จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว - 4 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 853,506.90
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อปูนขาว จำนวน 145,600 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 16 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 1,121,120.00
กปภ. เขต 8 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จำนวน 20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(รวมหน่วยบริการ 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 87,357,630.48
กองจัดหา ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 64,842 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 27 มิ.ย. 2561 2 ก.ค. 2561 129,427,821.67
กองจัดหา งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 324 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 26 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 5,084,640.00
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 13,000 เครื่อง (ไม่รวมยูเนี่ยน) ปีงบประมาณ 2562 20 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 11,823,500.00
กองจัดหา งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 10,231.20 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 12 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 131,906,526.96
กองจัดหา จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 33,963.10 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 7 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 217,985,115.49
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 31 พ.ค. 2561 5 มิ.ย. 2561 12,042,000.00
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite  Solution)  จำนวน ๕๗๖,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 30 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561 4,314,240.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม. พร้อมปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำและก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 247,876,200.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำนายาง ถึงสถานีจ่ายน้ำ สามพระยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 247,876,200.00
กปภ. เขต 6 งานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล. อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) (โรงกรองน้ำบ้านโกทา) 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 535,000.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง-สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 581,125,560.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ของ น.ส.ชนัญฐ์พัทธ์ ตั้งวิไล บริเวณ หมู่ที่ 13 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 16 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561 284,275.00
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 9,236,340.00
กองจัดหา งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี-คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 13 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 199,329,658.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม บริเวณ บ้านวังผักบุ้ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 1,740,000.00
กปภ. สาขาเพชรบุรี จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ซอย9 หมู่ที่ 3 และบริเวณ ซอย2 ถ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 12 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 764,785.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (ครั้งที่ 2) 12 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 134,892,332.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจก.ชมจันทร์ 2018 หมู่ที่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 12 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2561 302,951.00
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมและทดแทน) ปี 2561 11 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 770,300.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ครอบครัว โรงกรองน้ำบ้านบอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 1,070,000.00
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2561 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 6,013,400.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2109 (ช่วงสามแยกไปเขื่อนอุบลรัตน์) ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 9 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2561 1,519,400.00