จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายกษิฎิศ เลี่ยมแก้ว (เดอะปาร์คเวียงกุมกาม) โฉนดเลขที่ ๕๒๐๒๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน จำกัด ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางสิริจันทร์ เจริญภักดี และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๕๙๗, ๕๙๗/๑–๓ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายใน เฟส ๔) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ น.ส.จันทร์ฉาย ใจสันติ์ (หมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ๒๓ เฟส ๒) โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 9 คัน 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 มาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปา นายภาสกร นิลรัตน์ ฉ.29759 ม.2 ซ.ยายเจียม ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานติดตั้งและวางท่อประปา เข้าหมู่บ้านโมเดิร์นวิลล์ บ้านทุ่ม ถนนบ้านเป็ด - บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน งานซ่อมแซมระบบ PLC สถานีจ่ายน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางนิภา เสรีบูรณพงศ์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านแสนสบายวัดโพธิ์นิมิตร ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนม่วง ม.5 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท บ้านสวนวังนนท์ จำกัด ถ.บ้านพรุธานี ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาภูเก็ต งานวางท่อและติดตั้งมาตร ขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บมจ.ภัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำ (DMA) เพื่อวัดปริมาณน้ำจ่ายจุดตัดแบ่งพื้นที่ ระหว่าง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์และกปภ.สาขาจันทบุรี 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายรณชิต สมมิตร (ส่วนภายใน) ซอยบ้านต้นซาง ๓๑ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานดันท่อลอดเพื่อเชื่อมท่อทั้งสองฝั่งเข้าหากัน (เสริมแรงดันน้ำ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอาคารในที่ราชพัสดุ ๒ ชั้น ๓ คูหา ต. นางัว อ.น้ำโสม จ. อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางเกษร โสภณ 31/2 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.31/61 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง งานซ่อมแซมระบบผลิตนำ้ประปาบ้านหนองเซียงซุย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานำ้พอง จังหวัดขอนแก่น 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง งานซ่อมแซมระบบผลิตนำ้ประปาบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๔) 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 มาตรวัดน้ำ Ultrasonic ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปา ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลไฮหย่อง) ซอยร้าน ส.หนึ่งเดียวการค้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 28 พ.ค. 2561