จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จันทร์เพ็ญ ปตท.ศรีราชา จำกัด บริเวณ ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 8 ธ.ค. 2563 11 ธ.ค. 2563 358,702.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ สถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563 489,921.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563 101,885.40
กปภ. เขต 8 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,993 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 4 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563 14,283,866.03
กปภ. สาขากบินทร์บุรี จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านนุชสรา วิลเลจ หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย บริษัท นุชสรา วิลเลจ จำกัด 4 ธ.ค. 2563 4 ธ.ค. 2563 560,620.00
กปภ. สาขาจันทบุรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสมาน มาลีรัตน์ บริเวณ ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 4 ธ.ค. 2563 4 ธ.ค. 2563 687,509.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานย้ายแนวท่อ หลบการก่อสร้างบริเวณสายบ่อขยะ–ห้วยยายพรม (ชุมชนวังหิน) หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 4 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563 242,749.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 3 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563 5,529,760.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 4 บริเวณเลียบคลองหนึ่งฝั่งทิศ เหนือ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 3 ธ.ค. 2563 3 ธ.ค. 2563 540,248.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร -กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 11,545,300.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง - นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 10,700,000.00
กปภ. เขต 5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 3 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 10,700,000.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยกุหลาบ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563 1,550,430.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจ.อาสา พัฒนา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.01/64 3 ธ.ค. 2563 3 ธ.ค. 2563 129,124.00
กองจัดหา จ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center 1662 ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 7 เดือน 3 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 8,124,153.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างงาน โครงการขยายเขตประปา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ไปถึงหมู่ที่ 5 (เส้นทางด้านหลังที่ทำการ อบต.วัฒนานคร ) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2563 2 ธ.ค. 2563 296,124.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานสำรวจหาท่อรั่วในระบบจ่ายน้ำในพื้นที่ เขตอำเภอเมืองระยอง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลเนินพระ 2 ธ.ค. 2563 2 ธ.ค. 2563 470,800.00
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี 2564 2 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563 5,649,600.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563 179,978.28
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563 179,978.28
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มงคลชัย บ้านและที่ดิน (2010) จำกัด หมู่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563 450,989.00
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๕ ซอยเทศบาล ๑๙ (ซอยดอนทราย) ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 1 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563 769,009.00
กปภ. สาขาตราด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง บริเวณโรงเรียนบ้านดงกลางและวัดมัชฌิมวัน (วัดดงกลาง) หมู่ที่ 5 บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 555,302.00
กปภ. สาขาแม่ริม งานย้ายแนวท่อประปา โครงการปรับปรุงทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 1 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563 695,000.00
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 30 พ.ย. 2563 3 ธ.ค. 2563 8,560,000.00