จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขานครราชสีมา งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.ทัช พลัส พร๊อพเพอรืตี้ (โครงการหมู่บ้านยเดอะวิช) ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 5 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2561 1,281,000.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด150 มม. กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (สถานีจ่ายน้ำโคกคราม) 5 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 395,900.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นายไพโรจน์ เสตสุวรรณ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 5 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2561 142,753.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อเสริมแรงดันน้ำไปยังโซน DMA 06 (ถนนตรัง-ปะเหลียน) ถนนมหาราช ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 4 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 2,619,895.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อในเขต ทม.สตูล , ทต.คลองขุด และอบต.ตำมะลัง ต.พิมาน , ต.คลองขุด , ตำบลตำมะลัง , ถ.ติรสถิตย์ และ ถ.เรืองฤทธิ์จรูญ ซอย 9 อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 4 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 3,988,425.00
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปา นายภาสกร นิลรัตน์ ฉ.29759 ม.2 ซ.ยายเจียม ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 4 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 159,247.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 4 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 120,054.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานซ่อมแซมระบบ PLC สถานีจ่ายน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 4 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 339,190.00
กองบริหารทั่วไป 4 ร่าง 1 มิ.ย. 2561 7 มี.ค. 2561 5,000,000.00
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่องจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561 1 มิ.ย. 2561 4,119,500.00
กองจัดหา จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ถนนลพบุรีราเมศวร์ จากคลอง ร.1 ถึง กม 5+650 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 243,833,954.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนสี่แยกสมเด็จ – แยกดงแหลม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 31 พ.ค. 2561 5 มิ.ย. 2561 839,950.00
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการบ้านมั่นคงเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา หมู่ 13 บ้านหนองกุ้ง ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 31 พ.ค. 2561 7 มิ.ย. 2561 1,432,000.00
กปภ. เขต 5 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 31,649,530.00
กปภ. สาขาภูเก็ต งานวางท่อและติดตั้งมาตร ขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บมจ.ภัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 442,900.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำ (DMA) เพื่อวัดปริมาณน้ำจ่ายจุดตัดแบ่งพื้นที่ ระหว่าง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์และกปภ.สาขาจันทบุรี 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 340,238.60
กองจัดหา เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 142 รายการ 30 พ.ค. 2561 8 มิ.ย. 2561 268,484.40
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยตรงที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ 6 ถึง คลองชลประทานก่อนถึงหมู่บ้านกระเจา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 30 พ.ค. 2561 6 มิ.ย. 2561 1,027,200.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางเกษร โสภณ 31/2 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.31/61 30 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 187,100.00
กปภ. เขต 3 มาตรวัดน้ำ Ultrasonic ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 28 พ.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 147,517.33
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ กปภ.สาขาแหลมฉบัง 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 500,000.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ จก.เบสตั้น เอสเตท 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 320,925.00
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสองแควใต้ ม.2 (ด้านขวาทาง) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 28 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 1,935,630.00
กปภ. สาขาธาตุพนม งานขยายเขตระบบประปาเพื่อใช้ในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 25 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 244,204.67
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายอดิศักดิ์ ศรีชลัง 40/58 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.28/61 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 203,611.00