จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาอรัญประเทศ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสุขสำราญ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 13 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 217,210.00
กปภ. สาขาอรัญประเทศ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยกรองทอง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 13 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 160,500.00
กปภ. สาขาอรัญประเทศ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่นาสวน ซอย 6 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 13 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 246,100.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างห้องน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 1,561,772.00
กปภ. เขต 9 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย - (แม่จัน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 11,770,000.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดินโฉนดเลขที่ 96429 เลขที่ดิน 1219 เล่มที่ 965 หน้า 29 หน้าสำรวจ 6594 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 1,352,480.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 3,370,500.00
กปภ. เขต 9 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 16,745,500.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเอียด หมู่ 5, บ้านกลาง หมู่ 14 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 5,303,990.00
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเก่าใหม่ หมู่ 10,13 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 5,118,880.00
กปภ. สาขาภูเก็ต งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บจก.โบ๊ทพัฒนา โครงการซัมมาลา โซน แกรนด์ วิลล่า เฟส ๒ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 12 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 458,700.00
กปภ. เขต 2 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้านหมี่ สาขานครนายก และสาขาบ้านนา 12 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 32,122,959.32
กปภ. สาขาสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๑๗ รายการ 12 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 27,460.00
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 685,870.00
กปภ. เขต 9 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม - เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 14,091,900.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ 1,4 และ 6 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 2,739,200.00
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งระบบกำจัดอก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 3,745,000.00
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบ่อน้อย หมู่ 6 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 1,975,220.00
กปภ. สาขานครราชสีมา จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บริษัท ศิริธนา เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ บียอนด์ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 11 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 1,794,577.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานติดตั้งมาตร Electro Magnatic ขนาด 300 มม. พร้อมตู้ DMA กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 200,195.93
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำปากแซง กปภ.สาขาจันทบุรี 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 5,136,000.00
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำพระสะทึง กปภ.สาขาสระแก้ว 11 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 5,350,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 124 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 11 ม.ค. 2564 11 ม.ค. 2564 7,155,937.44
กองจัดหา ซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 164,985,659.35
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 8 ม.ค. 2564 13 ม.ค. 2564 1,219,800.00