จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันมหาราช ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 20 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2564 4,815,000.00
กปภ. เขต 6 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,500 ลบ.ม. ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 20 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 8,667,000.00
กปภ. สาขาปักธงชัย โครงการย้ายแนวท่อโครงการขยายและปรับปรุงถนน สายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (ข้างครัวครูนิกรใหม่–วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 20 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 376,640.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวลำพึง คงพ่วง บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 124,315.00
กปภ. เขต 1 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา 20 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2564 51,066,242.22
กปภ. เขต 5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขารือเสาะ 20 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 1,697,020.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานเปลี่ยนทรายกรอง ปีงบประมาณ 2564 งานเปลี่ยนทรายกรองโรงกรองน้ำ 300 ลบ.ม./ชม. หม้อกรอง 1, 2 สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 20 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 297,460.00
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านผือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 19 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 12,917,040.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานขยายเขตวางท่อประปาให้ บจ.ทริปเปิ้ล บี แอสเซท วางท่อเข้าโครงการ เบลลา วิลล่า แม่น้ำคู้-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 19 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 352,771.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานขยายเขตวางท่อประปาให้ บจ.พูนสิน พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการ ทิพภิรมย์ บ้านฉาง 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 19 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 492,029.00
กปภ. เขต10 การจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงชนบทถนนสายแยก ทล.๑๑๕-พจ.๒๐๔๓ ตำบลป่ามะคาบ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาพิจิตร (น.วังกรด) 19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564 5,109,036.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 19 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 464,166.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 18 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 1,926,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวาง ท่อประปา สำหรับ นายศักดิ์ศิษฎ์ เจนกุลประสูตร หมู่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 18 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 644,897.00
กปภ. เขต10 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่กุ หมู่ ๑๒ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) 18 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 2,712,450.00
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 18 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 8,560,000.00
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนเขวา หมู่ 3 บ้านท่าแร่ หมู่ 10 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 18 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 6,092,580.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ น.ส.นิธิชา ศรีบัว หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 18 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564 158,517.00
กปภ. เขต 7 งานรื้อเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ กปภ.สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) (สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 3,192,880.00
กปภ. เขต 2 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน 279,450 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปี 2564 15 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 1,813,909.95
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาน้ำพอง สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ และสถานีผลิตน้ำ Mobile plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (แม่ข่าย) 15 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 1,358,900.00
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาสมเด็จ และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (แม่ข่าย) (น.นามน) (น.สหัสขันธ์) 15 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 2,284,450.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 229 กม.ที่ 9+650 ถึง 11+845 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 15 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 16,934,890.00
กปภ. สาขานราธิวาส งานย้ายแนวท่อสายทาง นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136-ภายในศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขาราธิวาส 15 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 603,000.00
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 15 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 12,016,100.00