จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 240,322.00
กปภ. เขต 6 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan : WSP] อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) 16 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562 2,728,500.00
กปภ. เขต 9 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กปภ.สาขาแพร่ 16 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562 5,350,000.00
กปภ. สาขาเกาะคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเกาะคา 16 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562 609,900.00
กปภ. เขต 2 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 16 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562 5,885,000.00
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 81 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 45,241,740.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง – อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 694,983,190.00
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาพะเยา 15 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 5,050,400.00
กปภ. สาขาละงู งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 2 (โรงน้ำ ) ม.6 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู 15 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 776,617.00
กปภ. เขต 6 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,086.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 2,290.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.่ย.62) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 1,065,441.80
กปภ. สาขาศรีราชา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ยูเอสทาวเวอร์ จำกัด 9/93 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 14 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 622,290.00
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนนิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม ระหว่าง กม.12+000 ถึง 13+300 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (น.โขงเจียม) 14 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 944,810.00
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 14 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 2,236,300.00
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 775,351.76
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสุกัญดา เมอร์เรย์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.2/62 8 ม.ค. 2562 8 ม.ค. 2562 397,528.00
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัทศรีตรังการเคหะจำกัด ถ.เทศบาล 4 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 265,579.00
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 7 ม.ค. 2562 7 ม.ค. 2562 174,089.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ น.ส.มนฑากาญจน์ ศรีทรัพยโกษิต ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.9/62 3 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2562 422,540.00
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ 3 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 2,257.70
กปภ. เขต 4 ซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(จ) 2 ม.ค. 2562 2 ม.ค. 2562 8,804,400.00
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนชวนันท์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา 2 ม.ค. 2562 7 ม.ค. 2562 1,140,620.00
กปภ. เขต 8 โครงการวางท่อส่งน้ำขนาด 400 มม.บนสะพานรับท่อข้ามลำน้ำโดม ทางหลวงหมายเลข 2182 (เดชอุดม - บุณฑริก) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม 2 ม.ค. 2562 7 ม.ค. 2562 2,792,700.00
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ.) 2 ม.ค. 2562 2 ม.ค. 2562 11,797,720.00
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานวางท่อ HDPE Ø ๒๒๕ มม. เสริมแรงดัน (งบสำรองเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) จากวัดดงจังหัน ต.เนินขี้เหล็ก ถึง วัดดอนขวาง ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาลาดยาว) 28 ธ.ค. 2561 4 ม.ค. 2562 3,509,600.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.6/62 26 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561 821,143.00