จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายประพร รัตนะ ชั่วคราว ถ.คลองแห-คูเต่า ซ.21/1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 27 เม.ย. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 15 คัน ระยะเวลาเช่า 30 วัน 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายสิริวัฒน์ สิริจรูญชัย ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อทางดูดทางส่งชั่วคราว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำดิบบึงหนองบัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาชุมแพ 24 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายปรมินทร์ แซ่ลิ่ม บริเวณถนนประชาบำรุง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 24 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ RTM01HD 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 50 เครื่อง 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 2 เครื่อง 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ) 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ 266/4 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมางานขุดลอกและขุดร่องชักน้ำ ปริมาตร 1,050 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มความจุดอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าท่อทางดูดและตื้นเขิน 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ CVM08HD ขนาด 280 kW 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส2/2563(เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท โฮม โซลูชั่น จำกัด บริเวณ หมู่ที่1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชน 1.บ้านหนองอ้อใต้ หมู่่ที่1 2.บ้านหนองอ้อ หมู่ที่2 3.บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่3 4.บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชนบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาโชคชัย งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมิตรภาพ บริเวณซอยดอนชมพู หมู่ที่ 1 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวณฤดี คุ้มทรัพย์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 425 ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาตรัง งานจ้างเหมางานย้ายแนวท่อบริเวณสะพานวัดควนนาแค ถ.นาหมื่นราษฎร์-บ้านโคกมะพร้าว ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายวัชระ ชินวโรดม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 เม.ย. 2563