จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนไร่ดอนพัฒนา เชื่อมซอย 8 สำนักสงฆ์ป่าอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 449,800.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยวัฒนา มีมานะศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 247,700.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสี่แยกโรงพยาบาล ทางไปวัดหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 479,700.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสี่แยกโรงพยาบาล หมู่บ้านต้นกันเกรา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 482,900.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้าวัดเกาะแก้วเวฬุวัน หมู่บ้าน ต้นกันเกรา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 483,800.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ให้อำเภอสนามชัยเขต เข้าบริเวณซอยวัดบางมะเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 411,600.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ให้อำเภอสนามชัยเขต เข้าบริเวณซอยข้างหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.2 (ดงมะนาว) หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 452,900.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำระบบกรองน้ำสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 151,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 462,000.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 16 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562 3,022,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 แยกศาลเจ้าพ่อสามหลัง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 490,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านคลับวิลล่า บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 3,096,500.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านสุขเจริญ หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 2,067,600.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาหมู่ ๕ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 16 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562 1,250,000.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 13 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 13,300,100.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 13 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 11,213,600.00
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 465,102.00
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายกลาง 1 - โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 13 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 181,916.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ(สูบขึ้นผลิต) RSM 03 ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 131,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง สูบน้ำแรงต่ำ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 142,000.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานขายทอด ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ 13 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 431,345.00
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ สถานีสูบน้ำดิบ/ผลิตน้ำบางพระ 1 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 182,756.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าบุญมี บริเวณสายซอยบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 1,071,000.00
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 2,711,808.00
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.บางปะอิน - อ. นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250.000 - กม.81+000.000 อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาท่าเรือ 10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 11,624,801.00