จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านเพิ่มสุข ของ หจก.เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003 ถนนเหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 27 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 790,052.00
กปภ. เขต 4 งานโครงการวางท่อน้ำดิบ ขนาด 710 มม. จากโรงสูบน้ำดิบขุมเหมืองสรรพสามิต ไปยังสถานีผลิตน้ำบางวาด พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขนาด 1,600 ลบ.ม./ซม.(งบกลาง) 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 52,421,226.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางไป อบต.บ้านกอก ม.3 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส (แม่ข่าย) 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 1,070,000.00
กองจัดหา จ้างเหมาเอกชนบริการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 1,064,700.00
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมางานโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 27 ม.ค. 2563 27 ก.พ. 2563 123,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาสูบน้ำคลองชลประทานเข้าอ่างเพื่อเร่งกักเก็บน้ำ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 201,600.00
กปภ. เขต 8 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 24 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 11,620,200.00
กปภ. เขต 8 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (กระสัง) อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (น.กระสัง) 24 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 9,834,370.00
กปภ. เขต 8 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละหานทราย (ปะคำ) อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (น.ปะคำ) 24 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 12,800,410.00
กปภ. เขต 8 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 24 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 3,669,030.00
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อสามแยกข้างโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยถึงสี่แยกร้านช่างพัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) 24 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563 635,473.00
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 23 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 1,182,778.00
กปภ. สาขานครปฐม งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดอะทาวน์ วิลเลจ เฟส 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 542,614.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. และติดตั้งระบบสูบน้ำดิบหนองกุดทิง พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 20,047,520.00
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (นาคราช) ถนนวัดหาดทรายแก้ว-บ้านหนองทองคำ คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองชุมพร) ถนน บางเป้ง-ช่อง 9 อสมท. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 2,300,500.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบขนาด 315 มม. จากบึงโนไปโรงกรองบึงฟ้าแลบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 16,741,220.00
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. พร้อมโรงสูบน้ำดิบ และเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 13,260,510.00
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. ระยะทาง 12 กม. พร้อมระบบสูบน้ำดิบหนองญาติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 45,204,290.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีผลิตน้ำบ้านปะโค) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,851,100.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีผลิตน้ำหนองบัว) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,854,310.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำสระใคร) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,851,100.00
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 1,744,100.00
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 866,700.00
กปภ. เขต 7 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 885,960.00
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สำนักงาน) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 927,690.00