จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ งานวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย 14 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 2 (บริเวณบ้านนางมะลิ ทอมุด) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายภานุวัฒน์ จริยาพิทักษ์สกุล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายมนต์ชัย จริยาพิทักษ์สกุล หมู่ 5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว Ø 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.แซ่บู้ แซ่อึ้ง โครงการบรรจงเฮ้าส์บางใบไม้ 2 ซ.กำนันชื่น ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) โครงการฟินแลนด์ ช่วงที่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 12 ต.ค. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 29 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 12 ต.ค. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท เอกวัฒน์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริเวณหมู่ที่ 15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 12 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 9 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (เฟส 4) ม.10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซอยมารวย หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนหนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.14+327-กม.14+941 (บ้านโนนขี้ตุ่น-บ้านหลักเหลี่ยม) ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาสมเด็จ (หน่วยบริการนามน 9 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 9 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด โครงการไดมอนด์ วิลล์ ศาลายา (เฟส 8) หมู่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 8 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร ซ่อมประตูน้ำและท่อเหล็ก S ขนาด 500 มม. บริเวณทางคู่ขนานพระราม 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร ซ่อมท่อประปา ท่อ S ขนาด 1000 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางาน วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นายคัมภีร์ พงษ์เสน บ้านเลขที่ 201/1 ม.2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 8 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตร ๔ นิ้ว (จำนวน ๑ เครื่อง) ให้กับ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ชั่วคราว ม.๗ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยคุ้มชายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 8 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ) 8 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส บรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 คน จำนวน 1 ลำ 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4,200,000 ลูกบาศก์เมตร 7 ต.ค. 2563