จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 27 เม.ย. 2561 15 พ.ค. 2561 541,505.60
กปภ. เขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 26 เม.ย. 2561 2 พ.ค. 2561 1,879,187.50
กปภ. เขต 3 โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด300 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 82,695,271.00
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 26 เม.ย. 2561 11 พ.ค. 2561 1,384,580.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตรองรับระบบประปาแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 25 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 190,674,000.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 25 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 211,860,000.00
กปภ. เขต 3 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 42,901,250.00
กปภ. เขต 3 โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด300 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 82,695,271.00
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการวางท่อเสริมแรงดันในระบบท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) คลองหลวง ธัญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง ปทุมธานี งานสร้างสถานีจ่ายน้ำคลอง 5 งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบึงคำพร้อย งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณคลองแอล (คลอง 3) อำเภอคลองหลวง และงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคลอง 13 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 25 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 144,450,000.00
กปภ. สาขาปากท่อ งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 25 เม.ย. 2561 2 พ.ค. 2561 1,478,740.00
กองจัดหา โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากวัดชัยสิทธาวาส – แยกปทุมวิไลอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 24 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 143,005,500.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดดงตาล-พัทยา 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 272,850.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถนนสาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 3,017,400.00
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการหมู่บ้านภูผาล้อม เฟส 3 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 24 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 682,700.00
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ถนนบ้านแม่ระมาด - บ้านแม่จะเรา -บ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 24 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 120,114,027.00
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตร วัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 งาน เลขที่ ป.11110161528 และ ป.11110161546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 1,022,325.00
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางมาลี เรืองทิพย์ 23 เม.ย. 2561 23 พ.ค. 2561 108,422.00
กปภ. สาขาภูเก็ต งานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย โครงการฟรีโม่ ศรีสุนทร ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 23 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561 1,408,000.00
กปภ. สาขาภูเก็ต งานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บมจ.ศุภาลัย ของงานโครงการ ศุภาลัย พรีโม่ ภูเก็ต (เฟส 2) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 23 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561 777,400.00
กองจัดหา ซื้อโครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ ระยะที่ 3(CIS) 20 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 51,300,040.56
กองจัดหา งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ GRP จากสถานีผลิตน้ำคลอง 13 ถึงวัดพิชิตปิตยาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 20 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 109,208,480.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณปลายท่อบ้านวังมะเดื่อ ม.3 ต.จอมบึง ถึงบ้านเขากลางตลาด ม.3 ต.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 706,200.00
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อเมนประปาบริเวณโครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.๓๐๐๔ แยก ทล. ๓๐๕ - บ้านลำลูกกา (กม.ที่ ๑+๙๐๐ ถึงกม.ที่ ๖+๐๐๐) อำเภอธัญบุรี , ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20,898,170.00
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๕+๔๗๐.๖๗๓ ตอน ๒ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ ) 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 14,171,615.00
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๙+๐๐๘.๓๕๐ - กม. ๑๕+๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับวังน้อย) ตอน ๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 11,894,548.00