จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 250 มม. กปภ.สาขาท่ามะกา (สถานีจ่ายน้ำท่าม่วง) 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายศุภกิตติ์ ชาง 160/46 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.39/61 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) บรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๔,๒๐๐ กิโลกรัม 21 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์แคร่สั้นและเครื่องสำรองไฟ (UPS) 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง งานขุดลอกสระพักตะกอน 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณห้องแถวเลียบทางรถไฟสยามคร๊าฟ หมู่ที่ 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายอรุษ แสงจันทร์ ทางหลวงหมายเลข 4 (แยกไทวัสดุ) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานวางท่อขยายเขตฯให้ บริษัท กานต์สินีย์ คอนโดทาวน์ จำกัด บริเวณหมู่ 5 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM 14 BM รหัสสินทรัพย์ 1715306 โรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำบางละมุง 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM 15 BM รหัสสินทรัพย์ 1715345 โรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำบางละมุง 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM 19 BM รหัสสินทรัพย์ 1715302 โรงสูบน้ำแรงสูง 2 สถานีผลิตน้ำบางละมุง 20 มิ.ย. 2561
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 33 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 7 วัน (ต่อสัญญา) 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำป่าตัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก (น้ำดิบ) Electromagnetic ขนาด 200 มม. จำนวน 1 เครื่อง โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) งานซ่อม Preventive Maintenance 2 Days Softstart & Inverter 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานก่อสร้างบ่อพักน้ำและติดตั้งแท่นปั๊มเพื่อดูดน้ำระบายออกจากพื้นที่ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณต่อจากหัวดับเพลิงวัดบึง หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยข้างวัดท้าวอู่ทอง หมู่ที่ ๓ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาภูเก็ต โครงการบำรุงรักษาตาม PM (เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิต) 19 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณห้องตลาดลูกแกซอย 16,18 ต.ลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านดอนดู่เมืองใหม่ ม.15 ต.พนะลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ผชั้นพิเศษ) 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับ บจก.รตินันท์ เรียลเอสเตท บริเวณ โครงการหมู่บ้านบี.เค ลัคกี้โฮม 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนายสิทธิชัย อารีชีวกุล สถานที่ก่อสร้าง ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น งานติดตั้งและวางท่อประปา ของ นายกนก นับพินิจ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 15 มิ.ย. 2561