จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายณัฐพล ประชุมรัตน์ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก ปรับปรุงชุดอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ ขนาด ๒-๖ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand-Side Management : DSM) ปีงบประมาณ 2561 งานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำโรงพยาบาลสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 โครงการแก้ไขปัญหากรณีจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณปี 2561 (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) งานซ่อมแซมท่อส่ง-จ่ายน้ำ หอถังสูง หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการเดอะชิลล์ ชิดชล(ดฟส 4) ถ.ถีนานนท์ หมู่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ภคภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.ท่าชนะการเกษตร โครงการหมู่บ้านสยามสแควร์ ช่วงที่ 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการสีวลีมหาสารคาม ฟส 4 (บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)) ตำบล ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการชิดชล4 เฟส 2 ถ.ถีนานนท์ หมู่ 14 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 งานก่อสร้างเสารับท่อเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสะพานบ้านนายาว ม.4 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นายไพโรจน์ เสตสุวรรณ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๕) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก ๑๒ (เฟส ๑๐) ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายกษิฎิศ เลี่ยมแก้ว (เดอะปาร์คเวียงกุมกาม) โฉนดเลขที่ ๕๒๐๒๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน จำกัด ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางสิริจันทร์ เจริญภักดี และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๕๙๗, ๕๙๗/๑–๓ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายใน เฟส ๔) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ น.ส.จันทร์ฉาย ใจสันติ์ (หมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ๒๓ เฟส ๒) โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 9 คัน 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 มาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปา นายภาสกร นิลรัตน์ ฉ.29759 ม.2 ซ.ยายเจียม ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานติดตั้งและวางท่อประปา เข้าหมู่บ้านโมเดิร์นวิลล์ บ้านทุ่ม ถนนบ้านเป็ด - บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 4 มิ.ย. 2561