จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ น.ส.ธิดารัตน์ รัชรานันท์ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมต 18 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 287,796.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 496,587.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 18 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 757,560.00
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 2,809,820.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานกำจัดตะกอน สระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำท่าตะเกียบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2563 575,660.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 1,158,810.00
กองจัดหา จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี จำนวน 1 เครื่อง 14 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 3,000,000.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 628,300.79
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด บริเวณโฉนดเลขที่ 13146 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 14 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 327,039.00
กปภ. สาขาเชียงราย ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ประจำปีงบประมาณ 2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 1,404,910.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 18,268.34
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง 14 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563 18,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ 14 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563 58,976.53
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหย่อมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 199,902.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณโรงเรียนไร่ดอน ห้วยชำระกา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 453,697.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 04 TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 109,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนแพสูบน้ำดิบท่าลาด สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 379,850.00
กปภ. สาขาจันทบุรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท โอดิโด้ จำกัด บริเวณ หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 12 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 738,415.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 12 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 37,317,320.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยายอิน ๑/๔ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 246,454.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยบ้านนายวีระ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 175,436.00
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากหมู่บ้านอัญชลี 1 ถึงสามแยกธนาคารกสิกรไทย ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 3,824,180.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง(น.นาบอน) 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 43,798,310.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการเชี่ยวหลานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ต.เชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.เชี่ยวหลาน) 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 8,714,080.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งาน ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 4 เลียบแนวถนนจากสามแยกหอป้าแมวไปถึง ถนนเส้นวัดศิริมงคล ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 2,560,937.00