จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 5 ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 1,747,654.00
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 19 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 11,507,443.40
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 8,977,525 กก. พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 18 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 186,619,724.53
กปภ. เขต 5 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 8 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562 5,148,000.00
กองจัดหา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน 28 มิ.ย. 2562 3 ก.ค. 2562 16,441,224.10
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม 27 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562 1,063,152.00
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 25 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 14,832,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 17 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 70,734,276.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 240,322.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน ปี 2562 ปรับปรุงลานออกกำลังกาย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 25 ก.ค. 2562 25 มิ.ย. 2562 321,000.00
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 3 สระ (โรงกรองน้ำพรุหน้าเมือง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 19 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562 149,800.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอย 4 ซอย 6 ซอย 7 บ้านวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 18 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 519,707.00
กปภ. สาขานครพนม ติดตั้งและวางท่อประปา ขยายเขตให้กับ หมู่บ้านมั่นคงนครพนม โครงการ 2 ต.หนองญาติ อ.เมือง 18 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 452,766.00
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลไชโยและพื้นที่ข้างเคียง อ.ไชโย จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562 21,400,000.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานซ่อมระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 15 ก.ค. 2562 19 มี.ค. 2563 265,895.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยฉลุงใต้ 2 (ซ.โต๊ะหมูด) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 659,120.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านโคกนางเหริญ หมู่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 170,000.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบ DMA รวม 14 จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 184,040.00
กองจัดหา จ้างโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 7,468,600.00
กปภ. เขต 6 โครงการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอ สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 2,962,830.00
กปภ. เขต 2 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 11 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 9,865,400.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงตู้ควบคุมมอเตอร์แบบ VSD สถานีผลิตน้ำ บ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 9 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 1,765,500.00
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ บจ.ซีพี แกรนด์แอสเซท หมู่ 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2562 243,450.00
กปภ. สาขาตราด งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 - 8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด 9 ก.ค. 2562 9 ก.ค. 2562 828,180.00
กปภ. สาขาระโนด ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด 8 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562 521,090.00