จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดกรอง 3 ทางพร้อมเครื่องทำสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.) 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจัดซื้อสารเคมีช่วยการตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Dia 1/2นิ้ว นางเกวลี หวังรุ่งเรืองกิจ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร(กปภ.สาขาตะพานหิน) 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางยุดา ไทยถาวร บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน งานปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ (กปภ.สาขาตะพานหิน)ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสมุทรสาคร งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ น.ส.สลิลทิพย์ สารศักดิ์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อขยายเขต สำหรับ น.ส.ศศิธร ลักษณะลม้าย บริเวณหมู่บ้านศศิธร ๓๐ หมู่ ๖ ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ นางนันทพร วีระวิทย์ บริเวณหมู่บ้านนันทพร หมู่ 9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขายโสธร จ้างงานวางท่อขยายเขต หมู่ 1, หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(กปภ.สาขาตะพานหิน) ประจำปีงบประมาณ 2564 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายธนธร ส่งสกุลวงศ์ บริเวณโฉนดเลขที่ 15610 หมู่ 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายสุวรรณชัย เจนจิตขจร บริเวณโฉนดเลขที่ 8146 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหนองแค จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ นางสุพรรณี บุญธูป หมู่ที่ 14 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.สมทรง กตัญญู โครงการหมู่บ้านวรางคณา ซ.ตลาดล่าง 26 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2564 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณตอนแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 ระหว่าง กม.17+392 - กม.24+555 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบบผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (2โรง) (น.พิบูลย์รักษ์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.พิบูลย์รักษ์) 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) 16 ก.พ. 2564
กองจัดหา จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 50 เครื่อง 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท นิดา พาร์ค จำกัด บริเวณ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายทนุทวีชัย ปริยัติสุนทร บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 7658 หมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) บริเวณ ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง งานปรับปรุงเส้นท่อที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนบ้านปิงโค้ง - สะพานห้วยเตย ที่ กม.126+488 ถึง กม.126+588 (ด้านซ้ายทาง) บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง (น.ไชยปราการ) 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนสวนดอก ตั้งแต่หน้าบริษัท ทีโอที ถึงตรงข้ามทางเข้าบ้านแม่ใจใต้ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฝาง งานปรับปรุงเส้นท่อที่ซอยเทศบาล 15/4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 11 ก.พ. 2564