จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 4 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ กม.0+700 (ซ้ายทาง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 2 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562 4,411,000.00
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาตั้งแต่สามแยกสนามมวยอำเภอแม่สะเรียง ถึงสามแยกหัวสะพานบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กปภ.สาขาแม่สะเรียง 1 ต.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 2,396,800.00
กปภ. เขต 4 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.36+950(ซ้ายทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ต.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 4,411,000.00
กปภ. สาขาบ้านบึง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ 1 ต.ค. 2562 8 ต.ค. 2562 15,000.00
กปภ. สาขาอุบลราชธานี จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คำร้องที่ RQ1125/620001111 โครงการศุภาลัยเบลล่า (ชยางกูร-ขามใหญ่ เฟส 1) หมู่ 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 924,000.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.9 บ้านตะคร้อ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 315,975.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.4 บ้านหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 296,800.00
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางบ้านคำนางรวย หมู่ 3,7 และ 10 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 27 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562 2,165,680.00
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดสุวรรณคีรี และซอยต้นเหรียง เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562 1,517,700.00
กปภ. เขต 4 โครงการงานก่อสร้างฝายชั่วคราวบริเวณคลองบางใหญ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562 383,600.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๖ ต.ปากพลี ไปยัง หมู่ ๖ บ้านโคกสำโรง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562 2,900,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานว่าท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24 ก.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 1,305,836.00
กปภ. สาขาชุมพร โครงการวางท่อเพื่อให้บริการน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562 1,499,900.00
กองจัดหา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562 374,500.00
กปภ. สาขาระนอง โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 20 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562 6,954,500.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562 462,800.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 แยกศาลเจ้าพ่อสามหลัง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562 490,300.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.งิ้ว บริเวณจากบ้านนางเฉลียว ถึง บ้านนางนัชชา หมู่ 6 บ้านไร่-เพลิงหลง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 18 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 412,278.59
กปภ. สาขาย่านตาขาว โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 17 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562 1,860,100.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำระบบกรองน้ำสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 151,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 462,000.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 16 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562 3,022,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 แยกศาลเจ้าพ่อสามหลัง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 490,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านคลับวิลล่า บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 3,096,500.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านสุขเจริญ หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 2,067,600.00