จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี จ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับ บริษัท พนาแอสเสท จำกัด หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 697,912.00
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านศุภการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 535,000.00
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับนายวรากร แสงจันทร์ บ้านเลขที่ 168 ม.1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 23 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 114,892.00
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาชนแดน 23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 2,675,000.00
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำตามหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) (แม่ข่าย) กปภ.สาขาบางมูลนาก 23 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 3,745,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรกล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 23 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564 242,569.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 22 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 1,177,000.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 22 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 5,564,000.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงสะพานทางเดินและสะพานรับท่อส่งน้ำดิบ แพสูบน้ำแรงต่ำแม่กวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 22 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 6,527,000.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 22 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 1,070,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานโครงการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ก.พ. 2564 11 มี.ค. 2564 2,600,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 22 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 417,366.00
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑ บริเวณกองคลังแสงทหาร อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) 22 ก.พ. 2564 22 มี.ค. 2564 2,627,920.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายณรงค์ สุขเพ็ง วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 28192 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 22 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 358,264.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้าง สำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่าน้ำ พื้นที่ อำเภอปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ 22 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 481,970.80
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร และวัสดุถาวร ชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวน 4 รายการ 22 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 1,296,161.28
กองจัดหา จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud 19 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 21,375,925.00
กปภ. สาขาแม่แตง งานวางท่อเสริมแรงดันที่ บ้านป่าเส้า ซอย 5,6 หมู่ 2 19 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 642,000.00
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา ระหว่าง กม.1+690 – 2+450 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 19 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564 3,503,180.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางเข้าค่ายประเสริฐฯ ฝั่งบ้านท่านคร ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด (แม่ข่าย) 19 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 602,410.00
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 19 ก.พ. 2564 1 มี.ค. 2564 529,650.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล 19 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564 400,180.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564 3 มี.ค. 2564 1,926,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 19 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 6,082,308.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 18 ก.พ. 2564 18 ก.พ. 2564 499,268.00