จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขานครนายก ดำเนินการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนสุคันธาราม ๒ หมู่ที่ ๖ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 15 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 3 รายการ 15 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อกล้องระดับ พร้อมไม้สตาฟและขากล้อง (กำลังขยาย 24 เท่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น จ้างซ่อมมาตรวัดน้ำหลักที่ชำรุด กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) รหัส 1862545 14 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายใน เฟส ๕) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 14 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท แสนดี เอสเตท จำกัด โฉนดเลขที่ ๑๐๘๗๙ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 14 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน ซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 17 รายการ 13 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บ้านพงศ์ไพบูลย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการบ้านสวนวิลล่า ม.1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 13 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตฯให้ นายณัฐพงศ์ บุญธนานิตินนฒ์ บริเวณหมู่ 8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 12 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 KVA สถานีผลิตน้ำ น.เชียงแสน 12 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาระยอง ติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางพวงรัตน์ เฉลิมโชควิจิตร 12 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหลังสวน งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ ว่าที่ พ.ต.อ.ณรงค์ บัวอินทร์ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 12 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA สถานีสูบน้ำแรงต่ำ น.เชียงแสน 12 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ ๓-๕ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 12 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก. บ้านกนกทรัพย์ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.33/61 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสุชิน พลอยงาม ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.34/61 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. แกรนด์ มิเลนเนียน 190/90 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.37/61 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาไชยา โครงการกปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ซอยสุทธิรักษ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ศิริวรา พร็อพเพอร์ตี้ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดต้้งมาตรวัดน้ำให้ นายชาติชาย อัศวุตมางกุร 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้้อด่างทับทิม ขนาดบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ 7 มิ.ย. 2561