จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 1 งานปรับปรุงเส้นท่อ เส้นทางรถไฟจากแยกกระทิงลาย-สำนักงานประปาพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) 13 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 64,401,160.00
กปภ. สาขาบางมูลนาก งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ บริเวณ ม.5 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร กปภ.สาขาบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 647,350.00
กปภ. สาขาบ้านหมอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับคัดเลือกประจำไตรมาสที่1 ปี2563 13 ก.พ. 2563 31 ธ.ค. 2562 188,057.35
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 3 สระ บริเวณสถานีผลิตน้ำพรุหน้าเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 171,200.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 1 สระ บริเวณสถานีผลิตน้ำพรุเฉวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 117,700.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 1 สระ บริเวณสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 107,000.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 236.10
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 3 รายการ 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 75.00
กปภ. สาขาสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๓๗ รายการ 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 720.00
กองจัดหา ซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC (ครั้งที่ 2) 12 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 965,140.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขต่จำหน่ายน้ำให้ นายชมน์เจริญ วันชัยจิระบุญ 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 553,742.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาบ้านฉาง 12 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 16,050,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด บริเวณซอยบ้านนางทองสุข หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 187,815.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด บริเวณซอยบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 151,207.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 12 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 21,400,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาศรีราชา) 92/10 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 12 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 480,194.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยมะขามคู่ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 191,207.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย หนองบัว ๘ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 195,433.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม ระหว่าง กม.80+000-กม.113+500 กปภ.สาขาศรีราชา 12 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 5,348,930.00
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 11 รายการ 12 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 0.00
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 48,150,000.00
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและวางท่อเสริมแรงดัน โซนสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ พร้อมระบบสูบส่ง (สถานีจ่ายน้ำควนลัง) การประปาส่วนภูมิถาคสาขาหาดใหญ่ (พ) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 11 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 12,593,900.00
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 11 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 653,556.00
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อประปา (งบทำการจัดการน้ำสูญเสีย ) จำนวน 5 จุด 11 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 233,000.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย หนองบัว ๙ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 11 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 195,490.00