จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำเขาระโอก ๑ ปี ๒๕๖๔ 3 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 293,180.00
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ 3 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 519.98
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 14 รายการ 3 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564 280.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 2 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 18,725,000.00
กปภ. เขต10 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน) 2 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 4,718,700.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ เฟิร์น เฟส 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 450,613.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานย้ายแนวท่อออกจากเขตที่ดิน นางมัณฑนา มีเดช โฉนดเลขที่ 12489 เลขที่ดิน 10 ระวาง 4927I0640-2(1/2000) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 857,800.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านเบญจวัลย์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 2 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 10,165,000.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านมั่นคงซิตี้ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 2 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 12,840,000.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ป.11110224251 นางพรทิพา ตระกาโรบล ชั่วคราว ม.2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 165,709.00
กปภ. สาขาแม่ริม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564 107,469.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ เฟิร์น เฟส 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 450,613.00
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี ๒๕๖๔ 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 2,000,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำดิบขวัญสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564 219,885.00
กองจัดหา จัดซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี 2564 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 46,278,663.00
กปภ. เขต 9 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 17,120,000.00
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 3,552,400.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 1 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564 13,375,000.00
กปภ. สาขาแม่สาย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 2,262,800.00
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 6,954,500.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานย้ายแนวท่อ SP ขนาด Ø 300 มม.ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุยตอน 4 ระหว่าง กม.26+927 ถึง กม.27+454 (ขวาทาง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 497,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณปากซอยโพธิสารเพื่อหลบการก่อสร้างบ่อสูบ และท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 2,232,315.32
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหล่มสัก 1 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564 4,280,000.00
กปภ. สาขาพังงา งานล้างมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว - 1 นิ้ว จำนวน 2,750 เครื่อง ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 1 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564 353,100.00
กปภ. สาขาแม่สอด ซื้อ Ultrasonic Flow Meter (Mobile Type) 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 513,600.00