จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองโจด และชุมชนดวงตะวัน ม.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 20 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 1,993,410.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายนวภัค ธรรมศักดิ์ 165/1 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/61 20 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 231,130.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท รวมโชค พัฒนา (พัทยา) จำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.46/61 20 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 376,961.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณริมถนนสุขาภิบาล ๔ ในเขตเทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 20 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 217,920.00
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACL) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. ให้กับกปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 642,000.00
กปภ. สาขาหลังสวน ซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 25 รายการ 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 221,081.26
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม. พร้อมปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำและก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 247,876,200.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำนายาง ถึงสถานีจ่ายน้ำ สามพระยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 247,876,200.00
กองจัดหา เช่าครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) จำนวน ๒ เครื่อง 18 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 100,000.00
กปภ. เขต 6 งานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล. อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) (โรงกรองน้ำบ้านโกทา) 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 535,000.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง-สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 581,125,560.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 12 บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.บ้านอำเภอ ถึง ซอยนาจอมเทียน 24/2 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 1,286,140.00
กปภ. สาขาปทุมธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงแหวน บริเวณ ถนนวัดท่าเกวียน ม.๔ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 17 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561 2,184,367.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ของ น.ส.ชนัญฐ์พัทธ์ ตั้งวิไล บริเวณ หมู่ที่ 13 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 16 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 284,275.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขนย้าย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก กปภ.สาขาพัทยา (พ) 16 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 1,499,295.88
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 9,236,340.00
กองจัดหา งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี-คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 13 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 199,329,658.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม บริเวณ บ้านวังผักบุ้ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 1,740,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.42/61 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 171,685.00
กปภ. สาขาเพชรบุรี จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ซอย9 หมู่ที่ 3 และบริเวณ ซอย2 ถ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 12 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 764,785.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (ครั้งที่ 2) 12 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 134,892,332.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจก.ชมจันทร์ 2018 หมู่ที่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 12 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2561 302,951.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมและทดแทน) ปี 2561 11 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 770,300.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ครอบครัว โรงกรองน้ำบ้านบอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 1,070,000.00
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2561 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 6,013,400.00