จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 9 งานซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 8 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ น.ส.ภัทราภรณ์ เพียรพิทักษ์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 8 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาโนนสูง งานย้ายแนวท่อน้ำดิบบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 สายนครราชสีมา-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บิง) ระหว่าง กม.176+050-กม.176+075 ด้านซ้ายทาง ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 8 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาโนนสูง งานย้ายแนวท่อบริเวณจากศาลตาปู่-โรงรถกำนันธนกร บ้านบิง หมู่ 5 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 8 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาโนนสูง งานย้ายแนวท่อ ถนนสาย นม.6019 กม.ที่ 2+050 ถึง กม.ที่ 2+350ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 8 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จัดซื้อสารเคมีวิเคราะห์น้ำ จำนวน 6 รายการ 7 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.วนิดา มารัญพาล ถนนเลียบแม่น้ำตาปี (บางชุมโถ) ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย ๑๖ ถึง ซอย ๑๘ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย ๕ และซอย ๑๒ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหน้าสี่แยกทุ่งธาตุ-ร้านลักโฟโต้ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหน้าบ้านพักตำรวจโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา โพนพิสัย 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.ทุ่งฝน) 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแสงสุรีย์ หมู่ ๗ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๔ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 7 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) 7 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร เหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แอคติเจน จำกัด 55/58 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท พีวีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 99/1129 หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ น.ส.สลิลทิพย์ สารศักดิ์ หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานย้ายท่อกีดขวางโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-หินหล่อง ที่ กม.19+500 (ด้านซ้ายทาง) ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาท่ามะกา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ) 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประปาอาคารและงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาโนนสูง งานโครงการขยายเขตประปาถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 (บ้านครูบรรจงด้านซ้ายทาง) ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาโนนสูง งานโครงการขยายเขตประปาถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง (ชุมชนบัว ๓ บริเวณบ้านช่างช่วย) ระยะทางประมาณ 270 เมตร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 6 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางวีณา บัวเสถียร บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2564