จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้อม หมู่ 1 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 28 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาทราย หมู่ 6 ถนนนิตโย ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างขุดลอกลำรางเปิดทางน้ำและกั้นวัชพืชจุดสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสามพราน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนประตูน้ำ สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม 	จำนวน 1 เดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 28 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 3 รายการ 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ปูนขาว) ใช้ผลิตน้ำโรงกรองน้ำบางโจและโรงกรองน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายประเสริฐ งามกาละ หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 27 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเอียด - ซอย 1 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 27 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเอียด - ธกส. พรเจริญ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 27 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเนินสะอาด หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กปภ.สาขาท่ามะกา ประจำปีงบประมาณ 2564 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส1/2564(เดือน ตุลาคม2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาท่าวังผา จ้างงานติตดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายฉัตรสกุล การินเสน 290/4 หมู่ที่15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครพนม โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ บจก.เอส พร็อพเพอร์ตี้ 2560 จำกัด ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 25 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทลุง งานจ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางจตุพร อินทรักษา มาตรชั่วคราว โฉนดเลขที่ 111730 หมู่ที่ 10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 25 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณธ.กรุงไทยและหน้าศรีสวัสดิ์ฯ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 24 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานปรับปรุงเส้นท่อซอยจ๊อคคอมโบ้ หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานปรับปรุงเส้นท่อถนนโพธิ์ขวัญ บ้านท่ายายล่า หมู่ 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพยุหะคีรี งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านช่างประธานทำมีด หมู่ 2 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 300 มม 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานซ่อมท่อน้ำดิบ ขนาด 225 มม. บริเวณสะพานคลองหลวง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 22 ม.ค. 2564