จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหนองแค จ้างซ่อมแซมตู้สวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ PCW-3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ CVM03NK การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
กองจัดหา จ้างเหมาเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมทดสอบดิน จำนวน 17 หลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาไชยา งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ และท่อจ่ายน้ำ บริเวณสะพานข้ามคลองท่าฉาง ม.6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำ กปภ.ข.๔ จำนวน ๒ อัตรา 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาล้างถังน้ำใสประจำปี ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างงานก่อสร้างถังเก็บน้ำให้ชุมชนกิ่งแก้ว โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาไชยา งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำบนดินและใต้ดิน 4 จุด ม.4 บ้านท่าชนะ ถึง ม.10 บ้านดอนเฟือง ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานขยายเขตจ่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ เทศบาลตำบลวิชิต ซอยทุ่งเจริญ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.วาสนา ก้าหรีมการ หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตราด งานปรับปรุงระบบจ่ายคลอรีน สผ.เขาสมิง-แสนตุ้ง กปภ.สาขาตราด 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากำแพงเพชร 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วย ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อัตรา สังกัดงานอำนวยการ 3 อัตรา สังกัดงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างซ่อมแซม TEMPERATURE SENSOR สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ กปภ.สาขาบางปะกง 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพังงา งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Booster Pump รหัสสินทรัพย์ 2047788 สถานีเพิ่มแรงดันสีคิ้ว – วังโรงใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM01PT2 สถานีจ่ายน้ำพานทอง 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมประตูน้ำในระบบผลิต สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างกำจัดตะกอนสระพักตะกอนแบบขุดลอก สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก จำนวน 2 สระ (ครั้งที่ 2) 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมบำรุงรักษาหัวเกียร์ไฟฟ้าหมุนแกนประตูน้ำ Backwash หม้อกรองที่ 1 - 15 จำนวน 15 ชุด โรงกรอง 1,500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 3 ส.ค. 2565
กองจัดหา ซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการเข้า - ออก (CCTV & Access Control) อาคาร 4 (ครั้งที่ 2) 2 ส.ค. 2565