จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาโพนทอง และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง (แม่ข่าย) (น.เสลภูมิ) (น.พนมไพร) 14 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 2,241,650.00
กปภ. เขต 6 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและเครื่องสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุรรณภูมิ 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 4,815,000.00
กปภ. เขต 4 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งบประมาณปี 2563 งานแก้ไขปัญหากำแพงสำนักงาน กปภ.สาขาจันดี ชำรุด 14 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 906,250.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ราคา จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้บริษัทโลแกนส์ เรสซิเด้นท์ ดีวีลอปเมนท์ บ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 221,237.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน บริเวณ ถนนสายในไร่-คลองแพน (ซอยบ้านผู้ใหญ่ยอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหัดระยอง 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 279,676.00
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ จ้างเหมางานโครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายวีรชัย แสงพรหมมินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 274,400.00
กปภ. สาขาปักธงชัย โครงการวางท่อระบายน้ำภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีน้ำท่วมขังบริเวณสำนักงาน 14 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 500,000.00
กปภ. เขต 3 จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนโณงเรียน สว. ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 14 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 535,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บ้าน ดีดี โฮม กรุ๊ป จำกัด วางท่อเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 412,562.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.เลมอนโฮม วางท่อเข้าโครงการ บ้านสบาย บ้านฉาง-พยูน หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 470,276.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 2 ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 14 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 133,770.00
กปภ. เขต10 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 14 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 817,614.98
กปภ. สาขานครนายก จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 14 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 1,070,000.00
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบ VSD เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยัง กปภ.สาขาสงขลา ณ โรงสูบน้ำแรงสูง 4 กปภ.สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 13 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 8,560,000.00
กปภ. สาขาพระพุทธบาท งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 13 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 1,474,492.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างห้องน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 1,561,772.00
กปภ. เขต 9 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย - (แม่จัน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 11,770,000.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดินโฉนดเลขที่ 96429 เลขที่ดิน 1219 เล่มที่ 965 หน้า 29 หน้าสำรวจ 6594 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 1,352,480.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 3,370,500.00
กปภ. เขต 9 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 16,745,500.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเอียด หมู่ 5, บ้านกลาง หมู่ 14 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 5,303,990.00
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเก่าใหม่ หมู่ 10,13 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 5,118,880.00
กปภ. สาขาภูเก็ต งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บจก.โบ๊ทพัฒนา โครงการซัมมาลา โซน แกรนด์ วิลล่า เฟส ๒ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 458,700.00
กปภ. เขต 2 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้านหมี่ สาขานครนายก และสาขาบ้านนา 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 32,122,959.32
กปภ. สาขาสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๑๗ รายการ 12 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 27,460.00