จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น (บริเวณแยกกุดกว้าง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 17,264,450.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 9 - ซอย 14) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561 463,117.00
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว ให้กับบริษัท มิตรดีเซล จำกัด ที่อยู่ 464 ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 3 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2561 241,800.00
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี–พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 31 ส.ค. 2561 5 ก.ย. 2561 3,091,331,650.00
กปภ. สาขาชัยภูมิ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโครงการอรวรรณวิจเลจ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาชัยภูมิ 31 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 806,671.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นางสุภา ฐิตโชตินิมิต 31 ส.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 112,466.00
กปภ. สาขาแม่ขะจาน ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน ๑๐ รายการ 31 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 0.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร งานจ้างกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร สถานีผลิตน้ำคลองหาด 30 ส.ค. 2561 4 ก.ย. 2561 172,270.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 KVA., บริเวณสถานีสูบน้ำดิบวัดขวัญสะอาด ต.คลองอุดมจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561 390,900.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา Vertical Turbine Pump ขนาด 1,800 ลบ.ม. บริเวณสถานีสูบน้ำวัดขวัญสะอาด ต.คลองอุดมจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561 232,900.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ RSM01ST และ RSM03ST ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 29 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561 188,260.08
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมประตูน้ำโรงกรอง 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 29 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 393,760.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด-หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด-บ.คลองจาก ระหว่าง กม.454+390-กม.477+840 กปภ.สาขาคลองใหญ่ 29 ส.ค. 2561 5 ก.ย. 2561 4,678,634.92
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนหงษ์ทองสายเลียบคลอง ม.3 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 926,864.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานซ่อมแซมชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และชุด Ecu ควบคุมการจ่ายน้ำมัน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 29 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561 251,450.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด 162/4 ม.3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.63/61 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 118,300.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรับโอนกิจการประปาเอกชน โครงการหมู่บ้านอีสเทิร์น พาร์ค วิลล์ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แบบเลขที่ ปพย.65/61 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 375,280.00
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 258,310.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน-วัดท่าพระเนียด ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 28 ส.ค. 2561 11 ก.ย. 2561 6,848,000.00
กปภ. เขต 4 โครงการงานย้ายแนวท่อประปาในเขตโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3180 3201 สายชุมพร-อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) กปภ.สาขาชุมพร 28 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 6,084,000.74
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 28 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 8,025,000.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณซอยข้างร้านทิวไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 463,415.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนคุ้มไผ่ทอง ซอย 10 หมู่ที่ 8 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 163,976.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 386,033.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนสะพานสอง ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 330,702.00