จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท พรลดา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ คาซ่า พรลดา ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 358,251.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายทวี จิตติชานนท์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 62320 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 122,183.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาววิเชียร สาลิกา วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 81679 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 144,993.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายบดินทร์ ชูประเสริฐ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 43666 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 64,037,538,113.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 26 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 260,978.35
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ก้นอ่าว ๑/๑ (บ้านตาจีบ) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 322,438.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ศาลาสังกะสี ๕ (ฝั่งขวา) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 264,112.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 392,690.00
กปภ. สาขาน่าน จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.น้ำทองน่าน 2560โฉนดเลขที่ 59540, 59858, 60114, 59463, 59491, 45857 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 25 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 1,543,115.00
กปภ. สาขาชุมพร ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 320.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ ดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 24 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 8,560,000.00
กปภ. เขต 8 งานก่อสร้างแพสูบน้ำดิบทดแทนของเดิมที่ชำรุด กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่าย) อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 24 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 4,007,150.00
กปภ. เขต10 งานก่อสร้างแพสูบน้ำ และวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด Dia 315 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (น.ศรีเทพ) 24 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 17,965,300.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านสารเป็นพิษ และดัชนีมลภาวะ จำนวน ๓ เครื่อง 24 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 346,356.86
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ โรงกรองน้ำพรุหน้าเมือง สถานีผลิตน้ำพรุหน้าเมือง 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564 373,151.80
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 24 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 349,462.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์แอนด์ รีสอร์ท จำกัด หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 399,463.00
กปภ. สาขามหาสารคาม งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวการก่อสร้าง บริเวณสะพานกุดนางใย ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เงินงบประมาณ 124,120.00 บาท 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 124,120.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RTM04BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 139,635.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ CVM10BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 156,006.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 495,945.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 3 สระ บริเวณสถานีผลิตน้ำพรุหน้าเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 147,000.00
กปภ. สาขาภูเขียว การขายทอดตลาดสินทรัพทย์ถาวรที่ชำรุด 23 มี.ค. 2564 7 เม.ย. 2564 2,729.56
กองจัดหา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี 22 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 29,043,662.70
กปภ. เขต 4 ซื้อติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน 22 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564 2,889,000.00