จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขามหาสารคาม 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 3,210,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาชุมแพ 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 1,915,300.00
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ปูนขาว) ใช้ผลิตน้ำโรงกรองน้ำบางโจและโรงกรองน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 27 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 118,128.00
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan หน่วยบริการคำใหญ่ หน่วยบริการหนองกุงศรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน (น.คำใหญ่,น.หนองกุงศรี) 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 1,070,000.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายประเสริฐ งามกาละ หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 27 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 488,107.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 8,560,000.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการพัฒนาโปรแกรม การตัดจำหน่ายบัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบ SAP 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 2,129,300.00
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำพระสะทึง กปภ.สาขาสระแก้ว(ครั้งที่ 2) 27 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 5,350,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านโนนดั่ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะที่ 2) กปภ.สาขาศรีสะเกษ 26 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564 3,210,000.00
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 26 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564 2,095,060.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อำเภอกุดจับ - บ้านผักกาดย่า หมู่ 7 - บ้านหันเทา หมู่ 4 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564 2,396,800.00
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาหนองเรือ หน่วยบริการดอนโมง และหน่วยบริการภูเวียง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง) (น.ภูเวียง) 25 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 1,423,100.00
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) กปภ.สาขากระนวน 25 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 1,605,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) 25 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 3,210,000.00
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ม.9 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (หน้าศูนย์คูโบต้าตลาดเขต) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 25 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2564 2,118,600.00
กปภ. เขต 1 โครงการเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำห้วยตู้ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 25 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 52,697,500.00
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 25 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2564 375,472.00
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 25 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2564 952,300.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานคลองหลวง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 25 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2564 152,877.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พลูตาหลวง35-เชื่อมถนน331 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 25 ม.ค. 2564 1 ก.พ. 2564 590,811.20
กปภ. เขต 1 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (ครั้งที่ 2) 25 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2564 84,530,000.00
กปภ. เขต 6 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว 22 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 2,675,000.00
กปภ. เขต 6 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง 22 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 1,819,000.00
กปภ. เขต 6 โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD. โรงสูบน้ำแรงสูงค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 22 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 535,000.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อปากทางเข้าบ้านสระกุดถึงหน้าโรงเรียนบ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง (แม่ข่าย) 22 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 9,608,600.00