จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา ซื้อสารเคมีวัสดุวิเคราะห์น้ำ จำนวน 11 รายการ 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายเก่งกิจ วารายานนท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 51184 หมู่ 5 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครพนม งานวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ บจกฬซีบีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (โครงการหมู่บ้านเปี่ยมสุขเนเจอร์ ) หมู่ 14 ต.ท่าค้อ อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม 6 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 6 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่าย) 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำไตรมาส 3/2565(ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565) 5 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานซื้อสารส้มก้อน จำนวน 25,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ปีงบประมาณ 2565 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ นายสมจิตร สุวรรณศรี ซอย 16 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้กับ บจก.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายวิบุล สินธทียากร ม.4 ถ.ประชาสรรค์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาจันดี จ้างเหมางานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ ช่วงชลประทานคลองสังข์ ถนนวัดขนานตัดถนนชลประทานโคกมันพัฒนา ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ 10 (ซอยตั้งอุดม) ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นางสุภาพร ธัญญเฉลิม บริเวณโฉนดเลขที่ 32589 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายสิทธิศักดิ์ จันทรรวงทอง บริเวณโฉนดเลขที่ 33914 หมู่ 9 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 2 (บริเวณสายบ้านตาออด) ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยวัดเนินยาง หมู่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 8 (ซอยบ้านนางชูชีพ พลอยครุฑ) ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM02ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานสำรวจหาจุดท่อรั่วในระบบจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ 5 ก.ค. 2565
กองจัดหา งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2565 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาอ้อมน้อย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 17 รายการ 5 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาละงู โครงการงานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายกัลชาญ ชูแสง หมู่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 5 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 จัดซื้อน้ำดิบสำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1,105,528 ลบ.ม. 4 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB - MCP - 1 พร้อมอุปกรณ์) รหัสสินทรัพย์ถาวร 2101861 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
กองจัดหา ซื้อน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 จำนวน 2,162,000 ลูกบาศก์เมตร 4 ก.ค. 2565