จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมตู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ถังตกตะกอน โรงกรองน้ำ 2,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาชุดเกียร์ประตูน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 800 มม. (backwash) จำนวน 10 ตัว โรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำมาบประชัน 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา ซ่อมท่อแตกรั่ว JOB SKL 1152 ซอยโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน ถนนแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS (ไตรมาส ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 1 ส.ค. 2565
กองจัดหา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นางภาวินี แดงกระจ่าง พร้อมพวก จำนวน 50 ราย ป.11040599781-11040600549 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต10 งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารห้องปฏิบัติการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานางรอง งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง สถานีผลิตน้ำหนองโบสถ์ ,สถานีผลิตน้ำหนองกี่ ,สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาวัฒนานคร โครงการวางท่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ถนนสุวรรณศร บริเวณบ้านท่อสาม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมท่อบริเวณบ่อ BLOW OFF คลองพุนพิน ม.2 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ น.ส.ดาราวรรณ โพธิครูประเสริฐ โครงการสุขอาศัย ถ.ดอนนนทรี ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนข้างร้านดวงสโตน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่ ที่ กม.226+428 ทล.304 ม.17 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณโรงพยาบาลอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาอุดรธานี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บมจ.ศุภาลัย โครงการหมู่บ้านศุภาลัยไพรด์ เฟส 4 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดูแลอาคารสำนักงานสถานที่และทรัพย์สิน บริเวณอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 26 ก.ค. 2565