จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขากาฬสินธุ์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนสนามบิน (ซอยร้านขนมจีน) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ 4 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตติดตั้งประปาให้ สำนักงานเทศบาลนาป่า บริเวณถนนสังกะสีซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานซ่อมแซมระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา งานซ่อมระบบควบคุม PLC สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant กปภ.สาขาเกาะคา 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพวง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 62 - มิถุนายน 2562 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตติดตั้งประปาให้ สำนักงานเทศบาลนาป่า บริเวณถนนสังกะสีซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขายโสธร งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายอาทิตย์ เลิศขจรไพศาล หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายมนต์ชัย จริยาพิทักษ์สกุล ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านอาคาเดีย 3 ม.9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขายโสธร จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจัดซื้อสารเคมีช่วยการตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง ซื้ออุปกรณ์งานซ่อมแซม PRV 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.9 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาด่านซ้าย โครงการขุดลอกบริเวณฝายกั้นน้ำจุดสูบน้ำลำน้ำอุ่น ปริมาตร 1,000 ลบ.ม.(ลำน้ำอุ่น) เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งมีตะกอนทับถมทำให้ฝายกั้นน้ำตื้นเขิน 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมท่อ G/S ถนนรัตนวาณิชย์, ถนนโคกเคียน และบริเวณใกล้เคียง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 30 ม.ค. 2563