จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หวาง และ ม.12 บ.หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 2,675,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 , 14 , 15 , 19 บ.ปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.กาบเชิง) 9 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561 14,445,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองดุม , ม.9 บ.หนองม่วง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(น.กันทรารมย์) 9 ส.ค. 2561 15 ส.ค. 2561 6,955,000.00
กปภ. สาขาระโนด จ้างเหมาเอกชนผลิตน้ำประปา 9 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 123,264.00
กปภ. สาขาระโนด จ้างเหมาบริการงานซ่อมท่อประปา 9 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561 115,200.00
กปภ. สาขาระโนด จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 9 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561 115,200.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2561 10 ส.ค. 2561 738,300.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2 ส.ค. 2561 2 ส.ค. 2561 422,999.89
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และ สาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 1 ส.ค. 2561 1 ส.ค. 2561 683,516.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2562 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 423,459.99
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว - 4 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 853,506.90
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อปูนขาว จำนวน 145,600 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 16 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 1,121,120.00
กปภ. เขต 8 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จำนวน 20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(รวมหน่วยบริการ 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 87,357,630.48
กองจัดหา ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 64,842 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 27 มิ.ย. 2561 2 ก.ค. 2561 129,427,821.67
กองจัดหา งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 324 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 26 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 5,084,640.00
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 13,000 เครื่อง (ไม่รวมยูเนี่ยน) ปีงบประมาณ 2562 20 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 11,823,500.00
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 10,231.20 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 12 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 131,906,526.96
กองจัดหา จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 33,963.10 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 7 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 217,985,115.49
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 31 พ.ค. 2561 5 มิ.ย. 2561 12,042,000.00
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite  Solution)  จำนวน ๕๗๖,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 30 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561 4,314,240.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๖ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 2,275,748.76
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่่ายน้ำ บ้านบากง หมู่ที่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กปภ.สาขารือเสาะ 22 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562 4,110,405.00
กปภ. เขต 9 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ สายดอยติ – ลำพูน จังหวัดลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 13 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 7,419,273.00
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 10,900,000.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน) 3 ก.ค. 2562 8 ก.ค. 2562 3,769,000.00