จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RVM01BP และ RVM02BP สถานีสูบน้ำดิบคลองบางไผ่ 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 495,410.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายปากแคว กปภ.สาขาสุโขทัย 21 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563 1,155,600.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางนา กม.42 (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 21 พ.ค. 2563 2 มิ.ย. 2563 973,415.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 21 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 499,800.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยมและสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ.สาขาพนัสนิคม 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 650,560.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ CVM02MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 118,663.00
กปภ. สาขาศรีราชา จ้างงานซ่อมแซมสัญญาณโจรกรรมสายไฟและระบบกล้องวงจรปิด ที่สถานีสูบน้ำดิบแรงต่ำอ่างฯหนองค้อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 160,500.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ งานปรับปรุงซ่อมทุ่นเรือรองรับแพสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำเขาระโอก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 537,140.00
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบาย บริเวณเลยร้าน 3A เมทัลชีท ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 20 พ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 218,036.04
กปภ. สาขานครพนม จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดที่ดินเลขที่ 83526 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563 176,968.00
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 19 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 653,556.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานติดตั้งราวกันตก สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 711,550.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงสูง CVM01MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 119,305.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RTM10KL สถานีสูบน้ำดิบบ้านค่าย 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 223,630.00
กปภ. สาขาอุบลราชธานี งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 18 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 2,084,900.00
กปภ. สาขาแม่สาย งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาแม่สาย และหน่วยบริการแม่จัน 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 891,310.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ น.ส.ธิดารัตน์ รัชรานันท์ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมต 18 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 287,796.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 496,587.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 18 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 757,560.00
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 2,809,820.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานกำจัดตะกอน สระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำท่าตะเกียบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2563 575,660.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 15 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 1,158,810.00
กองจัดหา จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี จำนวน 1 เครื่อง 14 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 3,000,000.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 628,300.79
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด บริเวณโฉนดเลขที่ 13146 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 14 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 327,039.00