จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบางสะพาน ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ยี่ห้อ SIMENS สถานีผลิตน้ำช้างแรกและสถานีผลิตน้ำทับสะแก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มงคลชัย บ้านและที่ดิน (2010) จำกัด ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายอรัญ แตงแก้ว บริเวณถนนหมู่บ้านแฟมีลี่ปาร์ค หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเจริญสุข ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านนายศาตนันต์ สถิตย์ดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาหนองแค จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับกองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสมพร บุสดี บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 8250 หมู่ที่ 1 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จงฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานขุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการเก้าเลี้ยว หน่วยบริการโกรกพระ และหน่วยบริการทับกฤข (กปภ.สาขานครสวรรค์) 11 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-7711 (A3) จำนวน 4 รายการ 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายวรพงษ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล บริเวณ น.ส.3 ก. เลขที่ 107 หมู่ 6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหาร มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” จำนวน 208 เครื่อง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท บ้าน ระยอง-ชลบุรี(ประเทศไทย) จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 66753-66760 ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท พาเวิร์ดแอสเซท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการลิฟวิ่งเซ็นส์ 2 ม.4 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.ธนิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการ 365 BIZ PARK 2 เฟส 2 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 10 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๔ ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ตอนหนองหัวคู - บ้านผือ ระหว่าง กม.๒๖+๒๗๐ - กม.๒๗+๔๐๐ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.คำบง) 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่แตง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายเพชร เอกกำลังกุล หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาแม่แตง 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขายโสธร งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างสะพาน คสล.ทางหลวงชนบทยโสธร สาย ยส 3018 แยกทางหลวงหมายเลข 292-บ้านโสกน้ำขาว (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ดี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว บริเวณบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอย สจ.) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานขยายเขตวางท่อประปาให้นายกษิภัท สงวนดีกุล ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.23/64 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทลุง งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำนาท่อม กปภ.สาขาพัทลุง 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน จากหน้าร้านวัสดุก่อสร้างสี่แยกนาน้อย ซอยป้าอัมรินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายสมชัย ใจกว้าง ม.5 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมท่อจากการสำรวจ ตรงข้ามศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เดือน กุมภาพันธ์ 2564 JOB SKL 526 9 มี.ค. 2564