จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 170 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 3,210,000.00
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 41 ถึง ทางหลวงหมายเลข 4009 บริเวณหน้าหมู่บ้านอัญชลี 1 ถึงบ้านเลขที่ 104/6 ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 600,999.74
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อ งานก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับสะพานข้ามคลองชลประทาน (คลองนาคราช) ในทางหลวง 41 ตอนควบคุม 0101 ตอนสี่แยกปฐมพร-เขาบ่อ ระหว่าง กม.2+400-กม.3+400 ด้านซ้ายทางและขวาทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 2,795,999.88
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก-บ.เขาหลัก ระหว่าง กม.776+700.000-กม.797+062.000 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 13 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562 13,199,999.36
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านต้นม่วง หมู่. 6 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 11 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 275,250.00
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) 11 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 49,220,000.00
กองจัดหา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค 6 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562 18,295,700.00
กปภ. สาขานครปฐม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 6 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 2562 2,647,858.41
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านเปรมประชา คันทรีวิว หมู่ที่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 28 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562 9,227,252.00
กปภ. เขต 2 รับซื้อน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าเส้นท่อบริเวณถนนลำลูกกา คลอง ๗ เพื่อรองรับชุมชนบริเวณ คลอง ๖ ถึง คลอง ๗ ลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 19 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 113,698,328.40
กองจัดหา จ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบงานธุรกิจ (SAP Archive) 19 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 6,549,470.00
กองจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 2 รายการ 18 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 638,790.00
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) กปภ.สาขาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 14 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 36,861,500.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก.กิตยา แอสเสท 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 185,668.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นส.นิรมล ชูหมื่นไวย์ และ วางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก.ซีคอนโฮม 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 167,916.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.ประกายเพชร พร็อพเพอร์ตี้ 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 168,526.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานซ่อมประตูน้ำเข้ากรอง ขนาด 300 มม. 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 195,810.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำไร่หนึ่ง 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 394,295.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ว.7/3 หมู่ที่ 8 ต.บึง (ชุมชนหนองหว่า) 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 348,533.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพฯ-ชลบุรี 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 493,676.60
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นส.ประไพ ศิริจัด 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 191,984.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายจุล พรวัฒนา 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 142,615.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายณัฐ มัครากุล 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 122,392.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหนองหว้า ซ.7/6 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 163,935.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายหมู่บ้านทวีทรัพย์ (ชุมชนห้วยสะพาน) 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 188,763.00