จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 05 PT 1 สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ กปภ.สาขาพนัสนิคม 13 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 04 PT 1 สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ กปภ.สาขาพนัสนิคม 13 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 77/6 ม.1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อำนวยทรัพย์วิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึง มี.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานย้ายแนวท่อให้ อบต.พานทองหนองกะขะ บริเวณหมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 9 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ทวีทรัพย์วิลเลจ จำกัด หมู่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 9 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณซอยถังน้ำประปาบาดาลเก่าและซอยชวนชม บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 9 เม.ย. 2563
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 9 เม.ย. 2563
กองจัดหา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายอำนวย หุ่นลำภู ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้ง PRV ในพื้นที่จ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำต้นบุญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมท่อ AC ขนาด600 มม. สถานที่ 248 ถ.โชคสมาน 5 ซอย 12 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาลำปลายมาศ งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ คลองส่าเหล้า ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ หน้าโรงแรมจันผา (77+220) เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม.บริเวณ ตรงข้ามสถานีก๊าซ ปตท. ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาโชคชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณโครงการ เดอะมิวส์ เอสเตท (โครงการ 2 ) หมู่ที่ 3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 8 เม.ย. 2563
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ Micro Controller) กปภ.สาขารือเสาะ 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 5 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ Micro Controller) กปภ.สาขายะหา 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ Micro Controller) กปภ.สาขาเบตง 7 เม.ย. 2563