จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการผลิต - สูบจ่ายน้ำประปา (จ้างทำของ) ในปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับ กปภ.สาขาพะเยา และกปภ.สาขาเชียงราย 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการติดตั้งและวางท่อประปา ปี 2562 บ้านนาทราย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายจักรพงษ์ สายใยทอง บริเวณหมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อประปา ถนนกาญจนราเมศวร์ หมู่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาบุคคภายนอก ทำหน้าที่ในการสูบ-จ่ายน้ำประจำวันและจ้างเหมาบุคคภายนอกปฏิบัติงานในงานผลิต ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาปฏิบัติงานรับชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หมู่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) 89/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ RTM02HD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluster สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 านจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluster สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชนบท โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านดอนยูง ม.8 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2 ก.ย. 2562
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 8 รายการ 30 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหอพักบ้านขอนขว้าง หมู่ ๙ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครปฐม งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอย 3/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 30 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างงานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณสามแยกบ้านนางวันเพ็ญ นพแก้ว - บ้านนายเกษม พวงทอง ม.11 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562