จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ริเวียร่า ลักซ์ซูรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 29/72 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/62 11 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562 107,214.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 11 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562 795,592.08
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ RTM2BP3 สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562 262,150.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้วให้กับนายอาณัติ มะเล็ง ม.3 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 11 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 161,500.00
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 10 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562 1,070,000.00
กปภ. สาขาเชียงราย จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนชาตรีโฮม หมู่ 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 10 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 1,990,200.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณแยกเข้าคูเมือง ถึงถนนคูเมืองนอก หมู่ที่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2562 11 ก.ค. 2562 353,010.00
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นสแตนดาร์ด 10 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2562 21,666.67
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสหกรณ์เคหะสถาน สามัคคีพัฒนามั่นคง จำกัด หมู่ที่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 7 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 888,100.00
กปภ. สาขาลาดยาว งานขุดลอกสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำบึงหล่ม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขาลาดยาว 7 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562 156,000.00
กปภ. เขต 4 โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงตู้ Data logger (ตู้ DMA) ของ กปภ.สาขาภูเก็ต 7 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562 469,944.00
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ งานเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ (โรงกรองสำนักงาน) และ(โรงกรองน้ำวิภาวดี) บ้านใน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 7 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562 261,080.00
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสันสลี หมู่ 10 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 6 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562 542,490.00
กปภ. เขต 2 ซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ 5 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562 24,093,511.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี (เฟส 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 มิ.ย. 2562 5 มิ.ย. 2562 458,976.00
กองจัดหา งานโครงการจัดซื้อข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ 4 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562 5,564,000.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 200 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขาอู่ทอง (สถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก) 4 มิ.ย. 2562 4 มิ.ย. 2562 321,000.00
กปภ. สาขาไชยา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยวัดพระพรหม ม.1 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 4 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562 182,000.00
กปภ. สาขาธัญบุรี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ บริษัท ไทยพัฒน์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริเวณ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 4 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562 1,423,100.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานกำจัดตะกอน จำนวน 4 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 4 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562 1,754,800.00
กปภ. สาขาเบตง งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 31 พ.ค. 2562 11 มิ.ย. 2562 530,720.00
กปภ. สาขาไชยา งานปรับปรุงเส้นท่อเนื่องจากสาเหตุอุทกภัย บริเวณสะพานห้วยสมอทอง ม.2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2562 6 มิ.ย. 2562 187,250.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 2 สถานี สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน สถานีผลิตน้ำท่าตะเกียบ กปภ.สาขาพนมสารคาม 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 920,200.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาก่อสร้าง งานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2562 4 ส.ค. 2562 445,655.00
กปภ. เขต 8 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนล้อเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ กปภ.สาขาเดชอุดม,กปภ.สาขาเลิงนกทาและกปภ.สาขาบุรีรัมย์(รวมทั้งหมดจำนวน 3 ชุด) 30 พ.ค. 2562 5 มิ.ย. 2562 8,859,600.00