จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 454,750.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานสูบทอยน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บริการประชาชนในพื้นที่ (ปริมาณน้ำที่สูบ ประมาณ 7,200,000 ลบ.ม.) ชุดที่ 2 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 275,418.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานสูบทอยน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บริการประชาชนในพื้นที่ (ปริมาณน้ำที่สูบ ประมาณ 7,200,000 ลบ.ม.) ชุดที่ 3 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 487,278.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานสูบทอยน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บริการประชาชนในพื้นที่ (ปริมาณน้ำที่สูบ ประมาณ 7,200,000 ลบ.ม.) ชุดที่ 1 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 403,497.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดลอกพร้อมทำคันกั้นน้ำล้อมแพสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ส่วนที่ 1 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 494,340.00
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด 20 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 192,949,695.63
กปภ. สาขามหาชนะชัย งานปรัปบรุงท่อส่งน้ำข้ามคลองกุดกุง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 20 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 228,980.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณซอย 17 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 213,996.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณซอยหมู่บ้านหนองพังพอน กลุ่มบ้านนายเซ็ง จิตรตะวิกุล หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 172,657.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล 20 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 455,820.00
กปภ. เขต 1 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำแปลงยาว กปภ.สาขาบางคล้า 20 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563 5,350,000.00
กปภ. สาขาคลองหลวง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการ ไล โอ บลิสซ์ รังสิต-คลองสอง (ระยะที่ ๕) ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 20 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 862,831.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 20 เม.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 352,030.00
กปภ. สาขาชัยบาดาล งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล 20 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 1,070,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ 20 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 7,443.35
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อ.ธัญบุรี-ลำลูกกา-คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 773,478,390.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 309,006,370.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบข่า 17 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563 406,600.00
กปภ. สาขาโชคชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณโครงการ เดอะมิวส์ เอสเตท (โครงการ 2 ) หมู่ที่ 3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 17 เม.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 492,457.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RTM03BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 17 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563 129,470.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 43,798,310.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาจันดี 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 37,317,320.00
กปภ. สาขาชุมพร งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนดอน 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 588,500.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดินบน จากสี่แยกซอย 12 ถึงสี่แยกพนาวัลย์ฝั่งขวา ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 16 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 2,971,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาทอยสูบน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาศรีราชา 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 507,822.00