จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา ระหว่าง กม.1+690 – 2+450 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 19 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564 3,503,180.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางเข้าค่ายประเสริฐฯ ฝั่งบ้านท่านคร ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด (แม่ข่าย) 19 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 602,410.00
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 19 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 529,650.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล 19 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564 400,180.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564 3 มี.ค. 2564 1,926,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 19 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 6,082,308.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 18 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564 499,268.00
กปภ. เขต 1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาจันทบุรี บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่คลองห้วยอ่าง ถึง สถานีผลิตน้ำพลิ้ว-แหลมสิงห์ ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 18 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564 26,857,000.00
กปภ. เขต10 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไทรโรงโขน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 18 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 4,066,000.00
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ บรรจบมาตร ระยะเวลา ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๔ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 18 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 2,106,300.00
กปภ. เขต 1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแหลมฉบัง บริเวณตำบลทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 17 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 12,893,500.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ห้อง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) 17 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2564 3,745,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ น.ส.สลิลทิพย์ สารศักดิ์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 17 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2564 285,423.00
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (แม่ข่าย)(กปภ.สาขาเพชรบูรณ์) 17 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 7,490,000.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงถังกรอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กปภ.สาขาพะเยา 17 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 26,750,000.00
กปภ. สาขาตะพานหิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(กปภ.สาขาตะพานหิน) ประจำปีงบประมาณ 2564 17 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2564 177,243.36
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 132 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 17 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 64,574,928.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคุรุมิตร ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 16 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2564 788,590.00
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงระบบผลิต จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาโนนสูง 16 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2564 13,910,000.00
กปภ. สาขาเลิงนกทา งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านด่าน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 16 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2564 834,600.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564 14,980,000.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทางก่อสร้างที่พักริมทางทางหลวงหมายเลข 201 ระหว่าง กม.86+000 ถึง กม.86+508 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 16 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564 2,300,500.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงถังตกตะกอน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564 10,700,000.00
กปภ. เขต 8 งานก่อสร้างระบบผลิตใหม่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 15 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564 42,051,000.00
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าการประปาสาขาแม่ฮ่องสอน ถนนปางล้อนิคม - ถนนขุนลุมประพาส ซ.2 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน 15 ก.พ. 2564 15 ก.พ. 2564 1,565,664.66