จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM 19 BM รหัสสินทรัพย์ 1715302 โรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำบางละมุง 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 127,330.00
กปภ. เขต 6 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเทอร์ไบน์พร้อมชุดควบคุมและประสานท่อแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) 19 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 14,634,390.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อข้ามคลองข้างร้านขายปุ๋ยเทพสถิตการเกษตร,ข้ามคลองห้วยจระเข้และซอยตรงข้ามเทศบาล 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ (น.เทพสถิต) 19 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 577,800.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานก่อสร้างบ่อพักน้ำและติดตั้งแท่นปั๊มเพื่อดูดน้ำระบายออกจากพื้นที่ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 156,719.69
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณห้องตลาดลูกแกซอย 16,18 ต.ลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 240,750.00
กองจัดหา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 830,000.00
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACl) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. จำนวน 5 ชุด ให้กับ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 642,000.00
กปภ. เขต 6 จัดซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65 % ให้กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ใช้ในเดือน เม.ย.-ก.ย.2561 บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติกถังละ 50 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 432 ถัง 15 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 986,112.00
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งดับเพลิงให้ เทศบาลตำบลบ้านค่าย บริเวณถนนอาทิตย์ประดิษฐาน ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 152,514.00
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาให้ นายไกรวิชญ์ สกุลพลไพศาล 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 134,896.00
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาให้ อบต.ตะพง บริเวณ ถนนสายหนองตารส-เนินเสาธง หมู่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 992,408.00
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางเข้าโรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 369,150.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ถนนสามชุก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายสัน วรรณวงศ์ (ชุมชนร่วมใจ) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 708,000.00
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านน้อย หมู่ 2 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 774,680.00
กปภ. เขต 4 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 14 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 57,827,520.00
กปภ. สาขาหลังสวน ซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 17 รายการ 13 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561 141,277.45
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนแดง ม.2 ,บ้านดอนหัน ม.1 ,14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 13 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 6,770,960.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแดงน้อย ม.6,7,16,17 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 13 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561 1,255,110.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบรบือ – วาปีปทุม (หน้าโรงเรียนบรบือ – สี่แยกบ้านค้อ) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (น.บรบือ) กปภ.สาขามหาสารคาม 13 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 1,060,370.00
กปภ. สาขากุยบุรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนซอยสหมิตร ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 13 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 599,200.00
กปภ. เขต 5 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 13 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 12,291,432.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตฯให้ นายณัฐพงศ์ บุญธนานิตินนฒ์ บริเวณหมู่ 8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 12 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561 105,875.00
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางพวงรัตน์ เฉลิมโชควิจิตร 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 167,651.00
กปภ. เขต 1 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบางคล้า 12 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11,414,878.77
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ ว่าที่ พ.ต.อ.ณรงค์ บัวอินทร์ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 12 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 189,575.00