จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บริษัท พาเดล เทนนิส ภูเก็ต จำกัด ม.2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากุมภวาปี โครงการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ นายศุภชัย สำเริง โฉนดที่ดินเลขที่ 1600 ม.10 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา กปภ.สาขาบางปะกง 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.เก้ามงคล กรุ๊ป (เฟส 4) หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กองพันปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่าพระปิ่นเกล้า อาคารห้องพักข้าราชการจำนวน 1 แถว 10 ห้อง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2565 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า MCP-01PT2,MCP-02PT2,MCP-04ST แบบ Soft start สถานีจ่ายน้ำพานทอง และสถานีจ่ายน้ำสระสี่เหลี่ยม 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางมูลนาก จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นางสาวสมพิศ อุดนัน บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 40653 หมู่ที่ 8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างงานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขานครนายก 8 ก.ค. 2565
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 5 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 27 รายการ 7 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 10 รายการ 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสิทธิเจตน์ ทักษ์เตชาโชตน์ หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ยูเนี่ยน เจ.พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด 85 หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ น.ส.ณัฏฐ์ เศรษฐาเมธานนท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 39392 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท คัลเลอร์ฟูล การ์เด้น เรียล เอสเตท 2018 จำกัด มิเตอร์ชั่วคราว ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.39/65 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บ้านปัณณ์สุข พัทยา จำกัด 65/40 ม.6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.40/65 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ จ้างโครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน ถนนสายไทรออก ม.8 บ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ RVM02DS สถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาวางท่อพ่วงท่อป่ายุบใน กับท่อ By pass ส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำเพ 7 ก.ค. 2565
กองจัดหา ซื้อสารเคมีวัสดุวิเคราะห์น้ำ จำนวน 11 รายการ 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายเก่งกิจ วารายานนท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 51184 หมู่ 5 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครพนม งานวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ บจกฬซีบีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (โครงการหมู่บ้านเปี่ยมสุขเนเจอร์ ) หมู่ 14 ต.ท่าค้อ อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม 6 ก.ค. 2565