จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขามุกดาหาร (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขาสุรินทร์ (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.4 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต งานจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีน จำนวน 1 เครื่อง 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ชนิดข้อแข็งขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 1 เครื่อง 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริเวณหลังร้านเยาว์เชื่อมเขตนาป่า บ้านห้วยสาลิกา ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาบ้านหนองบัว หมู่๕ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปา หมู่ ๗ บ้านคลองเหมือง ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ฝั่งซ้าย) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาชุมชนวัดศรีนาวา ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ฝั่งขวา) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมมอเตอร์รหัส CVM6BP1 สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา จ้างเหมาดูแลสถานที่บริเวณถังน้ำใสบนเขาเขียว และบริเวณถังน้ำใสบนเขาสำโรง ปีงบประมาณ 2563 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓ รายการ) 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)เพื่อดูแลสถานที่สถานีผลิตน้ำหนองตรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง จ้างเหมาผลิตน้ำสถานีเพิ่มแรงดันมหาราช จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน(1ตค.62-31ธค.62) ปีงบประมาณ 2563 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 10 รายการ 10 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจัดซื้อสารเคมีช่วยการตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นางสาวสลิลทิพย์ สารศักดิ์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท บูทีค โฮมส์ จำกัด ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 10 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.หนองหิน) 10 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บ้านบะฮี) 10 ก.ย. 2562