จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนคุ้มไผ่ทอง ซอย 10 หมู่ที่ 8 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 163,976.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 386,033.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 330,702.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานซ่อมแซมระบบ PLC ควบคุมเดินมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติสถานีสูบ – จ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 27 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 174,410.00
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงบ้านพักอาคารชั้นเดียว อาคารไม้ 2 ครอบครัว 24 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 620,600.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นาง หนึ่งฤทัย ทรัพย์พูลเจริญ บริเวณหมู่ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 24 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 352,092.00
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงสำนักงานเก่า 24 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 588,500.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 319,673.20
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 781,100.00
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 23 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 562,000.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 15 รายการ 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 322,326.80
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 160,500.00
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลวังวิเศษ ถนนอ่าวตง ซอย 2 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 382,778.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางวนิดา โพธิ์แก้ว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.62/61 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 473,280.00
กปภ. เขต 6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำดิบจากโรงสูบน้ำแรงต่ำวังพระเจ้า–สถานีผลิตน้ำสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 21 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 7,811,000.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงานขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณ น. เขาสวนกวาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (น.เขาสวนกวาง) 21 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 642,000.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับโรงพยาบาลทับสะแก หมู่6 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 21 ส.ค. 2561 21 ม.ค. 2562 152,084.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 474,969.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 7 หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 191,583.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมระบบ Puematic และหัวขับประตูน้ำ สถานีผลิตน้ำบางละมุงและสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 369,257.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมประตูน้ำหม้อกรองโรงกรอง 1,500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 8 ชุด และซ่อมประตูน้ำระบายตะกอน 100 มม. จำนวน 36 ชุด สถานีผลิตน้ำบางละมุง 21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 295,106.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 1, หมู่ 8 และหมู่ 17 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 20 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 4,932,700.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 20 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 913,743.00
กปภ. เขต 5 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่โครงการบ้านเอิ้ออาทร จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 3,939,740.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ 20 ส.ค. 2561 20 ส.ค. 2561 321,000.00