จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 2 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 19 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565 653,600.00
กปภ. สาขาสวรรคโลก ประกวดราคาจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2565 1 ส.ค. 2565 867,117.30
กปภ. เขต10 สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน ๑,๘๓๐,๔๐๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 12 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565 44,380,244.48
กองจัดหา โครงการเช่าระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ PWA Mail 11 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565 2,818,380.00
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล ทำความสะอาดสนามหญ้า พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565 520,270.38
กปภ. สาขาบางมูลนาก จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565 346,846.92
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565 520,270.38
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565 173,423.46
กปภ. เขต 6 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 2,466,325 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 6 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565 60,577,052.54
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 1,659,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 6 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565 27,692,028.00
กปภ. สาขาบางมูลนาก จ้างพนักงานทำความสะอาดของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2565 173,423.46
กองจัดหา จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องมืออ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 จำนวน 26 สาขา 5 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565 110,959,000.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2565 4 ก.ค. 2565 863,133.33
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ โทรสาร ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า และระบบประปา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2565 4 ก.ค. 2565 1,007,226.66
กองจัดหา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร “น้ำ” การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 27 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 908,536.00
กปภ. เขต 4 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน 27 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 63,933,519.92
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ(Lab Cluster) สาขานครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 144,000.00
กปภ. เขต10 สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 453,700 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2566 16 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565 4,387,279.00
กปภ. เขต 5 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,650 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 14 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565 7,032,040.00
กปภ. เขต 2 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 14 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565 653,600.00
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ จำนวน 168,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2566 13 มิ.ย. 2565 16 มิ.ย. 2565 1,258,320.00
กปภ. เขต10 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 4,240 ท่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 9 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2565 9,481,912.00
กปภ. เขต10 ผงปูนคลอรีนชนิด ๖๕% (Calcium Hypochlorite) จำนวน 1,121 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2566 9 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2565 3,678,370.93
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail & Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 496,480.00
กองจัดหา จ้างเหมาเอกชนบริการรับ-ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 8 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 579,512.00