จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กองจัดหา จัดซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ปี 2562 (ครั้งที่ 2) จำนวน 7 รายการ 16 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561 9,961,755.16
กปภ. สาขาขอนแก่น งานวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านของบริษัท นาคบุตร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 16 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561 738,975.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 16 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 5,851,500.00
กปภ. เขต 3 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 64,179,670.00
กองจัดหา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับคณะกรรมการ กปภ. และผู้บริหารระดับสูง 15 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2561 949,010.00
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายป่าชมพู่ ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 15 พ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561 650,000.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบมจ.ทีพีไอ โพลีน หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 15 พ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561 814,312.00
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 14 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 21,625,449.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายจากบ้านนายคูณถึงบ้านนายสมหวัง บ้านไร่-เพลิงหลง หมู่ 6 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 14 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2561 298,000.00
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำโครงการขยายเขตจ่ายน้ำเพชรเกษม (ถนนบนดอน-สามแยกซอยจ่าผ่อน) หมู่ 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 พ.ย. 2561 4 ม.ค. 2562 399,358.00
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายจากบ้านนายประจักรถึงลานมันชัยประสิทธิ์ บ้านหนองปล้อง หมู่ 11 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 13 พ.ย. 2561 13 พ.ย. 2561 233,000.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บลูสกาย แอสเสท จำกัด 223 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.75/61 13 พ.ย. 2561 13 พ.ย. 2561 130,860.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ดิโอเรียนท์ จอมเทียน จำกัด 77/1305 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.35/62 13 พ.ย. 2561 13 พ.ย. 2561 474,758.00
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาของ น.ส.จิตสุภา อนันตภิวัฒน์ 102/26 หมู่ที่ 4 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 13 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 170,910.00
กองจัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ 12 พ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561 146,755.85
กองจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค 12 พ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561 9,908,200.00
กองจัดหา เช่าเครื่องพิมพ์แบบ (Plotter) จำนวน 4 เครื่อง 12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2561 117,700.00
กองจัดหา เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 147 รายการ 9 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 402,527.58
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 9 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2561 1,149,180.00
กปภ. สาขามหาสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)ปฏิบัติงานส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร,ตัดมาตร,ประสานมาตรและบรรจบมาตร 9 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 1,045,000.00
กปภ. สาขาขอนแก่น งานติดตั้งวางท่อประปา เข้าหมู่บ้านฉัตรเพชร การ์เด้นวิลล์ เฟส 5 ถนนเหล่านาดี ต.เมือง เก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) 8 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561 768,323.00
กปภ. เขต 2 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) 8 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561 58,100,358.00
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้ากองผสม-บ้านท่าอ้อ เทศบาลตำบลเกาะสำโรง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 8 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561 15,264,620.00
กปภ. สาขากบินทร์บุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาแขม (หนองเอี่ยน) ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 8 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561 695,500.00
กปภ. สาขาศรีราชา ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเทศบาล 7/9 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การประปาส่วน-ภูมิภาคสาขาศรีราชา 8 พ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561 573,520.00