ชุติมา อินตา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.37/64 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564 125,137.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำให้ สนง.ยุติธรรมจังหวัดระยอง บ้านเลขที่ 26/95 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564 298,084.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 17 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 20,330,000.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค 17 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564 2,305,315.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RTM04NLL และ RTM05NLL สถานีเพิ่มแรงดันน้ำดิบหนองละลอก 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564 321,214.00
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 80 รายการ 17 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 800.00
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 17 รายการ 17 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 1,400.00
กปภ. เขต 5 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 16 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564 8,667,000.00
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 16 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 132,680.00