จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 685,870.00
กปภ. เขต 9 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม - เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 14,091,900.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ 1,4 และ 6 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 2,739,200.00
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งระบบกำจัดอก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 3,745,000.00
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 2,675,000.00
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบ่อน้อย หมู่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 1,975,220.00
กปภ. สาขานครราชสีมา จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บริษัท ศิริธนา เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ บียอนด์ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 11 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 1,794,577.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานติดตั้งมาตร Electro Magnatic ขนาด 300 มม. พร้อมตู้ DMA กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 200,195.93
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำปากแซง กปภ.สาขาจันทบุรี 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 5,136,000.00
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำพระสะทึง กปภ.สาขาสระแก้ว 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 5,350,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 124 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 7,155,937.44
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 164,985,659.35
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 1,219,800.00
กปภ. เขต 2 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ 8 ม.ค. 2564 8 ม.ค. 2564 20,365,310.00
กปภ. สาขากบินทร์บุรี จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ 17 – บ้านท่าข่อย หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 8 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 649,545.96
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำพลายวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 7,029,900.00
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีรถไฟบ้านโคกสะอาด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 8 ม.ค. 2564 8 ม.ค. 2564 2,951,050.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบผลิต สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จัหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 4,066,000.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบ-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ หน่วยบริการทุ่งหว้า ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 7,704,000.00
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 1,134,643.00
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี สถานีเพิ่มแรงดันท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 1,605,000.00
กปภ. เขต 1 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 84,530,000.00
กปภ. เขต 2 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาลพบุรี สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) สาขาบ้านหมอ สาขาท่าเรือ สาขาผักไห่ สาขาเสนา สาขาอ่างทอง สาขาวิเศษชัยชาญ สาขาสิงห์บุรีและสาขาชัยบาดาล 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 51,556,068.04
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ (น.มาบอำมฤต) ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 7 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 1,138,480.00
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๑ และ หมู่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) 7 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 5,728,780.00