จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งวางท่อประปาให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โครงการ PIM EEC CAMPUS ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) 1 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2564 9,696,063.73
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายโสภณ เรืองกิตติคุณ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564 257,484.00
กองจัดหา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 1 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2564 13,610,400.00
กปภ. เขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มีชุดยูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 5,500 เครื่อง 31 มี.ค. 2564 5 เม.ย. 2564 5,031,675.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้าง บริเวณสะพานข้างโรงพยาบาลสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 544,630.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำให้ บมจ.พีทีที โกบอล เคมิคอล บ้านเลขที่ 66 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน สาย 363 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 384,554.00
กองจัดหา โครงการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt) 31 มี.ค. 2564 5 เม.ย. 2564 1,177,000.00
กปภ. สาขาแม่ริม จ้างเหมาขุดลอกตะกอนในสระพักน้ำดิบ โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านห้วยโจ้ สถานีผลิตน้ำแม่ริม 1 พร้อมขนทิ้ง 31 มี.ค. 2564 12 เม.ย. 2564 525,370.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนเมษายน 2564) 31 มี.ค. 2564 2 เม.ย. 2564 115,200.00
กปภ. เขต 5 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 30 มี.ค. 2564 2 เม.ย. 2564 7,490,000.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ(ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 30 มี.ค. 2564 2 เม.ย. 2564 5,564,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวอิศราพร บำรุงทรัพย์ ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 30 มี.ค. 2564 1 เม.ย. 2564 150,215.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ (ชั่วคราว) ขนาด 600 ลบ.ม/ชม. สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 30 มี.ค. 2564 6 เม.ย. 2564 433,607.87
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ (ชั่วคราว) ขนาด 500 ลบ.ม/ชม. สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 30 มี.ค. 2564 6 เม.ย. 2564 0.00
กปภ. สาขานครราชสีมา งานจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตามโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา 30 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564 310,514.00
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างสูบทอยน้ำดิบจากคลองท่าไข่เข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 30 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564 1,118,337.25
กองจัดหา โครงการเช่าใช้ SIM Internet จำนวน 1 โครงการ 30 มี.ค. 2564 2 เม.ย. 2564 1,296,968.40
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 490,717.00
กปภ. เขต10 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด Dia 400 มม. (กปภ.สาขาพิษณุโลก) 29 มี.ค. 2564 1 เม.ย. 2564 39,590,000.00
กองจัดหา ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2564 26 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 12,985,271.10
กองจัดหา จ้างเหมาค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) – ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 26 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564 299,723,050.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานกำจัดตะุกอน กปภ.สาขาแหลมฉบัง 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 566,030.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางรัตนา ไสยสิทธิ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 85769,15939 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 173,405.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาววรรณา ชะอุ่มรัมย์ บ้านเลขที่ 157 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 206,344.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท รัตนสมบัติ1419 จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการรัตนาวิลเลจ 5 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564 290,811.00