จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขากุยบุรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนซอยสหมิตร ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 13 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 599,200.00
กปภ. เขต 5 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 13 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 12,291,432.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตฯให้ นายณัฐพงศ์ บุญธนานิตินนฒ์ บริเวณหมู่ 8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 12 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561 105,875.00
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางพวงรัตน์ เฉลิมโชควิจิตร 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 167,651.00
กปภ. เขต 1 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบางคล้า 12 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11,414,878.77
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ ว่าที่ พ.ต.อ.ณรงค์ บัวอินทร์ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 12 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 189,575.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 11 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 1,251,900.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้ายซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จัหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) 11 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 501,830.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 358,649.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก. บ้านกนกทรัพย์ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.33/61 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 468,900.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสุชิน พลอยงาม ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.34/61 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 349,990.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. แกรนด์ มิเลนเนียน 190/90 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.37/61 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 229,607.00
กปภ. เขต 3 มาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 8 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561 107,142.65
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 ถ.สายกาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ 8 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561 2,096,658.00
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักโรงกรองน้ำห้วยจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ 8 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 120,000.00
กปภ. เขต 4 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 8 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561 5,699,890.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ศิริวรา พร็อพเพอร์ตี้ 8 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561 499,822.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดต้้งมาตรวัดน้ำให้ นายชาติชาย อัศวุตมางกุร 8 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561 152,923.00
กปภ. สาขานครราชสีมา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบริเวณสระเก็บน้ำโนนไม้แดง ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 8 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561 517,880.00
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 8 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 463,277.00
กองจัดหา จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน 8 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561 1,729,586.52
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนคา หมู่ 1,2,6,10,17,18,19 ต.ดอนคา หมู่ 3,9,11 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 7 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 8,560,000.00
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานดันท่อลอดเพื่อเชื่อมท่อทั้งสองฝั่งเข้าหากัน (เสริมแรงดันน้ำ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 มิ.ย. 2561 2 ก.ค. 2561 334,000.00
กปภ. เขต 6 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538 ) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 20,000 เครื่อง งบประมาณ ประจำปี 2561 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 18,254,200.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวง ชนบท ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 1,491,580.00