จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหล่มสัก จ้างเหมางานก่อสร้างห้องรับรองผู้มาใช้บริการและห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงาน กปภ.สาขาหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสันต์ติ ปันทวงค์ โฉนดเลขที่ 43695 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย งานจ้างซ่อมแซม DMA รวม 5 จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถังตกตะกอนและสี จำนวน 3 สถานี 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โครงการกาญจน์กนก 21 (แปลงที่ 207-220 และ 230-250) โฉนดเลขที่ 129033 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ ดีญ่า วาเล่ย์ สันทราย 2 โฉนดเลขที่ 8553 หมู่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาลาดยาว จ้างซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำ DMA1 และ DMA2 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 10 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 จัดซื้อที่ดินเพื่อโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่ กปภ.สาขาทุ่งสง 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเมืองพล ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 เดือน ตุลาคม 2564- เดือน ธันวาคม 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเมืองพล ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 เดือน มกราคม 2565 - เดือน มีนาคม 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเมืองพล ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 เดือน เมษายน 2565- เดือน มิถุนายน 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองหลวง ย้ายแนวท่อประปาสำหรับ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองหลวง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ( โครงการบ้านพฤกษา รังสิต – คลอง ๔ (๒) ) ระยะที่ ๒ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสามพราน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ. ศรีสุวรรณสุภาพร พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 3) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวัฒนา ไทยพินิจ พร้อมพวก จำนวน 77 ราย ป.11040601740-11040602576 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจ. ภัททาดีเวลลอปเม้นท์ มิเตอร์ชั่วคราว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/65 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.มนฑกาญจน์ ศรีทรัพย์โกษิต ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.41/65 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าของชุดเครื่องสูบน้ำ CVM01NK การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
กองจัดหา เช่าโครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างงานย้ายแนวท่อปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม.238+850 - กม.240+533 (บริเวณบ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานาทวี งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงสะพานชุมชนข้ามคลองนาทวี ถนนต่างตานุสรณ์ ตำบลนาทว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขานาทวี 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด150 KW. กปภ.สาขาศรีราชา 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองแค จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าของชุดเครื่องสูบน้ำ CVM04NK การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565