จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา ถังดับเพลิง จำนวน 64 ถัง 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หมู่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหลังสวน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายกลาง 1 - โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2"ให้กับ บจ.รินทองพัฒนา ซอยโกเต็ง ม.8 ถ.ท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านมีคุณ (Fund๑) หมู่ ๑ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” ให้กับ น.ส.กชกร ศรีประเสริฐ บ้านเลขที่ชั่วคราว ม.1 ต.บางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” ให้กับ นางดวงกมล บวรสถิรกุล บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม. 8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสำนักงานของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำระบบกรองน้ำสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 17 ก.ย. 2562
กองจัดหา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก 17 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณรอบเขานมนางลูกใต้ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านนายประกิต ศรีโมรา ถึงบ้านดาบเทิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ข้างโรงเรียนวัดห้วยสะพานเชื่อมรหัสสายทาง 324 สายกาญจนบุรี – สุพรรณบุรี หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 16 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 16 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริเวณซอยจันทรัตน์ บ้านตีนเขา หมู่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บริเวณถนนเทศบาล 7 แยกศาลเจ้าพ่อสามหลัง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ระยะเวลา 3 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริเวณซอยบ้านตาแมว (หลัง ส.มีสุข) บ้านห้วยสาลิกา ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 13 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาผลิตป้ายรับรอง Water is Life (ป้าย ๒) จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๙ ป้าย) 13 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 ก.ย. 2562