จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างติดตั้งประตูน้ำเข้าอ่างและปรับปรุงคันฝายกั้นน้ำคอนกรีต สถานีผลิตน้ำบ่อทอง กปภ.สาขาพนัสนิคม 5 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ จ้างเหมาโครงการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยขุมปูน(กม.0-000 ถึง กม.ที่ 0+030) ต.ฟากห้วย 5 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายบุญเลิศ เพชรนาจักร บ้านเลขที่ชั่วคราว หลังที่ 1 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ฉัตรรัตนา จำกัด หมู่ 8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ สำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง (บริเวณซอยหมู่บ้านฟ้าหลวง) หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เทียนจิน จำกัด 13/64 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร ขอความเห็นชอบอนุมัติรายงานขอจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายชัยวัฒน์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น งานวางท่อประปาเข้าที่ดินนายกรวิน ศิริโรจนทรัพย์ หมู่ที่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 4 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๖ รายการ 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด แกรนด์วิว 2 เฟส 7 (ส่วนที่ 2) หมู่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด แกรนด์วิว 2 เฟส 7 (ส่วนที่ 3) หมู่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด แกรนด์วิว 2 เฟส 7 (ส่วนที่ 4) หมู่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 4 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.ท่าชนะการเกษตร โครงการหมู่บ้านสยามสแควร์ ช่วงที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ RVM 06 TP , RVM 07 TP และ CVM 03 TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ จำนวน 3 เครื่อง 1 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำCVM 01 PT2 และ CVM 02 PT2 สถานีสูบ จ่ายน้ำพานทอง จำนวน 2 เครื่อง 1 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงตู้ควบคุมระบบระบายตะกอนสถานีผลิตน้ำบ้านนิคม 1 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานดูดตะกอนในคลองอู่ตะเภา บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) 28 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาธาตุพนม จ้างค่าจัดหาและติดตั้งท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด ๓๐๐ มม. ยาว ๓ ม. จำนวน ๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ เนื่องจากฤดูแล้งระดับน้ำลดลงต้องย้ายจุดสูบลงเพื่อให้สูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง 28 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว ให้กับบริษัท แพร่ยนตรการ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ 168 หมู่ 1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 28 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 27 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 7 ซื้อวัสดุบรรจุน้ำดื่มโครงการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ 26 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาชุมพร จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 ให้กับนายโสธร ด่านศิริกุล บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.1 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 26 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562 26 ก.พ. 2562