จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วงเงินงบประมาณ
กปภ. เขต 2 งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 5 ถึง คลอง 7 คลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 13 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 181,628,245.68
กองจัดหา เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 148 รายการ 13 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 409,740.45
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อส่งน้ำทดแทนการซื้อน้ำประปาบริษัทเอกชน(RO) บริเวณบ้านปลายแหลม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 13 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 19,538,600.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง กปภ.สาขาสงขลา 12 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 6,420,000.00
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสา บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานสี่ขวา ฝั่งตะวันออก (กลุ่มหมู่่บ้านโอทอป) หมู่่ที่ 10 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 12 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 760,000.00
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสา บริเวณถนนทางเข้าวัดศิวาราม หมู่ที่ 5 (ชุมชนสันติสุข) ต.บ่่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 12 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 894,400.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 9,860,000.00
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค 12 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 9,148,500.00
กปภ. สาขาลำปาง งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน 12 พ.ย. 2562 12 พ.ย. 2562 2,889,000.00
กปภ. เขต 5 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำพลับพลาทรงงาน กปภ.สาขาเบตง 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 2,675,000.00
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดการก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ สะพานข้ามคลองชลประทาน (คลองนาคราช) ในทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0101 ตอนสี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ ระหว่าง กม. 2+400-ถึง กม.3+400 (ซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 822,000.00
กปภ. เขต 4 จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 139,100.00
กปภ. เขต 5 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 1,058,230.00
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานประกวดราคางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ ่บจ.เจ-บิคส์ เทรดดิ้ง หมุ่ 2 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 791,906.00
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางภาวีณัฏฐ์กุล มีทรัพย์ 37/10 ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.9/63 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 197,364.00
กปภ. เขต 5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา 11 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 2,033,000.00
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินลาด หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 7 พ.ย. 2562 7 พ.ย. 2562 735,000.00
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการลำภูรา กปภ.สาขาห้วยยอด 7 พ.ย. 2562 12 พ.ย. 2562 5,136,000.00
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 7 พ.ย. 2562 7 พ.ย. 2562 133,800.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อเสริมแรงดันจากถนนมาลัยแมนถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 6 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 8,825,360.00
กปภ. เขต 3 งานวางท่อส่งน้ำแยกถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 6 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 17,334,000.00
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณถนนสายบ้านล่าง ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 6 พ.ย. 2562 6 พ.ย. 2562 286,536.00
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 6 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 1,070,000.00
กปภ. เขต 2 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน 360,500 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 5 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 2,444,190.00
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.เดอะพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562 259,284.00