จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจัดซื้อสารเคมีช่วยการตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นางสาวสลิลทิพย์ สารศักดิ์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท บูทีค โฮมส์ จำกัด ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 10 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.หนองหิน) 10 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บ้านบะฮี) 10 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยยิ่งทวี หมู่ที่ 2 บ้านโนนขมิ้น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ปีงบประมาณ 2563 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสามพราน จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก.วีพีเอ.เรียลตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี ขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลโนนสะอาด บริเวณถนนนามศิริ,ถนนนามศิริ1 และถนนนามศิริ 2 ชุมชนมิสัมพันธ์ ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน บริเวณถนนไปวัดเวฬุวันสันติสุข บ้านผือ ม.19 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี 9 ก.ย. 2562
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำนางสมจิต บุญปัญญาประดิษฐ์ 120 ม.13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท เอสพี กรุ๊ป 2019 จำกัด เลขที่ 300 ซ.โรงอิฐขุนราช ถ.สามสิบเมตร ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายธีระ ฉิมตะวัน (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพวง งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหันเตย หมู่ที่ 10 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ กปภ.ข.4 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบ 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเลิศลักษณ์วดี หมู่ที่ 2 บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 5 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 5 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 5 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 5 ก.ย. 2562