จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 เครื่อง 23 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564 1,101,030.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยาย อิน 9/1 (สุดซอยบ้านนายกิต) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 23 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564 109,893.00
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้เทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยก้นอ่าว ๑/๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564 314,043.00
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุขนาด 7 x 12 เมตร และถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 เม.ย. 2564 27 เม.ย. 2564 8,403,138.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 4 บริเวณ ซอยปีกนกพัฒนา 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 22 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 346,796.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากงานก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอนขอนแก่น-บ้านสะอาด กม.3+900-กม.5+348 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 22 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 1,766,570.00
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับนางอัมพร ณ นครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 22 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 145,014.00
กองจัดหา จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓ (Annual Report ๒๐๒๐) การประปาส่วนภูมิภาค 22 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 390,550.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 22 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 581,224.00
กปภ. เขต 2 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ 21 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564 34,631,620.00
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ครั้งที่ 2) 21 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564 31,779,000.00
กปภ. สาขาท่าวังผา งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาให้กับ นางดวงเดือน ดอกหอม โฉนดเลขที่ 40074 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 21 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564 157,750.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้าง บริเวณสะพานข้างโรงพยาบาลสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 21 เม.ย. 2564 27 เม.ย. 2564 544,630.00
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สายร้อยเอ็ด-อ.เกษตรวิสัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 21 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564 2,328,320.00
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตฯ กรมทหารราบที่ 111 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 111 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพนัสนิคม 21 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564 6,358,276.98
กปภ. สาขาแพร่ งานซ่อมบำรุงเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Online กปภ.สาขาแพร่ 21 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564 507,875.50
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 198/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564 302,877.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สยามราชพฤกษ์ บ้านและที่ดิน จำกัด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564 270,709.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อินสไปร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 20 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564 493,587.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 20 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564 1,000,000.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (เฟส 2 ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 20 เม.ย. 2564 27 เม.ย. 2564 218,913.00
กองจัดหา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ เดือน ๒๐ วัน 20 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564 171,200.00
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลขุนกระทิง ตำบลนาชะอัง ตำบลบ้านนา ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 19 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 1,869,290.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เดอะ มันนี่ จำกัด ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 19 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564 356,863.00
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกป่าฝาง หมู่ ๓ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 3,453,960.00