จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 26 มี.ค. 2564
กองจัดหา ซื้อกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 ชุด 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่าย 76-150 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่าย 151 - 350 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมีอัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 160 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานซื้ออุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC กปภ.สาขาพัทลุง 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ก้นอ่าว ๑/๑ (บ้านตาจีบ) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ศาลาสังกะสี ๕ (ฝั่งขวา) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานขุดลอกลำน้ำงาว รางรับน้ำดิบหน่วยบริการดอนไชย 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2564 จำนวน 4 รายการ 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ CVM22HD ขนาด 355kw รหัสครุภัณฑ์ 1063789 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายสารเคมีชนิด Mechanical Diaphragm อัตราการจ่ายขนาด 121 – 350 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน5 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.) และกปภ.สาขาสุวรรณภูมิ 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปลาม้า ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 24 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเปลี่ยนประตูน้ำกันกลับลิ้นปีกผีเสื้อ ขนาด 400 มม. สถานีจ่ายน้ำชลบุรี 24 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ โรงกรองน้ำพรุหน้าเมือง สถานีผลิตน้ำพรุหน้าเมือง 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง ชนิดใช้ในงานสนาม (PORTABLE pH METER) 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 ครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic ชนิด Portable (Portable ultrasonic flow meter) จำนวน 1 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.) 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 ครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายสารเคมีชนิด Mechanical Diaphragm อัตราการจ่ายขนาด 351 – 550 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 3 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.) และกปภ.สาขาร้อยเอ็ด 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 ซื้อปูนคลอรีนชนิดผง ชนิด ๖๕% จำนวน ๒๐๐ ถัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ ชุมชุนเสริมสันติ บริเวณซอยเสริมสันติ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์แอนด์ รีสอร์ท จำกัด หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปักธงชัย จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดพรหมราช ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 23 มี.ค. 2564