จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหน้าโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยลุงสืบ, ลุงชม หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหัวฝาย หมู่ 7 ซอยอุบาลี 15/4 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นางพิกุล ดวงประชา หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ นายณัฐสิทธิ์ อชิโน เลขที่ 19/2 หมู่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม บริเวณถนนบ้านธาตุน้อย-เรณูนคร ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ปี 2564 งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง) 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก.เอม พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน จำนวน 3 โครงการ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนโนนทัน ๒ ซอยอารมณ์สุข ถนนฉิมพลี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขายโสธร งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยชลประทาน ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 4 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ถ่านกัมมันต์) ใช้ผลิตน้ำโรงกรองน้ำบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยผลลาภ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายสมพงษ์ จรรยาธิติ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายสมพงษ์ จรรยาธิติ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์ จ้างเหมางานโครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 3 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายปฐวี จิตวรรณา โครงการอินทนนท์ ซ.ท่าทอง 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 2 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพาน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัทเออีเอสคอน จำกัด ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเกิ้งน้อย หมู่ 10 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านหนองจาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด) 2 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 2 ก.พ. 2564
กปภ. สาขามหาชนะชัย โครงการงานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย ยกเลิกท่อเดิมที่ซ้ำซ้อนกับท่อเมนที่วางใหม่หมดสภาพใช้งานเพื่อลดน้ำสูญเสีย 2 ก.พ. 2564