จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 240,322.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณ กม.7+876 (ด้านซ้ายทาง) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 1,292,821.08
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณแยกปากร่วม กม.7+825 (ด้านซ้ายทาง) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 1,950,042.90
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance PM] กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 5,350,000.00
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี ๒๕๖๒ 21 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562 4,962,660.00
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงเส้นท่อระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่าย,น.วาริชภูมิ, น.พรรณนานิคม, น.วานรนิวาส,น.บ้านบะฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562 3,210,000.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 - 7 บ้านบางปลาหมอ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 708,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ​ ขนาดเล็ก​ 1/2​ -​1นิ้ว​ จำนวน​1,500​เครื่อง​การประปาส่วนภูมิภาค​สาขาพนัสนิคม​ 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 240,750.00
กปภ. สาขาลำพูน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.เดอะ ดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์ บ้านเลขที่ 5/5 ม.5 ต.หนองตอง อ.หางดง เชียงใหม่ 19 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 455,008.00
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาลงถังน้ำใสของสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าตอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 18 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 329,882,968.80
กองจัดหา งานจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานใหญ่ กปภ. 18 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 688,010.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีรถไฟกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 18 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 1,304,865.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (ระยะที่ ๑) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 18 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 11,708,000.00
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 420 ตอนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี กม.7+000(ขวาทาง) ถึง กม.8+744(ขวาทาง) และ กม.7+000(ซ้ายทาง) ถึง กม.7+515(ซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 18 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 3,739,999.89
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานวางท่อขยายเขตจำหจ่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท ธาดา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด หมู่ 5 บ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 18 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562 1,029,689.00
กปภ. สาขาระยอง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลตำบลเชิงเนิน โครงการขยายเขตประปาเข้าโรงเรียนอนุบาลเชิงเนิน ถนนสะอาดพัฒนา ซอย 9 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 18 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 895,305.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ (ครั้งที่ ๒) 18 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 7,468,600.00
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.สุวัฒนา หู้โลหะ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 18 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 270,000.00
กปภ. สาขาลำพูน งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา ๕ เดือน 18 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 535,000.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 630,000.00
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 4030 ถลาง-หาดราไวย์ ตอน 2 ช่วง กม.11+410-กม.11+866 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 1,589,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สถานีผลิตน้ำบางละมุง 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 1,143,830.00
กปภ. สาขาบางปะกง งานจ้างเหมางานดูดเลนตะกอนสระพักน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำบางวัว 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 674,000.00
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) 15 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 6,922,900.00
กปภ. สาขาบ้านโป่ง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.เมืองไทยประกันชีวิต บริเวณเลยหลังมูลนิธิหลังวัดจันทร์อยู่ข้างโรงสีธัญกิจ ม.13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 14 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 1,325,205.70