จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา จ้างเหมาค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว-(บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 25 ก.พ. 2564 3 มี.ค. 2564 139,448,285.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณจากแยกทางหลวง 331 เข้าหนองไทร หมู่ที่ 14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 360,294.00
กปภ. สาขาโชคชัย โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าบ้านหนองพลวงใหญ่ ซอยนายมิ่ง ม. 3 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 25 ก.พ. 2564 26 ม.ค. 2564 58,494.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 KVA บริเวณสถานีสูบน้ำประปาท่าตะเกียบ (เขากา) กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 922,985.85
กปภ. เขต 6 งานวางท่อจากสระพักตะกอนไปหอแบ่งน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 24 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564 961,930.00
กองจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 24 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564 1,957,030.00
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยศรีบุญพัฒนา-เทศบาลทับคล้อซอย 1 (หน่วยบริการทับคล้อ) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 3,531,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตรวัดน้ำ (ฝั่งบก) จำนวน 1 เดือน (1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64) 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 154,000.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ถ่านกัมมันต์) ใช้ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำบางโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 481,500.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ปูนขาว) ใช้ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำบางโจและโรงกรองน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 293,180.00
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 2,675,000.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ระบบผลิตน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,800 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 59,813,000.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ บริเวณหน้าปั้ม PTT ชากมะกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 137,948.00
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี จ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท พนาแอสเสท จำกัด หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 697,912.00
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านศุภการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 535,000.00
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับนายวรากร แสงจันทร์ บ้านเลขที่ 168 ม.1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 114,892.00
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาชนแดน 23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 2,675,000.00
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาบางมูลนาก 23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 3,745,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรกล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 23 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564 242,569.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 22 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 1,177,000.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 22 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 5,564,000.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงสะพานทางเดินและสะพานรับท่อส่งน้ำดิบ แพสูบน้ำแรงต่ำแม่กวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 22 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 6,527,000.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 22 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 1,070,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานโครงการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ก.พ. 2564 11 มี.ค. 2564 2,600,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 22 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 417,366.00