จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบางสะพาน งานซ่อมแซมระบบ PLC สถานีจ่ายน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางนิภา เสรีบูรณพงศ์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านแสนสบายวัดโพธิ์นิมิตร ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนม่วง ม.5 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท บ้านสวนวังนนท์ จำกัด ถ.บ้านพรุธานี ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาภูเก็ต งานวางท่อและติดตั้งมาตร ขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บมจ.ภัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำ (DMA) เพื่อวัดปริมาณน้ำจ่ายจุดตัดแบ่งพื้นที่ ระหว่าง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์และกปภ.สาขาจันทบุรี 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายรณชิต สมมิตร (ส่วนภายใน) ซอยบ้านต้นซาง ๓๑ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานดันท่อลอดเพื่อเชื่อมท่อทั้งสองฝั่งเข้าหากัน (เสริมแรงดันน้ำ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอาคารในที่ราชพัสดุ ๒ ชั้น ๓ คูหา ต. นางัว อ.น้ำโสม จ. อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางเกษร โสภณ 31/2 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.31/61 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง งานซ่อมแซมระบบผลิตนำ้ประปาบ้านหนองเซียงซุย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานำ้พอง จังหวัดขอนแก่น 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง งานซ่อมแซมระบบผลิตนำ้ประปาบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 30 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๔) 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 มาตรวัดน้ำ Ultrasonic ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปา ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลไฮหย่อง) ซอยร้าน ส.หนึ่งเดียวการค้า ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2561 (งบประมาณเทศบาลเมืองหนองสำโรง) สายซอยปัญญาใส ชุมชนบ้านดาน หมู่ 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 28 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ กปภ.สาขาแหลมฉบัง 28 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ จก.เบสตั้น เอสเตท 28 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาลำปลายมาศ งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ SCADA ที่ชำรุดจากการใช้งาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาธาตุพนม งานขยายเขตระบบประปาเพื่อใช้ในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 25 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อประปา ซอยท่าเคียน 2 หมู่ที่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ.) 25 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นางสาวพวงรัตน์ เหาตะวานิช 70 หมู่ 4 ซ.วงค์ชนะ 5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเบตง งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่นายโกศล กู้สกุลชัย บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 25083 ซอยตลาดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 25 พ.ค. 2561