จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท บ้านอยู่เย็นเป็นสุข จำกัด บ้านหมากเลื่อม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างเหมา แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายมานพ ถิ่นปรีดา วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ พีนัท ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายประเสริฐ งามกาละ หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายปรีชา พรเจริญโรจน์ หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อินเตอร์ คอต จำกัด หมู่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางจำนงค์ วิลาวรณ์ บ้านเลขที่ 57/342 หมู่บ้านเคหะครูไทย หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 17 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๐๔,๘๗๗ ขวด 17 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานซ่อมแซมชุดควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแบบ VSD ของโรงสูบน้ำแรงสูง โนนรามราช กปภ.สาขาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 16 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซ่อมหม้อกรองน้ำโรงกรองขนาด 200 ลบ.ม./ชม (เก่า) ของ กปภ.สาขาละงู สถานีผลิตน้ำเขาขาว 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA สถานีผลิตน้ำเขาดิน 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำบึงสำนักใหญ่ 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาทำทุ่นรองรับแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 16 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อชุดทดสอบวัดค่าความเป็นกรด - ด่างและปริมาณคลอรีนคงเหลือแบบจานเทียบสี ชนิด 3 จาน (pH AND RESIDUAL CHLORINE TEST KIT) จำนวน 2 เครื่อง 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้งานในสนาม (สำหรับ กปภ.สาขา) จำนวน 5 เครื่อง 15 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 15 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท มหานคร วิลเลจ จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองนิยม หมู่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าแก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาบอนซอย 14 - ซอยข้างโรงเรียนนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยพ่อชาติ บ้านโพน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกนาป่าหนาด - ปั้มน้ำมันบ้านหินตั้ง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอุปกรณ์ขนาดอัตราการจ่ายสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 กก./ชม. จำนวน 10 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.6) 14 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 14 ธ.ค. 2563