จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานดันท่อลอดเพื่อเชื่อมท่อทั้งสองฝั่งเข้าหากัน (เสริมแรงดันน้ำ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 มิ.ย. 2561 2 ก.ค. 2561 334,000.00
กปภ. เขต 6 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538 ) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 20,000 เครื่อง งบประมาณ ประจำปี 2561 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 18,254,200.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวง ชนบท ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 1,491,580.00
กปภ. สาขาท้ายเหมือง จ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณซอยหลังป้อมตำรวจท่านุ่น ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 1,026,130.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนหน้าบ้านนายกฤษ สรหงษ์ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายพิทักษ์ มังคะลา (ชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 6 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 335,000.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณถนนหน้าทางเข้าวัดสามชุกฝั่งตะวันตก ซอย 1 ไปทางทิศเหนือ ถึงร้านขายพวงมาลัย(ชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันตก) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 6 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 452,000.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ปากซอยชุมชนดงมะลิ ซอย 5 ถึงบริเวณบ้านนางนิภา เปิงขะมาง (ชุมชนสะพานขาว) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 448,000.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.รวยดี แลนด์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 498,825.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 4 - ซอย 8) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 499,464.00
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายณัฐพล ประชุมรัตน์ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 6 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561 121,613.00
กปภ. สาขานครราชสีมา งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.ซีพี ดีเวลล็อพเมนท์ (โครงการหมู่บ้านคลิสตัลโฮม2) หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 6 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 1,924,300.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชั่วคราว สถานีสูบน้ำดิบวัดกกสับใน การประปาส่วนภูมิภาค 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 663,398.58
กปภ. สาขานครราชสีมา งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.ทัช พลัส พร๊อพเพอรืตี้ (โครงการหมู่บ้านยเดอะวิช) ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 5 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2561 1,281,000.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด150 มม. กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (สถานีจ่ายน้ำโคกคราม) 5 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 395,900.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นายไพโรจน์ เสตสุวรรณ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 5 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2561 142,753.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อเสริมแรงดันน้ำไปยังโซน DMA 06 (ถนนตรัง-ปะเหลียน) ถนนมหาราช ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 4 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 2,619,895.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อในเขต ทม.สตูล , ทต.คลองขุด และอบต.ตำมะลัง ต.พิมาน , ต.คลองขุด , ตำบลตำมะลัง , ถ.ติรสถิตย์ และ ถ.เรืองฤทธิ์จรูญ ซอย 9 อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 4 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 3,988,425.00
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปา นายภาสกร นิลรัตน์ ฉ.29759 ม.2 ซ.ยายเจียม ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 4 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 159,247.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 4 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 120,054.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานซ่อมแซมระบบ PLC สถานีจ่ายน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 4 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 339,190.00
กองบริหารทั่วไป 4 ร่าง 1 มิ.ย. 2561 7 มี.ค. 2561 5,000,000.00
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่องจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561 1 มิ.ย. 2561 4,119,500.00
กองจัดหา จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ถนนลพบุรีราเมศวร์ จากคลอง ร.1 ถึง กม 5+650 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 243,833,954.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนสี่แยกสมเด็จ – แยกดงแหลม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 31 พ.ค. 2561 5 มิ.ย. 2561 839,950.00
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการบ้านมั่นคงเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา หมู่ 13 บ้านหนองกุ้ง ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 31 พ.ค. 2561 7 มิ.ย. 2561 1,432,000.00