จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 5 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 224,956,800.00
กองจัดหา งานประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลหนองบอนแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 5 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 337,435,200.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง 4 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562 1,259,816.66
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาดูแลสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562 141,753.60
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562 141,753.60
กปภ. สาขาเกาะคา งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ 3 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 727,386.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผลิต – จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม 3 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562 730,000.00
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน 2 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2562 354,384.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 493,368.98
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ระยะเวลา 3 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 193,803.75
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ กปภ.ข.๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) กปภ.ข.๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562 462,240.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ ๒ 28 ส.ค. 2562 5 ก.ย. 2562 730,917.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2563 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 480,440.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ระยะเวลา 3 เดือน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 26 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562 548,187.75
กองจัดหา เช่าระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค 26 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562 8,596,380.00
กองจัดหา จ้างออกแบบและพิมพ์วารสารน้ำ ปี 2563 23 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 1,284,000.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 23 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562 588,868.08
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 23 ส.ค. 2562 3 ก.ย. 2562 770,400.00
กองจัดหา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดไดอารี่และปฏิทินพร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2563 22 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 1,006,000.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 22 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 745,362.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค 22 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 562,071.00
กปภ. เขต 6 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562 19,048,675.00
กปภ. เขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 15 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562 15,216,223.90
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างถ่ายกระดาษพิมพ์ไข, พิมพ์เขียว และสแกนเอกสารแบบงานขนาด A1 พิเศษ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 500,000.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail & Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 428,000.00