จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (งบประมาณ ๒๕๖๔) 30 เม.ย. 2564 7 พ.ค. 2564 898,800.00
กปภ. เขต 3 งานติดตั้ง PRV จำนวน 19 จุด กปภ.สาขาอ้อมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 29 เม.ย. 2564 5 พ.ค. 2564 9,116,400.00
กปภ. เขต 9 งานจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำและระบบไฟฟ้า (น.แม่เมาะ) ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กปภ.สาขาลำปาง 29 เม.ย. 2564 6 พ.ค. 2564 3,070,900.00
กปภ. สาขาท่าวังผา จัดหาและติตดตั้งระบบสูบน้ำและระบบไฟฟ้า สถานีเพิ่มแรงดันป่ากลาง (น.ปัว) ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน กปภ.สาขาท่าวังผา 29 เม.ย. 2564 6 พ.ค. 2564 856,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.อรสา ประยูรรัตน์ วางท่อเข้าโครงการหรรษาพาร์ควิว หมู่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 29 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564 439,728.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 29 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564 1,698,651.02
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมแซมแพสูบน้ำดิบท่ากง กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564 417,728.00
กปภ. เขต 9 งานจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ แห่ง (สถานีสูบน้ำแรงต่ำ(แม่ข่าย), สถานีเสริมแรงดันผาจม, สถานีเสริมแรงดันดอยงาม, สถานีแรงดันห้วยน้ำริน, สถานีสูบน้ำแรงต่ำเกาะช้าง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กปภ.สาขาแม่สาย 28 เม.ย. 2564 5 พ.ค. 2564 9,202,000.00
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงถนน สายแยก ชพ.4008 – สถานีรถไฟนาชะอัง ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 28 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564 2,145,400.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณอนามัยห้วยพลูต่อจากดับเพลิงเดิม หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564 205,907.00
กปภ. เขต 6 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามหาสารคาม 27 เม.ย. 2564 27 เม.ย. 2564 1,235,850.00
กปภ. เขต 6 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 27 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564 1,305,400.00
กปภ. เขต 3 จัดซื้องานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 - 8 นิ้ว จำนวน 8,908 เครื่อง กปภ.สาขาสมุทรสาคร 27 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564 11,953,989.71
กปภ. เขต 3 ซื้องานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 - 8 นิ้ว จำนวน 6,164 เครื่อง กปภ.สาขาอ้อมน้อย 27 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564 6,910,502.98
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดง หมู่ 6,15 บ้านหนองเกี่ยว หมู่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 27 เม.ย. 2564 27 เม.ย. 2564 9,525,140.00
กปภ. สาขาไชยา งานรื้อย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้างในเขตทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เชิงสมอ-พุมเรียง ระหว่าง กม.8+900-กม.10+900 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 27 เม.ย. 2564 6 พ.ค. 2564 738,300.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน สถานีสูบน้ำดิบคลองยายร้า 27 เม.ย. 2564 27 เม.ย. 2564 185,497.88
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานจ้างสำรวจหาจุดรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2564 27 เม.ย. 2564 499,989.60
กปภ. เขต 6 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 26 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564 1,091,400.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานโครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564 26 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564 318,860.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เอสที มหานคร(2019) จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการเอสทีมหานคร ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 26 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564 440,959.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.นันท์นภัส ชัยสมัคร บ้านเลขที่ 176/34 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 26 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564 222,113.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างงานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 26 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564 561,750.00
กองจัดหา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 เครื่อง 23 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564 1,101,030.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยาย อิน 9/1 (สุดซอยบ้านนายกิต) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 23 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564 109,893.00