จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว กปภ.สาขาสตึก 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว , 3 นิ้วและ 4 นิ้ว (จำนวน 3 รายการ) 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปา บริเวณ ซอยบ้านนางย้อยถึงถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณซอย 17 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณซอยหมู่บ้านหนองพังพอน กลุ่มบ้านนายเซ็ง จิตรตะวิกุล หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาด่านซ้าย 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาโพนพิสัย 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายนที ชูทวี ถ.ราษฎร์สามัคคี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร งานซ่อมแซมจุดประสานท่อ บริเวณซอยชลธีวรา และซอยอนุกูล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมท่อ สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมท่อบริเวณปากซอยห้วยกะปิ 18 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบข่า 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ลลิล พร็อเพอร์ตี้ โครงการ ไลโอ บลิสซ์ เพชรเกษม-พุทธมณฑล สาย 4 (เฟส 5) ม.8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ นางสมหวัง วงศ์วิจิตรกุล สถานที่ติดตั้งชั่วคราว ม.5 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ คำร้องเลขที่ QR1061/630000155 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RTM03BC สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเมืองพล จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบั่ว (คุ้มหัวหนอง) หมู่ 2 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นางสมส่วน ศาสตร์ดำรงค์ บริเวณโฉนดเลขที่ 44972 หมู่ 10 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ โรงกรองน้ำพันดอน (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ปีงบประมาณ 2563 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวสาฟิตรี นาแว 49/37 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบ้านพักพนักงานของคลังพัสดุไฟฟ้าพะเยา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 16 เม.ย. 2563