จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 19 เม.ย. 2561 3 เม.ย. 2561 1,034,026.60
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 1,084,000.00
กองจัดหา ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis จำนวน 20 เครื่อง 19 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 406,600.00
กองจัดหา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 100 เครื่อง 19 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 180,830.00
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำจั่น หมู่ที่ 15 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 17 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ,บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 19 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 26,537,605.00
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนทุ่งโป๊ะ-ไม้เสียบ ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 19 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 2,508,600.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ หลัง รพสต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 112,350.00
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางอารีรัตน์ สุขขานนท์สวัสดิ์ (ธาราศิริ วัดประดู่) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 272,085.00
กปภ. สาขาอุบลราชธานี จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 1,481,950.00
กปภ. เขต 2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 352,000.00
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ น.ส.กนิษฐา พรหมวิชัย บริเวณ หมู่ที่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 18 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 164,242.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 1,592,160.00
กปภ. สาขาบางคล้า งานจ้างวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ นส.ธัญกช สมประเสริฐ บริเวฯ ม.3 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 11 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 120,000.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ 10 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 101,436.00
กปภ. สาขาขอนแก่น งานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการ Jaytiya Pool Villas Residence ถ.วงแหวนเลี่ยงเมือง (ฝั่งทิศใต้) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 10 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 784,198.00
กปภ. สาขาหลังสวน ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) 10 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 2,370.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 5 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 2,685,700.00
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลเกาะคา ที่ถนนบ้านไร่อ้อย ซอย 5 หมู่ 5 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 5 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 112,253.00
กปภ. สาขาบางคล้า งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานผลิต บริเวณ สถานีจ่ายน้ำ และสถานีสูบน้ำดิบ จำนวน9 คน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 5 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561 539,881.88
กปภ. สาขาบางคล้า งานจ้างนิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ งานจัดเก็บรายได้ และงานบริการฯ จำนวน 16 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 6 เดือน 5 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 959,790.00
กปภ. เขต 6 โครงการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจิตตะยโศธร (แยกจากถนน พ.ศ.2462 ช่วงบ้านเดื่อ-บ้านคำแข้) ตลอดสาย ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 4 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2561 600,270.00
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 4 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 1,030,287.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.อินทวงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.17/61 4 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2561 453,440.00
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 1,070,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 4 เม.ย. 2561 4 เม.ย. 2561 1,605,000.00