จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดเชตุพน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย (น.เมืองเก่า) 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่วมจิต ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนคุ้มหนองสะเบิก หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อช่วงข้ามถนนทุกซอย ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุริยะไชย หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยยายอุดร ซอยปิยะมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนภูมิภักดี ถนนพลานุกูล ถนนข้างหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนผดุงสุข (ช่วงถนนศรีสำอางค์-ถนนโพธิ์ศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเอียด-พรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ปู่ถลา-ร้านอาหารตามสั่ง หมู่ 2 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาทำความสะอาดล้างถังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 สถานี 18 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบบผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (2โรง) (น.พิบูลย์รักษ์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.พิบูลย์รักษ์) 18 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ โครงการ ไลโอ บลิสซ์ เพชรเกษม-พุทธมณฑลสาย 4 (เฟส 7) ม.8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ บมจ.ธาราศิริแลนด์ บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 2 ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส งานซ่อมท่อ G/S Ø 1 1/2" และท่อ PB Ø 40 มม. ซอยประชาร่วมใจ ถนนสุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส งานซ่อมท่อ G/S Ø 1 1/2" และท่อ PB Ø 40 มม. ซอยประชาร่วมใจ ถนนสุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส (ซ้ายทาง) 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับนายวารินทร์ เมฆหมอก บริเวณหมู่บ้านรสรินการ์เดนวิว หมู่ที่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาล 4 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ บ้านพักสถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 40 เครื่อง 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสะเดา งานจ้างซ่อมท่อ AC dia 400 มม.บริเวณบ้านเลขที่ 142/8(กม.ที่3) ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสะเดา โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) 15 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM02BP3 สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 15 ม.ค. 2564