จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นางสมส่วน ศาสตร์ดำรงค์ บริเวณโฉนดเลขที่ 44972 หมู่ 10 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ โรงกรองน้ำพันดอน (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ปีงบประมาณ 2563 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวสาฟิตรี นาแว 49/37 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบ้านพักพนักงานของคลังพัสดุไฟฟ้าพะเยา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายพิพัฒน์ หงส์วิริยะกุล โครงการสุธาทิพย์ ทุ่งเสา ซ.1 ถ.จันทร์นิเวศน์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ) 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างเหมางานซ่อมแซมหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 45 ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรองและซ่อมแซมประตูน้ำ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 15 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านพันลำ หมู่ที่ 3 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ศรีนวลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนด 105128 ถนน.ควนหิน - บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานครพนม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับ บจก. เอส พร็อพเพอร์ตี้ 2560 โฉนดที่ดินเลขที่ 94218 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางพรรณี ภู่เผ่าพันธุ์ ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งซื้อขายน้ำ (Bulk Sale) ให้เทศบาล ตำบลมาบข่า บริเวณถนนสาย3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 ซอยเสนีย์พิทักชน 1 ชุมชนค่ายเสนีย์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจ.ชมจันทร์ 2018 หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.เดอบราเธอร์ บียอนด์ ลิฟวิ่ง ม.3 ถ.ศรีรัตนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขามหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานสูบทอยน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 14 เม.ย. 2563