จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างงานปรับปรุงระบบท่อภายในสถานีผลิตน้ำแม่กวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการกลางใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 12 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานขุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการดงเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 12 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ถนนสายเสรีไทย สาย ก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 12 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เจริญธนัท แวร์เฮ้าส์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 12 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เพ็ชรเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 12 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามเปตอง และปรับปรุงร่องระบายน้ำบริเวณหน้าอาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านทุ่งมนต์ หมู่ 13 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 12 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อม Flow Meter DMA ชลบุรี 12 มี.ค. 2562
กองจัดหา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 12 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต จัดซื้อน้ำดิบจากเอกชน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ให้กับผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 11 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดินนายเชาวริน ลัทธศักย์ศิริ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง 11 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ซอย 555 และแยกจนถึงซอยบางกอกพีวีซี หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 11 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณเลียบถนนเทพพิพัฒน์ หมู่ที่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 11 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาธัญบุรี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับบริษัท เปรมมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณ หมู่บ้านปิ่นฤทัย หมู่ 8 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 8 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะพะงัน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับบริษัท เอ็นเคเอ็ม จำกัด เลขที่ 106/65 ม.7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 8 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมาซ่อมมาตรวัดน้ำขนาด 200 มม. ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น MAG 800 หน่วยบริการร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 8 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาแม่ริม สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายแม่ริม 1,2 กปภ.สาขาแม่ริม จำนวน 1 รายการ 8 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท สินทรัพย์มหากิจ จำกัด 7 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตให้ บริษัท ท็อปแลนด์ แอสเสทส์ จำกัด 7 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาจัตุรัส งานขุดลอกตะกอนดินบริเวณหัวดูดน้ำแรงต่ำท่าศาลา ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 7 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ประจำปี 2562 หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 7 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำให้ โครงการ เบสตั้น คอนโดมิเนียม 2 อาคาร D 6 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น วางท่อประปารถไฟทางคู่ Container Yard ม.20 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 6 มี.ค. 2562