จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาชุมพร จะ จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซีเฟสซอย 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 30 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 909,500.00
กปภ. เขต 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563 2 เม.ย. 2563 2,809,820.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563 7 เม.ย. 2563 2,140,000.00
กปภ. สาขาคลองท่อม จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ (กรณีเหมาจุด) ณ สถานีผลิตน้ำลำทับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม 30 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 120,000.00
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม 30 มี.ค. 2563 2 เม.ย. 2563 10,165,000.00
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 30 มี.ค. 2563 9 เม.ย. 2563 232,564.50
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานผลิตน้ำ 30 มี.ค. 2563 7 เม.ย. 2563 697,693.50
กปภ. สาขาชุมพร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 588,500.00
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาท่าวังผา (เชียงกลาง - ปัว) อำเภอปัว - เชียงกลาง จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา 27 มี.ค. 2563 1 เม.ย. 2563 4,948,750.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 465,129.00
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 26 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 40,281,220.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายวันชัย เพล็งงาม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 55285 ซ.ทุ่งสำนัก-มาบใน ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563 244,652.00
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2563 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100%) งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่าย,น.ศรีบุญเรือง,น.นากลาง,น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 10,323,360.00
กปภ. เขต 1 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำพื้นที่เพ-แหลมแม่พิมพ์ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 26 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 53,500,000.00
กปภ. เขต 1 โครงการพัฒนาระบบประปารองรับเขตนวัตกรรม (EECi) ตำบลชุมแสง ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 26 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 74,900,000.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน (งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย) 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563 387,607.50
กปภ. สาขาพระพุทธบาท งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563 1,070,000.00
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพี.เอส.โฮม 3 มิตรภาพ หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 1,591,216.00
กปภ. เขต 5 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จากทางหลวงหมายเลข 4287 ถึงพื้นที่โครงการฯ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 11,618,060.00
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 25 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 15,109,470.00
กปภ. สาขาภูเขียว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยข่า ม.12 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 390,975.00
กปภ. สาขาแม่สอด งานย้ายแนวท่อบริเวณ ถนนศรีพานิช – ถนนทางหลวงชนบทสาย ง.3 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 25 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 619,530.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายปกรณ์ อินคล้าย วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 16002 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 154,689.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 3932 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 493,348.00
กปภ. สาขาหนองแค งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค 25 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 1,070,000.00