จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ สะพานข้ามคลองสหราษฎร์ หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวภาวดี วิไลรัตน์ ถ.คึกฤทธิ์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 Kva สถานีผลิตน้ำมาบข่า 22 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานปรับปรุงแนวท่อ HDPE ขนาด 710 มม. ส่งจ่ายน้ำ สถานีสระสี่เหลี่ยม-สถานีพานทอง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปักธงชัย โครงการย้ายแนวท่อโครงการขยายและปรับปรุงถนน สายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (ข้างครัวครูนิกรใหม่–วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุล มาตรชั่วคราว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ น.ส.นิธิชา ศรีบัว หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอุทัยธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2,5,6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุลมาตรชั่วคราว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยตรงข้ามโรงงานนาวาสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) (น.ปากชม) 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) (น.นาแห้ว) 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety PlanWSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นางพรลัทธ์ วงษ์เพชรทินมี บริเวณโฉนดเลขที่ 37182 หมู่ที่ 4 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายสิทธิโชค สุทธิวรรณกุล ม.2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.ศศิญา โกศลเมธี ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานซ่อมทุ่นแพลอยสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำสะพานหิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 21 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ปรับปรุงระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) (น.กุดจับ) 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบข่า 21 ม.ค. 2564
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 124 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 21 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 Kva สถานีผลิตน้ำมาบข่า 21 ม.ค. 2564