จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเมืองพล งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง บ้านเสรีชล ม.10 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น หน่วยบริการหนองสองห้อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยและช่วยปฏิบัติงานผลิตน้ำ จำนวน 10 สถานี กปภ.สาขาพนัสนิคม 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงานอำนวยการ/งานจัดเก็บรายได้/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดภายใน สำนักงาน - ภายนอก และอาคารพัสดุชั่วคราว กปภ.สาขาพนัสนิคม 26 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ 26 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขจ 3 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.งิ้ว บริเวณจากบ้านนางเฉลียว ถึง บ้านนางนัชชา หมู่ 6 บ้านไร่-เพลิงหลง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เดอะ มันนี่ จำกัด หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท วิชัย เฮ้าส์ จำกัด ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ น.ส.ศรินทิพย์ พิเชฐโชติ สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ซอยโรงโอ่ง-บางหมาก ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจ.ดรัณท์ เอสเดท หมู่บ้านปาร์ค เรสสิเดนซ์ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท คิวแลนด์แฟคตอรี่เซ็นเตอร์ จำกัด หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชนบท โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 แห่ง (สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ,สถานีผลิตน้ำบางพระ1,สถานีผลิตน้ำบางพระ3,สถานีสูบน้ำดิบบางพระ1 และสถานีสูบน้ำดิบบางพระ3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร โครงการวางท่อเพื่อให้บริการน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) เครื่องจักรกลในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 24 ก.ย. 2562
กองจัดหา จ้างพิมพ์จุลสารสีสันข่าว กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2562 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ ให้กับนายทรงศักดิ์ รสมาลา บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.ตกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ในการปฏิบัติงาน กปภ.ข.4 จำนวน 2 อัตรา 23 ก.ย. 2562
กองจัดหา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาเพชรบุรี 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 23 ก.ย. 2562