จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาเด่นชัย ปรับปรุงบ้านพักหัวหน้างาน แบบ 2 ครอบครัว 22 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 289,000.00
กปภ. สาขาเด่นชัย ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาเด่นชัย 22 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 277,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตให้นายโอภาส ทวีลาภพูลผล บริเวณที่ดินจัดสรร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 21 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 180,158.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 9,009,400.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาลำปาง 20 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 7,811,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.ศรีเทพไทยพัฒนา สิริโสธร (ระยะที่ 4) บริเวณ หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 20 มี.ค. 2561 20 มี.ค. 2561 153,549.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางจันทนา อังสโวทัย ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.16/61 19 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 484,000.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 16 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 674,100.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ 15 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 321,000.00
กปภ. สาขาปทุมธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงแหวน บริเวณ ถนนวัดท่าเกวียน ม.๔ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 14 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561 866,459.00
กปภ. สาขาบางปะกง งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ บริษัท แพทโก้ แพลตินั่ม จำกัด โครงการวิคทอเรียการ์เด้นวิลล์ เฟส 2 บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 730,000.00
กองจัดหา เช่าอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมบุคลากรดูแลระบบเพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่ดำเนินการ อำเภอลำลูกกา การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2,592,000 ลูกบาศก์เมตร 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 18,859,392.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านสามทอง หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 12 มี.ค. 2561 19 มี.ค. 2561 2,375,400.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ น.ส.ณัฐรินีย์ เงินเปี่ยมขจร 18/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.19/61 12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 137,305.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านเก่าซอย 6 และ อบต.บ้านใหม่ 	 อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561 3,413,300.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 9 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561 374,500.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท การ์เด้นวิลล์ โฮม แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.18/61 9 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561 498,940.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอน 1 ต.โป่ง (เพิ่มเติม รางระบายน้ำ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) 9 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561 317,600.00
กปภ. เขต 3 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนสมอพงษ์และชุมชนบ้านบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 28 ก.พ. 2561 2 เม.ย. 2561 22,880,880.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายเรวัตร์ ศรีกุเรชา 193/432 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.11/61 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 234,672.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลตำบลบางปะกง บริเวณซอย 11/3 หมู่ที่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 129,687.00
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 13 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 350,000.00
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินกิจการของรัฐภายหลังสัญญาสิ้นสุด โครงการเอกชนร่วมลงทุน ปทุมธานี – รังสิต โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.พ. 2561 12 ก.พ. 2561 6,500,000.00
กปภ. สาขาศรีสะเกษ งานปรับปรุงบ้านพัก ๔ ครอบครัว / ๑ หลัง / แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๘๑๔) 22 ม.ค. 2561 22 ม.ค. 2561 640,000.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเส้นท่อ กปภ. สาขาสุโขทัย (แม่ข่าย - น.ทุ่งหลวง - น.บ้านด่านลานหอย) อำเภอเมือง - คีรีมาศ - บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31,313,897.00