จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานจ้างเหมาขุดลอกชักร่องน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ขนาด 3x400x3 ม. เพื่อชักน้ำเข้าสู่จุดสูบน้ำดิบและกักเก็บน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง น.สำโรงทาบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RVM01BP และ RVM02BP สถานีสูบน้ำดิบคลองบางไผ่ 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 5 ชุด รวม 9 รายการ 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 5 ชุด รวม 9 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.ซิตี้โฮม ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน จ้างเหมาวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ น.ส.ธิดารัตน์ รัชรานันท์ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมต 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 6 ชุด รวม 12 รายการ 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ CVM02MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา จ้างงานซ่อมแซมสัญญาณโจรกรรมสายไฟและระบบกล้องวงจรปิด ที่สถานีสูบน้ำดิบแรงต่ำอ่างฯหนองค้อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.กาบเชิง 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.บัวเชด 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๕๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย หน่วยบริการบ้านกรวด 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณถนนประชาวัฒนา 1/1 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบาย บริเวณเลยร้าน 3A เมทัลชีท ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานจ้างซ่อมแซมหม้อกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านคำผักกูด ม.2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (น.โขงเจียม) 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขานครพนม จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายสกุล ณ นครพนม โฉนดที่ดินเลขที่ 83526 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท พันธุ์พิมพ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการ ฮิลล์ไซต์ แฮมเล็ต โฮมส์ 8 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ซ่อมท่อ SP Ø 900 มม. ปากซอยศรีวิชัย 22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จ้างดูดตะกอนทรายกำจัดวัชพืช พร้อมขนย้าย ปริมาตร 3,200 ลบ.ม. บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำท่าพลา (คลองพุมดวง) เนื่องจากมีตะกอนและขยะมาทับถมปากรางชักน้ำดิบทำให้น้ำไหลเข้าปากรางชักน้ำดิบได้น้อยลง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ 266/4 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ ซอยวัดราชบรรทม ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 19 พ.ค. 2563