จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน ๑๐ เครื่อง (งคน. ๒) (ครั้งที่ ๒) 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ กปภ.สาขาหลังสวน 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านหมี่ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี บริเวณข้างบ้านนายนิด ลุยทอง ถึงบ้านนายมานพ เพิงวึก 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบ้านหมี่ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี บริเวณข้างบ้านนายโต้ง ถึงบ้านนางละม่อง เขียววิลัย 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว บริเวณโรงพยาบาลป่าตอง บ้านเลขที่ 57 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บจก.โบ๊ทพัฒนา บริเวณถนนศักดิเดช - แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศุภกฤษ์ รอดร่วมบุญ พร้อมพวก จำนวน 53 ราย ป.11040600558-11040601281 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายกำพล แย้มบาน หมู่ 10 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ เทศบาลตำบลลาดบัวขาว ซอยโคกไม้แดง 3/1 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.โมสต์ พร้อพเพอร์ตี้ บริเวณโฉนดเลขที่ 31164 หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.อนัญญา วิลล์ บริเวณโฉนด เลขที่ 303955 หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ให้ บริษัท โกลเด้น ซัน ซิตี้ จำกัด เลขที่ 384 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาไชยา งานปรับปรุงประตูน้ำ และหัวดับเพลิง หน่วยบริการท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านเลขที่ 444 หมู่ที่ 12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานย้ายมาตรวัดน้ำ น.ส.ทวีพร ขาวชะอุ่ม ปว.12320190690 บ้านเลขที่ 286 ม.2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว บ้านเลขที่ 400/1 ให้กับ นายปิยะพงค์ คชศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ชุมชนพื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ชุมชนพื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองขอน ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 จ้างซ่อมถังน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 50-0465 กทม. 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้ DMA กปภ.สาขาสีคิ้ว จำนวน 6 จุด 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำปีกผีเสื้อ บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการท่ามะเขือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการสำรวจหาจุดรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 2 ส.ค. 2565