จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำเขางู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562 674,100.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานรื้อถอนติดตั้งท่อทางดูด สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562 496,500.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตประปาให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองปรือ-เขาชี ซอย 23 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง (ชุมชนวังค้อ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 1,498,566.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 437,815.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาพนัสนิคม 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 321,800.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณหน้าวัดโพธิ์ใหญ่ ถึงสามแยกวัดหนองเค็ด ม.7 ต.ท่าถ่าน ถนน 304 (ซ้ายทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 23,251,100.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณวัดโคกหัวข้าว ม.3 ต.ท่าถ่าน ถึงสี่แยกโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ถนน 319 (ขวาทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 37,064,800.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนสาย อ.สัตหีบ อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 27,875,640.00
กปภ. เขต 3 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 7,000,000.00
กปภ. สาขาท่ามะกา วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนางจิรพร ประดิษฐ์กุล ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 377,366.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 394,830.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 26,541,029.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณหน้าทางเข้าโรงอวน ต.เมืองเก่า ถึงหน้า กรป. ถนน304(ขวาทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 24,610,000.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ฤทธิวงศ์วนิช บ้านเลขที่ 249 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 312,807.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 364,031.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานเปลี่ยนทรายกรอง โรงกรอง 300 ลบ.ม.สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562 180,830.00
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 26 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562 1,605,000.00
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๑๒ ถึง คลอง ๑๓ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๘ ถึง คลอง ๑๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 23 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 130,476,484.80
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๗ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๖ ถึง คลอง ๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 23 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 113,698,328.40
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.344 บ้านบึง – แกลง ตอน 1 (บ้านบึง-หนองปรือ) (ระยะทาง 12 กม. ขยาย 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง 23 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562 75,756,000.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองไผ่ ซอยวัดป่าเวฬุวัน หมู่ ๗ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 199,903.86
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เทศถนอม พร็อพเพอร์ตี้ พัทยา จำกัด 236/30 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.98/62 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562 229,806.00
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนคลองหลวง คลอง ๒ ถึง คลอง ๓ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง ๓ คลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 22 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 139,702,332.96
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง มาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (ติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณหน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย ต.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง) 22 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 1,006,870.00
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 22 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 25,879,555.00