จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563 3,210,000.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 3,223,910.00
กปภ. เขต 9 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 1 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ), แม่ริม, สันกำแพง และลำพูน 23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 44,552,660.00
กปภ. เขต 9 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 2 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, น่าน และท่าวังผา 23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 44,749,540.00
กปภ. เขต 9 โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ ๓ ประกอบด้วย กปภ. สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม่แตง 23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563 28,954,200.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝั่งเทศบาลดอนคา และโรงเรียนดอนคาวิทยา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 3,210,000.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหนองสะเดาบน หมู่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 2,782,000.00
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 13,14 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 6,580,000.00
กปภ. เขต 5 งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำโซนสนามบิน จังหวัดตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 18 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2563 18,725,000.00
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.5006 เลียบคลอง 16 หมู่ที่ 2,18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 18 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2563 7,410,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 957,387.81
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 963,000.00
กปภ. สาขาลำปาง งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 2,889,000.00
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 18 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2563 10,603,700.00
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขากระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 17 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 25,009,110.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราขา 17 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 37,450,000.00
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตประปา บริเวณวัดสามแยก หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ็ด ถึงวัดบางกระเจ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 17 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 19,766,000.00
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช 4016 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4, 5 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 17 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 5,200,000.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.สาขาพนมสารคาม 17 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 32,100,000.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด (น.เขาสมิง) 17 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 5,350,000.00
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.5006 หมู่ที่ 6,19 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 17 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 8,860,000.00
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 15,16 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 17 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 8,450,000.00
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563 15,515,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563 497,681.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มาร์เวล แลนด์ จำกัด หมู่ 3 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563 240,260.00