จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจัดซื้อสารเคมีช่วยการตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง ซื้ออุปกรณ์งานซ่อมแซม PRV 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.9 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาด่านซ้าย โครงการขุดลอกบริเวณฝายกั้นน้ำจุดสูบน้ำลำน้ำอุ่น ปริมาตร 1,000 ลบ.ม.(ลำน้ำอุ่น) เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งมีตะกอนทับถมทำให้ฝายกั้นน้ำตื้นเขิน 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมท่อ G/S ถนนรัตนวาณิชย์, ถนนโคกเคียน และบริเวณใกล้เคียง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.บ้านดงปอ ม.10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว 1/2" ให้กับ บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) โครงการหมู่บ้านแกรนด์ ช่วงที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 29 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว 1/2" ให้กับ บจ.ท่าชนะการเกษตร โครงการหมู่บ้านสยามสแควร์ ช่วงที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 29 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) 55/2 หมู่ 8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 29 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท บูทีค โฮมส์ จำกัด ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 29 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน บริเวณซอย อบต.แหว๋ว หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 29 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท คิวแลนด์แฟคตอรี่เซ็นเตอร์ จำกัด หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท หงไท่ กรุ๊ป จำกัด หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.บลูทาวน์ ดีเวลลอบเม้นท์ โฉนดที่ 75939 ถ.ศรีตรัง หมู่ 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๖๓๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรัตน ที่กม.๓๙+๒๓๐) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 28 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ขนาด 350 มล. จำนวน 36,000 ขวด 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว 1/2” ให้กับนายวรสิทธิ์ ค้าเจริญ (หมู่บ้านมงคลสิทธิ์) ถนน รพช. ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท พัฒนสิน ( 2018 ) จำกัด ม.1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมางานโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาสูบน้ำคลองชลประทานเข้าอ่างเพื่อเร่งกักเก็บน้ำ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขา ปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 23 ม.ค. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 23 ม.ค. 2563