จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางนิธินันท์ ไหลวารินทร์ สถานที่ก่อสร้าง ซ.ตลาดล่าง 26 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อบายพาสน้ำประปาหลบการก่อสร้างทางกรณีเร่งด่วน 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว สำหรับ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บริเวณ 359 ม.4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจัดซื้อสารเคมี Gavifloc-4290MW ใช้ที่สถานีผลิตน้ำมาบประชัน จำนวน 5,250 กิโลกรัม 2 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮลเทล 456 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.24/61 2 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮลเทล 777/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.25/61 2 พ.ค. 2561
กองจัดหา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นโถงชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค 2 พ.ค. 2561
กองจัดหา งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ 30 เม.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ 30 เม.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อวัสดุถาวร จำนวน 4 รายการ 30 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำจำนวน 3 รายการ 30 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนยาง หมู่ ๑๑ (ถนนเลียบคลองชลประทาน) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 30 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านตัดมาตรวัดน้ำ, ประสานมาตรวัดน้ำ และการบันทึกข้อมูลในระบบ DATA CENTER (PM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายอนันต์ สำเร็จเฟื่องฟู ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 เม.ย. 2561
กองจัดหา งานจัดซื้อฝาปิดหน้าปัดมาตรวัดน้ำชนิดใบพัด สำหรับมาตรวัดน้ำ ขนาด 15-25 มม. จำนวน 50,000 ชุด 27 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขต และติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายธีรวัฒน์ สุวรรณบุตร บ้านเลขที่ 153/324 ม.1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขต และติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายสุเมธ เหล่าดี บ้านเลขที่ 32/7 ม.3 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2560 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานก่อสร้างเสารับท่อที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยหน้ำหลากบริเวณสามแยกบ้านหัวฝาย - นาบอน ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถนนดงพัฒนา ข้าง ม.ราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 26 เม.ย. 2561
กองจัดหา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 100 เครื่อง 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการแก้ไขปัญหากรณีจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณปี 2561 (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) งานรื้อย้ายและติดตั้งมอเตอร์เครื่องสูบน้ำขนาด 132 Kw. (เดิม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและเดินสายไฟแรงต่ำ จากแพสูบน้ำดิบเดิมภายในอาคารมายังแพสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11,18 ถนนบำรุงวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ โครงการ เทพทัต แกรนด์ วิลเลจ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาตรัง งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองตรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 25 เม.ย. 2561