จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 4 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207 พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 6,202 ท่อ 11 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565 15,263,122.00
กปภ. เขต10 มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว(ไม่รวมอุปกรณ์) จำนวน ๑๕,000 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565 14,228,400.00
กปภ. เขต 4 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 4,599,400 กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2566 10 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565 46,795,901.00
กปภ. เขต 9 งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๖,๓๕๓ ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 10 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565 15,634,733.00
กปภ. เขต 6 งานซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 5,939 ท่อ พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565 14,107,500.60
กปภ. เขต 5 งานจ้างอ่านมาตรมือถือ ปีงบประมาณ 2566-2569 ของ กปภ.สาขายะหา สาขาเบตง สาขาสายบุรี สาขานราธิวาส สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 8 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565 22,504,945.00
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2567 8 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565 627,433.00
กปภ. เขต 9 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง (PACL) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๒๕,๖๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง 5 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565 26,496,624.00
กปภ. สาขาอุตรดิตถ์ จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565 1,387,387.68
กปภ. เขต 7 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ ท่อละ 100 กก. จำนวน 5,689 ท่อ พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 ปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2565 13,696,267.50
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถ และพื้นที่โดยรอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2567) 3 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 1,005,712.00
กปภ. เขต 4 จัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 รายการ 3 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 1,850,567.01
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565 1,734,234.60
กปภ. เขต 2 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2562 จำนวน 14,266 ท่อ พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 27,171,023.60
กปภ. เขต 5 ซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 650,250 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565 16,002,652.50
กปภ. เขต 3 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 5 ส.ค. 2565 10,126,330.20
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี ผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565 867,117.30
กปภ. สาขาอุทัยธานี จ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 2,948,198.82
กปภ. สาขาพิษณุโลก งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 346,846.92
กปภ. เขต 5 ซื้อสารส้มก้อน จำนวน 1,172,500 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565 12,043,920.00
กปภ. เขต 5 ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดแข็ง จำนวน 86,025 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2565 3 ส.ค. 2565 3,635,846.63
กปภ. เขต 6 มาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 26,668,947.50
กปภ. เขต 3 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 15,373,913.00
กปภ. เขต 3 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 12,835,185.00
กปภ. เขต 6 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.6 ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 1,217,400.00