จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ กปภ.สาขาแหลมฉบัง 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 500,000.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ จก.เบสตั้น เอสเตท 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 320,925.00
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสองแควใต้ ม.2 (ด้านขวาทาง) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 28 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 1,935,630.00
กปภ. สาขาธาตุพนม งานขยายเขตระบบประปาเพื่อใช้ในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 25 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 244,204.67
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายอดิศักดิ์ ศรีชลัง 40/58 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.28/61 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 203,611.00
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านนา ม.8 ,บ้านเม็ก ม.13 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 23 พ.ค. 2561 23 พ.ค. 2561 2,638,620.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณแรงต่ำในกรมชลประทาน ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง 23 พ.ค. 2561 23 พ.ค. 2561 535,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 35/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (มาตรวัดขนาด 2 1/2 นิ้ว) ผู้ใช้น้ำเลขที่ 11040384934 23 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 159,649.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail and Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค 23 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 2,996,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตู้DMA8-วัดประทุมฯ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 22 พ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561 2,140,000.00
กปภ. สาขานครนายก ดำเนินการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยศาลปู่เขียวถึงกลุ่มบ้าน ด.ต.นิธิทัศน์ หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 22 พ.ค. 2561 22 มิ.ย. 2561 189,200.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก. คันธมาทน์ พัฒนา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.27/61 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 333,022.00
กองจัดหา จ้างบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 5 คน 22 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 1,360,184.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19,556,390.00
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 300,000 กิโลกรัม 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 2,010,000.00
กปภ. สาขาศรีสะเกษ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู ม.๑๑ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 21 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 1,720,000.00
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา ให้กับ บจก.โมเดิร์น 79 ซ.ศาลเจ้ากวนอู ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 444,000.00
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ถนนปริญญาช่างหน้าด่านศุลกากร) 21 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 157,380.00
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งประปาเข้า โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 1,056,793.00
กปภ. สาขาอุบลราชธานี จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 1,481,950.00
กปภ. เขต 4 จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 3,811,500.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย โครงการเบลล่า ถลาง ภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2561 17 พ.ค. 2561 1,345,000.00
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ โครงการปรับปรุงห้องน้ำและโรงครัววัดบ้านวังมน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 300,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายธงชาติ แสงงาม 50/2 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.29/61 16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561 278,752.00
กปภ. สาขาขอนแก่น งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ TURBINE โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน 15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561 613,000.00