จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, แพน้ำดิบสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล, สำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 2,667,510.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 สถานี (สถานีผลิตน้ำมาบยางพรและสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 889,170.00
กองจัดหา จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 33,963.10 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 24 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 233,055,026.74
กปภ. สาขาสังขะ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 บ.พราน ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 1,102,100.00
กปภ. สาขาสังขะ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.โชคชัย ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 22 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 585,290.00
กปภ. เขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2562 21 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 10,871,403.30
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 1,085,301.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงานอำนวยการ/งานจัดเก็บรายได้/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 21 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 1,550,430.00
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10 % ) ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม สำหรับใช้ในเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 จำนวน 264 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 2,033,856.00
กปภ. เขต 8 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานงานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและวางท่อเสริมแรงดันรอบถนนวงแหวน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 20 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 60,508,500.00
กปภ. เขต 8 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน(วางท่อเสริมแรงดันทางหลวงวงแหวน) เพื่อรองรับการคมนาคม การท่องเที่ยวและการลงทุน ต.กุดลาด,ไร่น้อย และ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 20 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 32,100,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 20 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 2,667,847.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สำหรับงานบริการฯและงานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 20 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 602,130.00
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 200 มม.(โซนสูง) กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 347,750.00
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม.(โซนต่ำ) กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2561 492,200.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.กระสัง , ม.3 บ.บุ , ม.8 บ.โคก , ม.9 บ.โคกหนองหิน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง (น.หนองกี่) 16 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 2,563,720.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 16 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 2,996,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.โคกสนวน , ม.7 บ.หินโคน , ม.10 บ.หนองตาอยู่ ,ม.12 บ.หินโคนเก่า ม.14 บ.หินโคนกลาง , ม.16 บ.หนองม่วง ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 8,560,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ,14 บ.ห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 3,569,520.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.ก้านเหลือง , ม.10 บ.หนองตารัก ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 4,429,800.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองไม้งาม , ม.10 บ.งามเจริญพัฒนา , ม.13 บ.งามสะอาด ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 15 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 3,088,020.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 บ.ทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.ภูสิงห์) 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 4,179,420.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.กุดหวาย ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 3,745,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 4,740,100.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 บ.โคกเถื่อนช้าง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเดชอุดม 10 ส.ค. 2561 16 ส.ค. 2561 4,815,000.00