จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 9 งานจ้างดูแลและเดินระบบผลิต Mobile Plant ขนาด ๕๐๐ ลม.ม./ชม. ณ สถานีผลิตน้ำป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 19 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561 17,434,152.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 19 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561 92,159,100.00
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มียูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 8,000 เครื่อง เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 17 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 7,361,600.00
กองจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค 14 ก.ย. 2561 19 ก.ย. 2561 4,815,000.00
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 1,108,800.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยผลิตน้ำและสูบจ่ายน้ำ จำนวน 8 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 11 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 1,608,017.40
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี 6 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 11 ก.ย. 2561 20 ก.ย. 2561 1,900,384.20
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2561 1,372,039.60
กปภ. สาขาห้วยยอด จ้างเหมาบริการซ่อมท่อ ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561 238,824.00
กปภ. สาขาห้วยยอด จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลอาคารและสถานที่ กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561 100,408.80
กปภ. สาขาห้วยยอด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1.สำนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด 2.สถานีสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว (แพลอย) 3.สถานีสูบน้ำดิบ นาวง (แรงต่ำ) 4.สถานีสูบน้ำดิบลำภูรา- คลองเต็ง(แรงต่ำ) 5.สถานีจ่ายน้ำคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2561 757,560.00
กปภ. สาขาห้วยยอด จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจุดผลิตน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำลำภูรา สถานีผลิตน้ำคลองปาง สถานีผลิตน้ำนาวง และสถานีสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2561 1,074,708.00
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2562 10 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2561 702,400.00
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ จำนวน 17 คน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 10 ก.ย. 2561 19 ก.ย. 2561 2,635,731.00
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาปฏิบัติงานในงานผลิต รวมจำนวน 8 คน (แม่ข่ายนราธิวาส จำนวน 2 คน,หน่วยบริการตันหยงมัส จำนวน 1 คน. โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านปูตะ, สถานีสูบน้ำแรงต่ำสนามบินบ้านทอน จำนวน 2 คน) 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 986,400.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 5 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอกและสำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 1,525,820.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช จำนวน 5 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอกและสำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 647,350.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผลิตน้ำ จำนวน 3 สถานี (สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตบางละมุง) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 592,780.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผลิตน้ำ จำนวน 2 สถานี (สถานีผลิตน้ำมาบยางพรและสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 6 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561 889,170.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 6 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีจ่ายน้ำเขาทัพพระยา, สถานีสูบน้ำมาบหวายโสม, สถานีสูบเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.บางละมุงและสถานีสูบน้ำหนองกลางดง) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 1,505,490.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2 สถานี (สถานีผลิตน้ำมาบยางพรและสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 501,830.00
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ กปภ.สาขาคลองใหญ่ 5 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 1,293,501.60
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) 5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 1,909,201.00
กปภ. เขต 9 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาฝาง (น.แม่อาย) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 4 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561 13,720,075.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๗ สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 2,627,748.80