จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบ้านหมอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาวัฒนานคร โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยพะใย หมู่ที่ 4 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมที่ 2 งานบำรุงป่า (ปีที่3,4) 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างสำรวจหาท่อรั่วในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมางานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่ กปภ.สาขาสามพราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2565 วัดแหลมทอง ม.3 บ้านบางหมาก ต.คลองฉลาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศักดิ์ เบ้าภาระ พร้อมพวก จำนวน 40 ราย ป.11040599165- 11040599763 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท เดอะลักซ์เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 จ้างผลิตน้ำประปา อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับเดือน ส.ค.65 - ธ.ค.65 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสามทางลด ขนาด 800 x 700 x 800 มม. สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.เดอะเคภัทร ดีเวลลอปเม้นท์ มาตรชั่วคราว โฉนดเลขที่ 34830 ถ.บ้านหนองบ่อ ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสะเกษ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท เริอนขวัญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 1 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจ.ธนบุญทรัพย์ บริเวณ หมู่บ้านสิชล หมู่ที่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานซ่อมบำรุงรักษาประตูน้ำไฟฟ้า กปภ.สาขาบ้านไผ่ 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5, 7 ต.ท่าช้าง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากบริเวณบ้านนางกรจงกล ยิ้มสละถึงบริเวณบ้านนางประภัสรา พูลผล จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนายสิทธิชัย แดงคำ ถึงบริเวณบ้านนางศิรินุช ยินดี ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 จากซอยโรงปุ๋ย ถึงบริเวณหน้าบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางวิลาสินีย์ พิมจุฬา จุดที่ 3 จากบริเวณบ้านนางอนงค์ งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางยุพา เกียงหนุน ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมแซมโครงทุ่นลอยรับส่งน้ำดิบ สถานีผลิตท่าตะเกียบ 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างงานปรับปรุงปล่องระบายความร้อน ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงสูง 1 สถานีผลิตน้ำป่าตัน, แรงสูงสถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 22 ก.ค. 2565
กองจัดหา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารจำนวน 2 เครื่อง 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 26382 ถนน ทช.สข.3015 หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาแพร่ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น โครงการหมู่บ้านอิงดอยการ์เด้นท์ หมู่ที่ 2 ต.ป่่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากเขตก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนิยม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 21 ก.ค. 2565