จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.อ่างทอง ซ.8 ม.4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 5 พ.ย. 2563
กองจัดหา จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ Outdoor LED Display จำนวน 1 รายการ 5 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบ้านป่าตุ้ม ซอย 1,2 และ ซอย 3 หมู่ 4 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (โครงการ2) 5 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านต้างหนอง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงาน กปภ.ข.๘ (แฟลต) 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๒ รายการ 5 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพวง งานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด 5 พ.ย. 2563
กองจัดหา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพวง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพาน งานวางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลแม่สุก หมู่ 6 ต.แม่สุก หมู๋ 6 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาโพนทอง ค่าจ้างเหมางานย้ายแนวท่อออกจากเขตก่อสร้าง 4 ช่อง จราจร (ระยะที่ 2 ) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (น.เสลภูมิ) กปภ.สาขาโพนทอง 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาวหนึ่งฤทัย ล่ำสุทธิ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 56328 ม.3 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แบบบรรจุในเท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถพร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 3 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic แบบ Integral จำนวน ๒ รายการ 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บริษัทจำกัด ช.วัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 32011 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมากำจัดตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 (สระพักตะกอน บ่อที่ 2) 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณบ้านลุงสุด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๕ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม จ้างงานซ่อมท่อ บริเวรรอมคลองชลประทาน ม.9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท บุษราคัม เรียล เอสเตท จำกัด หมู่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดดยวิธัเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายวิรุฬห์ ตันติอาภา บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายพิศาล รัตนากรกุล ขยายเขต ม.4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาค 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครปฐม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตร 2 สำหรับ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด 28/2 ม.10 ต.สระกระเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมาวางท่อท่อขยายเขตประปา สำหรับ บริษัท 1.8 ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าที่ดินจัดสรร นางทองใส ศิรพล ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 พ.ย. 2563