จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 35 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 27 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563 675,116.50
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 15 คัน ระยะเวลาเช่า 30 วัน 16 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 305,913.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ศรีอุบลวิลล่า จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการศรีอุบลวิลล่า ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563 489,884.00
กปภ. สาขาแม่สอด งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 5 เดือน 22 มิ.ย. 2563 29 ม.ค. 2563 535,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บ้านดาว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563 127,000.00
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 14 ม.5 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 686,779.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโครงการหมู่บ้านวิลล่าศิวาลัย หมู่ที่ 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563 478,572.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.งิ้ว จากบ้านนางนารี ถึง บ้านนางสร้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563 176,554.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.งิ้ว จากลานมันดำรงชัย ถึง ลานมันประสิทธิชัย บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 11 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563 149,933.00
กองจัดหา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นแนวท่อในถนนรังสิต-นครนายก ตั้งแต่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ถึง คลอง 5 รังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 439,663,000.00
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค ม.5,9,14 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 5 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 596,800.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานซ่อมตู้ DMA จุด DMA04 ทางเข้าเทศบาลปักธงชัยฝั่งขวา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563 350,746.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 1 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 174,200.00
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานวางท่อขยายประปาจากจุดสิ้นสุด หมู่ที่ 3บ้านสะแกซำ ถึงจุดสิ้นสุดตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 1,000,000.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า กม.234+265-กม.235+350 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 3,718,250.00
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำใส สถานีผลิตน้ำบางไทร กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 1,751,590.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจัดซื้อท่อเฟล็กซ์ยาง ขนาด 600 มม. ใช้กับท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำ RVM 01 และ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 288,900.00
กปภ. สาขาชุมพร งานก่อสร้างเสากันซุงโรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 1,603,930.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท มายซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 230,000.00
กปภ. สาขาชุมพร โครงการงานติดตั้งเครนรางจุดสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง กปภ.สาขาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 1,878,920.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม ซ่อมท่อประปา PE ขนาด 710 มม. จำนวน 1จุด บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 160,700.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 27 พ.ค. 2563 3 มิ.ย. 2563 206,849.00
กปภ. สาขาเชียงคาน การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา สินทรัพย์ถาวรชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 27 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 1,113.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่าย กปภ.สาขาแม่สอด 25 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 3,151,150.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย 25 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 834,600.00