จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน 6 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 3,000,000.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 4,488,864.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำบางพระ 1 และสถานีผลิตน้ำบางพระ 3 19 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565 147,178.50
กปภ. สาขาโนนสูง งานจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 KW ยี่ห้อ BROOK CROMPTON รุ่น T-DF 160 LA รหัสสินทรัพย์ 1589533, 1589535 และงานซ่อมเครื่องสูบน้ำ END SUCTION CENTRIFUGALPUMP ยี่ห้อKSB รุ่นMM 125-200 รหัสสินทรัพย์ 1589532, 1589534 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 19 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565 452,610.00
กปภ. สาขาบ้านตาขุน งานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน (ก่อสร้างถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใย ใส่ใจชุมชน ณ วัดเขาพัง ม.1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 18 ส.ค. 2565 18 ส.ค. 2565 296,818.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมฝาปิดช่องแมนโฮลหม้อกรอง, ถังน้ำใสและสะพานเชื่อมอาคารโรงกรอง สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 18 ส.ค. 2565 18 ส.ค. 2565 289,007.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ บริษัท รวยดี แลนด์ จำกัด หมู่บ้านชลลัดดา 4 หมู่ 4 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 17 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565 375,300.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค (Active Directory) 17 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2565 2,675,000.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำหนองแหน กปภ.สาขาพนมสารคาม 16 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565 107,535.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ DMA กปภ.สาขาพนมสารคาม 16 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565 391,299.00
กปภ. สาขาหลังสวน งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาหลังสวน 15 ส.ค. 2565 18 ส.ค. 2565 165,850.00
กปภ. สาขาจันทบุรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กรีนแลน์ แอนด์ โฮม จำกัด บริเวณ ม.6 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565 1,088,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถังตกตะกอนและสี จำนวน 3 สถานี 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565 235,400.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณบ้านโคกนางเหริญ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 10 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565 439,548.81
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม จำนวน 800 เครื่อง 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565 85,600.00
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565 140,341.20
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565 946,568.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวัฒนา ไทยพินิจ พร้อมพวก จำนวน 77 ราย ป.11040601740-11040602576 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565 180,962.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจ. ภัททาดีเวลลอปเม้นท์ มิเตอร์ชั่วคราว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/65 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565 331,834.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.มนฑกาญจน์ ศรีทรัพย์โกษิต ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.41/65 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565 237,256.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานจ้างซ่อมแซม DMA รวม 5 จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565 234,330.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ให้ บริษัท โกลเด้น ซัน ซิตี้ จำกัด เลขที่ 384 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 8 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 278,719.00
กปภ. สาขาปราจีนบุรี จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี 8 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565 2,919,644.80
กปภ. สาขาคลองหลวง ย้ายแนวท่อประปาสำหรับ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 5 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565 174,841.37
กปภ. สาขาคลองหลวง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ( โครงการบ้านพฤกษา รังสิต – คลอง ๔ (๒) ) ระยะที่ ๒ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 5 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565 499,639.00