จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณหน้าทางเข้าโรงอวน ต.เมืองเก่า ถึงหน้า กรป. ถนน304(ขวาทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 24,610,000.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ฤทธิวงศ์วนิช บ้านเลขที่ 249 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 312,807.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 364,031.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานเปลี่ยนทรายกรอง โรงกรอง 300 ลบ.ม.สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 180,830.00
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 26 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562 1,605,000.00
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๑๒ ถึง คลอง ๑๓ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๘ ถึง คลอง ๑๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 23 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 130,476,484.80
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๗ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๖ ถึง คลอง ๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 23 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 113,698,328.40
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.344 บ้านบึง – แกลง ตอน 1 (บ้านบึง-หนองปรือ) (ระยะทาง 12 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง 23 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 75,756,000.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองไผ่ ซอยวัดป่าเวฬุวัน หมู่ ๗ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 199,903.86
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เทศถนอม พร็อพเพอร์ตี้ พัทยา จำกัด 236/30 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.98/62 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 229,806.00
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนคลองหลวง คลอง ๒ ถึง คลอง ๓ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง ๓ คลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 22 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 139,702,332.96
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง มาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (ติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณหน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย ต.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง) 22 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 1,006,870.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 22 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 25,879,555.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณกลุ่มบ้านนายอุดมพร สกุลมนต์ศิริ(นายไฮ้) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 22 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 349,000.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหอพักบ้านขอนขว้าง หมู่ ๙ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 22 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 111,605.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ นางสุรินทร์ ดวงเพชร หมู่ที่ 3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 180,835.00
กองจัดหา โครงการนำข้อมูล Master meter เข้าระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ. (ครั้งที่ ๒) 21 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 10,688,230.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ซอย1 หมู่ที่ 8 ตำบลบึง (ชุมชนหนองหว้า) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 21 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 624,930.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เพอร์เฟคท์ แกรนด์ เอสเตท จำกัด 21 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 530,869.00
กปภ. สาขาไชยา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยบ้านเพหาร ม.3 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 21 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 180,700.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างงานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณสามแยกบ้านนางวันเพ็ญ นพแก้ว - บ้านนายเกษม พวงทอง ม.11 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 314,785.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ดับบิลเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 62/4 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 21 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 165,604.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.88/62 21 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562 700,825.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน) หน่วยบริการทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กปภ.สาขาละงู 20 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 7,811,000.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านโรงนา หมู่ 5 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562 399,998.00