จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขากระบี่ จ้างโครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.ปรางทิพย์ แซ่เฉิน 350/7 หมู่ที่ 2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 เอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ จำนวน ๒๐ แห่ง (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายอาภากรณ์ หงษ์ยิ้ม โฉนดที่ดินเลขที่ 64311 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา สมปรารถนา โฉนดเลขที่ 52912 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท บ้านสวยรับทรัพย์ จำกัด โฉนดเลขที่ 29802 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านควนปรง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาย่านตาขาว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาคลองใหญ่ 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชุมพวง งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายชุมพวงและสถานีผลิตน้ำสะแทด การปร 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางสาวรติชา ภัทรศิริดล ถ.มัสยิด ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท โฮล์มส์ คอนแทรดดิ้ง จำกัด โครงการเดอะโกรฟว์ ถ.อบต.คลองน้อย ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานPM ตู้ควบคมมอเตอร์ CVM28HDVSD 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำชั่วคราว น.ส.ญาณิศา ธีรนุชพงศ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 125663 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บริเวณบ้านบางฉ่า ซอย 3 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.โกรกพระ) 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางรุจิรา ไชยะ โฉนดเลขที่ 10437 หมู่ 2 ซอย 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางประภา อินต๊ะ บ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 20 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำ End Suction Centrifugal Pump เครื่องแบบหอยโข่งสูบน้ำ ยี่ห้อ ITUR รุ่น IN 150-315 BF รหัสสินทรัพย์ 1928530 และ End suction Centrifugal Pump เครื่องแบบหอยโข่งสูบน้ำยี่ห้อ ITUR รุ่น TN 150-250 BF รหัสสินทรัพย์ 1833601 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้บจก.อยู่มีสุข แมนชั่น พร้อมพวก จำนวน 60 ราย ป.11040597231-11040597866 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสงัด มงคลประเสริฐ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 45061 หมู่ที่ 17 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสมศักดิ์ กันธะวิลา หมู่บ้านหลักชัย ซอย 28 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางนา กม.42 ระยะ 3 หมู่ที่ 7 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย บริเวณซอยวัดทองซอย 6 หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บริษัท โบทานิก้าฟอเรสต้า จำกัด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายอำนวย หุ่นลำภู หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 18 ก.ค. 2565