จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท นนทรี พลัส จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 2 (เริ่มตั้งแต่หอพักกุ่ยสาครสิ้นสุดบ้านนายปรีชา ชุนการุณ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 2 (เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านรุ่งอรุณ ซอย 1 และ ซอย 2 ของหมู่บ้านจนสุดทั้ง 2 ซอย) ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 2 (เริ่มตั้งแต่บ้านนางสมใจ พิมมะรัตน์ ไปสิ้นสุดบ้านนายอำนวย พิมมะรัตน์) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 4 (ซอยข้างร้านเจ๊แดง) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าจีน หมู่ 1 บริเวณชุมชนซอยเสรี 1,2,3 และซอยทาวน์เฮ้าส์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 8 (บริเวณซอยโรงงานข้าวเกรียบบุญชัย) ตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ 3 (ซอยชุมชนนาเกลือ) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หมู่ 6 (ซอยชุมชนท้องคุ้ง) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เอเชีย พอยท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง และมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ม.1 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายสุรพล จุลปานะ ถ.คลองแห-คู่เต่า ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.อิมตินาน แอสเซท โฉนด 104068 ซ.ข้างไปรษณีย์พะวง ถ.กาญจนวนิช ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 4 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท วงทองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด นส.3ก.6480 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ม.6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายธนกร รัตนถาวร 33/27 ม.6 ซ.จันทราติวเตอร์ ถ.สงขลา-นาทวี 32 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 2 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic (ตัวเรือนสแตนเลส) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ธนาสุขแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายตุลเทพ เทพกาญจนา ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณอ่าวอ่างศิลา บ้านเลขที่ 198/33 ม.4 ต.อ่างศิล อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ เทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนธราธิบดี (อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ เทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนอุดมสุข บริเวณหลัง ส.พาณิชย์ ถึงบ้านเลขที่ 33 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเมืองพล งานปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ำชุมชนหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 และ 2 ชุมชนรัตนวารี หมู่ 17 ชุมชนไทยสามัคคี หมู่ 3 ชุมชนเทศบาลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว บริษัท วายซีบีอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานผลิตน้ำ 27 ก.ย. 2562
กองจัดหา จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 คน 27 ก.ย. 2562