จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ปรับปรุงอาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ บ้านพักพนักงาน2ครอบครัว 3 ส.ค. 2561 3 ส.ค. 2561 856,000.00
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 3 ส.ค. 2561 3 ส.ค. 2561 545,700.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาทางหลวงหมายเลข 331 จากวัดสุวรรณคีรี ถึง ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 3 ส.ค. 2561 3 ส.ค. 2561 4,957,310.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง ถนนสายเทศบาล 52 (ข้างหมู่บ้านสินทวีการ์เด้น 2) หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 2 ส.ค. 2561 2 ส.ค. 2561 820,755.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง	 2 ส.ค. 2561 2 ส.ค. 2561 1,693,393.87
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณหมู่ที่ ๑ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 2 ส.ค. 2561 2 ส.ค. 2561 1,717,100.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านทุ่งทอง ม.6 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 31 ก.ค. 2561 7 ส.ค. 2561 1,605,000.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. เอสเอ็มเอที (ประเทศไทย) 31 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 104,560.00
กปภ. เขต 3 รงานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3497 ตอนควบคุม 0100 ตอนช้างแรก-บางสะพานน้อย ระหว่าง กม.10+590 - 12+150 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 31 ก.ค. 2561 4 ก.ย. 2561 321,000.00
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างงานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ตั้งมั่นกิจ หมู่ 1 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2561 280,560.00
กปภ. สาขาบางคล้า ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ 26 ก.ค. 2561 8 ส.ค. 2561 396,567.72
กองจัดหา งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 25 ก.ค. 2561 1 ส.ค. 2561 92,159,100.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไชย)-(ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย-ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 24 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 544,973,898.00
กองจัดหา วางท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๘๐๐ มม. บริเวณคลอง ๑๒ - คลอง ๘ (ถนนรังสิต-นครนายก) การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 24 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 107,000,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเต่านอ ม.7 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 2,354,000.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ นายมนตรี สงวนสฤงคาร 24 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561 144,809.00
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094 ตอน เชียรใหญ่-ปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง 23 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 3,034,520.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อขยาเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 360,792.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก. ศิริวรา พร็อพเพอร์ตี้ 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 493,239.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.พรีวิชั่น เรียลเอสเตท 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 490,096.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก.ซอง อิล(ประเทศไทย) 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 100,669.00
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับเทศบาลตำบลท่าผา ที่บ้านใหม่ หมู่ 2 ถึง บ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 1,010,080.00
กปภ. สาขาลำปาง โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ หมู่ที่ 8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 23 ก.ค. 2561 2 ส.ค. 2561 599,818.00
กปภ. สาขาลำปาง โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 23 ก.ค. 2561 2 ส.ค. 2561 659,234.00
กองจัดหา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น- อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 1) 20 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561 900,176,020.00