จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 216,326,287.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อ.ธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ 3 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 769,832,900.00
กปภ. สาขาเชียงราย ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาเชียงราย 8 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 1,044,320.00
กปภ. สาขาพังโคน ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ 8 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 0.00
กองจัดหา โครงการระบบคลาวด์คอนเฟอเรนซ์ (Cloud Conference) 5 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 9,625,506.00
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-02 ขนาด Ø 600 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 5 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 1,048,600.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1 พ.ค. 2563 1 พ.ค. 2563 123,050.00
กองจัดหา รายงานขอซื้อ วัสดุสำนักงานมาตรฐาน ครั้งที่ 2 จำนวน 2 กลุ่ม 30 เม.ย. 2563 8 พ.ค. 2563 388,085.45
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ การเคหะแห่งชาติ โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3 ) ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 30 เม.ย. 2563 7 พ.ค. 2563 5,756,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบคลองบางไผ่ กปภ.สาขาบ้านฉาง 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 1,284,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบคลองยายร้า 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 642,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการดิไอคอน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 462,503.00
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563 8 พ.ค. 2563 1,177,299.60
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 30 เม.ย. 2563 29 พ.ค. 2563 210,362.00
กปภ. เขต 4 ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง 29 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563 27,387,720.00
กปภ. เขต 4 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ การเคหะแห่งชาติ โครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน๑) ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 29 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563 4,179,420.00
กปภ. สาขาแม่ริม จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำแรงต่ำขอนตาล กปภ.สาขาแม่ริม 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 1,284,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เลมอนโฮม จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการบ้านสบาย บูรพาพัฒน์ 2 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 120,583.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวภรณี โยมไธสง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 109/88 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 111,761.76
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายธวัชชัย วรรณฑาณะ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 30177 ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 162,946.00
กปภ. เขต 3 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สาขาศรีประจันต์ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กปภ.สาขาด่านช้าง กปภ.สาขาอู่ทอง และกปภ.สาขากาญจนบุรี 29 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563 32,463,121.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานขุดลอกบริเวณท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ และขุดชักร่องทางน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณคลองร่อนทอง 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 251,500.00
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ถนนสาย บขส.หลังชุมพรเมืองใหม่ กปภ.สาขาชุมพร 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 599,200.00
กปภ. สาขาราชบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 จำนวน 3 โครงการ บริเวณซอยข้างวัดบ้านฆ้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 548,214.00
กปภ. สาขานครราชสีมา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บริษัท ทัช พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการหมู่บ้านเดอะ พลัส (THE PLUS) ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 722,883.00