จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางวิลัย ก้องเสียง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.22/61 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 166,670.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายพิสุทธิ์ ช่างไม้ 406/50 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.21/61 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 148,180.00
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 มี.ค. 2561 18 เม.ย. 2561 597,680.60
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 29 มี.ค. 2561 3 เม.ย. 2561 3,357,660.00
กปภ. สาขาชุมพร ก่อสร้าง จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ น.ส.สุภัสสรา กล่ำพัก บ้านเลขที่ ชั่วคราว หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561 3 เม.ย. 2561 740,667.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยประสงค์ดี-ท่าช้าง ถึงบ้านนางปรางทอง จันทร์พันธ์โสม หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 29 มี.ค. 2561 4 เม.ย. 2561 566,871.00
กปภ. สาขาปทุมธานี จ้างเหมางานซ่อมท่อ บริเวณ ฝั่งตรงข้าม 45/11 ม.110 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 229,992.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณแยกสุพรรณิการ์ ถึงกลุ่มบ้านนายประเสริฐ พงศ์สิริวรวัฒน์ หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 29 มี.ค. 2561 5 เม.ย. 2561 883,527.00
กปภ. สาขาสันกำแพง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง 29 มี.ค. 2561 5 เม.ย. 2561 1,572,900.00
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่ ๙ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 299,900.00
กปภ. สาขาลำพูน งานปรัปปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาลำพูน 28 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 3,605,900.00
กปภ. เขต 2 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 28 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 982,128.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมมาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flowmeter Meter insert type ขนาด 700 มม. รหัสสินทรัพย์ 1820555 ตู้โฟว์ข้างถังสูง ที่สถานีผลิตน้ำบางละมุง 28 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 133,964.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมมาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flowmeter Meter insert type ขนาด 500 มม. รหัสสินทรัพย์ 1820556 หลังหอรับน้ำ (ตู้โฟว์จ่ายแหลมฉบัง) ที่สถานีผลิตน้ำบางละมุง 28 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 146,804.00
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 1,384,580.00
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางฉวีวรรณ วิชญกุล 27 มี.ค. 2561 26 เม.ย. 2561 196,628.00
กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ บริษัท วีพีพี พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณโครงการ เดอะคิวบ์ทาวน์โฮมลำลูกกาคลอง ๓ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 451,613.00
กองจัดหา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 415 รายการ 27 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561 83,509.78
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาบ้านไผ่ 26 มี.ค. 2561 2 เม.ย. 2561 1,084,980.00
กปภ. สาขาปากท่อ จ้างเหมาขยายเขตวางท่อประปา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณอาคารและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา บ้านเลขที่ 179 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 26 มี.ค. 2561 6 เม.ย. 2561 987,236.00
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 26 มี.ค. 2561 5 เม.ย. 2561 556,400.00
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำดิบ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 26 มี.ค. 2561 5 เม.ย. 2561 716,900.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2561 ส.ช้างแรก (โรงสูบน้ำแรงสูง) ส.ร่อนทอง,ส.สำนักงาน,ส.ทับสะแก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 26 มี.ค. 2561 18 เม.ย. 2561 179,118.00
กปภ. สาขาเด่นชัย ปรับปรุงบ้านพักหัวหน้างาน แบบ 2 ครอบครัว 22 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 289,000.00
กปภ. สาขาเด่นชัย ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาเด่นชัย 22 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2561 277,000.00