จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนประตูน้ำระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู 24 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาระโนด งานย้ายแนวท่อดับเพลิง เนื่องจากติดตั้งอยู่ในที่ดินเอกชน บริเวณหมู่บ้านวีพี ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา กปภ.สาขาระโนด 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายตู้ควบคุม SCADA (สถานีสูบน้ำแรงต่ำปากบาง) พร้อมติดตั้ง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเดิม (สถานีเพิ่มแรงดันบึงขุนทะเล-ดอนเกลี้ยง) 24 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ งานบ้านพักแบบ ๑ ครอบครัว โครงสร้าง คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน (แม่วาง) 24 เม.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางมาลี เรืองทิพย์ 23 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถ.วิชิตวารสาร ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว สำหนับ บจก.ก.พัชรศักดิ์ โฮลดิ้ง บริเวณ 79 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างงานวางท่อขยายเขตประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ 2 นิ้ว ให้กับ บจก.โรยัล ปาร์ค ภูเก็ต เลขที่ 80/6 ม.4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับบ้านเลขที่ 200/18 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย 23 เม.ย. 2561
งานอำนวยการ งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) บ้านนางแจ้วถึงบ้านนายแช่ม ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 23 เม.ย. 2561
งานอำนวยการ งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) จากบ้านนายศิริถึงบ้านนางอนันต์ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 23 เม.ย. 2561
งานอำนวยการ งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 1) บ้านนางทองหล่อถึงบ้านนางทิ้ง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 23 เม.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 1 - ซอย 4) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 20 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยใต้โรงเรียนบ้านหนองเตา บ้านนายน้อย ศรีสุธรรม บ้านหนองเตา หมู่ที่ 9 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 20 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ข้างศาลาปงสนุกบ้านนายแดง หมูบุตร บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 20 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน จ้างเหมางานปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จากบ้านนางติ๋ว กันยะมูล ถึงบ้านนางกัลยาพร พุทธิมา บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 20 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผลิตน้ำ จำนวน 2 สถานี (สถานีผลิตน้ำหนองกลางดงและสถานีผลิตน้ำบางละมุง) จำนวน 5 เดือน (พ.ค. - ก.ย. 61) 20 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 จัดซื้อเครื่อง Dot Matrix แคร่สั้น จำนวน 16 เครื่อง ให้กับกปภ.สาขาในสังกัด 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ หลัง รพสต.บ้านนาบัว หมู่ที่ 6 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 19 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางอารีรัตน์ สุขขานนท์สวัสดิ์ (ธาราศิริ วัดประดู่) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 19 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง) ถนนสาย นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านรามราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 19 เม.ย. 2561