จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร บริเวณหมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณถนนสายบ้านนางทองย้อย พานเพ็ชร หมู่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยสนามยิงปืนพนมซูตติ้งเรนจ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด จ้างเหมาบริการพนักงาน ทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564 กปภ.สาขาแม่สอด 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ กปภ.สาขาลาดยาว 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิตของ กปภ.สาขาลาดยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ นายพีระพงษ์ มีเบ้า วางท่อเข้าโครงการ ป.รุ่งเรืองทรัพย์ 2 27 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ) 26 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซื้อกระดาษ A4 Idea Work 80gam 500sheets ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.โชคศิริ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวสุชาดา นาดี บริเวณถนนห้วยกะปิ 15 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยบ้านเจ๊ตุ๊ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนก.ค. 2563 ถึง กันยายน 2563) 22 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 9 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) จำนวน ๒ รายการ 22 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ชีล เคมีคอล หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลเมืองชลบุรี อาคารห้องพักคนงานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ม.5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 22 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสันป่าตึง หมู่ 7 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 22 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาแม่สอด 22 ต.ค. 2563
กปภ. สาขามหาสารคาม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าบ้านติ้ว หมู่ 12,19,24 (องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา) ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขามหาสารคาม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าบ้านติ้ว หมู่ 12,19 (องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา) ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายวินิต โล้วโสภณกุล บ้านเลขที่ 90 ซ.5 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ นายวิทยา นิมิตสถาพร ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณเกาะม่วง ซอย5 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 11/2 นิ้ว สำหรับอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ถ.รัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 2563