จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562 309,006,370.00
กปภ. สาขาบ้านโป่ง งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ สำหรับบริษัท แสงตะวัน พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคท์ จำกัด ม.9 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 4 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 945,555.00
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม 4 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562 146,691.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำท่าลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562 154,080.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย28 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562 699,205.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายจักรพงษ์ สายใยทอง บริเวณหมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 3 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 393,483.00
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 2 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 11,232,000.00
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่่องสูบน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ เร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 2 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2562 2,107,044.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.93/62 2 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2562 1,083,915.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณสามแยกวัดหนองเค็ด ถึงสี่แยกโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ถนน 319(ซ้ายทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 2 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 39,055,000.00
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเฝ้าระวังระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย 2 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562 3,902,076.00
กปภ. สาขานครปฐม งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอย 3/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 30 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 131,600.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณโรงงานพลาสติก หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 309,796.00
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำเขางู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562 674,100.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานรื้อถอนติดตั้งท่อทางดูด สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562 496,500.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย 23 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 1,498,566.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 437,815.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาพนัสนิคม 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 321,800.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณหน้าวัดโพธิ์ใหญ่ ถึงสามแยกวัดหนองเค็ด ม.7 ต.ท่าถ่าน ถนน 304 (ซ้ายทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 23,251,100.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณวัดโคกหัวข้าว ม.3 ต.ท่าถ่าน ถึงสี่แยกโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ถนน 319 (ขวาทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 37,064,800.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนสาย อ.สัตหีบ อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 27,875,640.00
กปภ. เขต 3 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 7,000,000.00
กปภ. สาขาท่ามะกา วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนางจิรพร ประดิษฐ์กุล ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 377,366.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 394,830.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 26,541,029.00